کیری‌ که با کیرای دیگه فرق می‌کرد

سلام. پرستو هستم 21 ساله .من قبلا یکی از خاطره هامو نوشتم این اتفاق ما دوسال پیشه… من تو ی برنامه چتی ک اسم برنامه فریم بود ی اکانت درست کردم نمیدونستم دقیق چجور برنامه ای هست فقط از دوستم شنیده ادامه مطلب کیری‌ که با کیرای دیگه فرق می‌کرد