یه کون دارم قلقلیه

تاریک | روشن

اولین بارکه به سکس و لذت بدن زیبا توجهم جلب شد وقتی بود که در طول سه ماه احساس کردم بدنم تغییر کرده یعنی سیزده یا چهارده ساله بودم حدود دوسال پیش بود.داخل وان حمام دیدم رونای خودم منو تحریک کرد بقدری رونام و ساق پاهام سفید وبدون مو وخوشگل و توپر بود که یکساعت آنها را مالش میدادم و کشاله رونام که دست میکشیدم لدت خاصی داشت اما سفیدی رونام بقدری لطیف بود که قطره های خون سرخ درون پوست لطیف وخوشگل با شکل وشمایل کاملآ دخترانه رونام دیده میشد بالاخره همسن وساللن را هم میدیدم که درمدرسه به من توجه میکنند ویا مثلا پسر دایی ام با انگشتان وصورت وبازوهای من بازی میکند پاهایش را روی من مینداخت ومن لذت میبردم ایناهمه بود ومن هم غرورم اجازه نمیداد بذارم بیشتراز اینا باشه ولی در تنهایی جلوی آینه خیار و بادمجان در کونم میکردم بااینکه لذت میبردم اما در مقایسه به کیر پسر دایی زمین تا آسمون بود که الان میگم .من وپسردایی که اوهم خوشگل بود اما نه بقدر من باهم شروع کردیم به حال کردن با یکدیگر تاجایی که برای هم جلق میزدیم و دراین هنگام خیلی بدن همو ماساژ میدا بم اما من بقدری لذت میبردم که فقط برای اینکه بگم مثلا مساوی بوده دقایقی بابدن او ورمیرفتم درحالیکه او ساق سفید ولطیف ودخترانه ی پای منو چنان می مکید ومیخورد ومن غش کرده بودم …

 

این داستان دوهفته ای ادامه داشت تا یکشب پیش هم خوابیدیم آن شب شروع کردیم به مالوندن هم که دستانش وسط رونام حس کردم بقدری لذت داشت که ناخودگاه تسلیم شدم وهیچ کاری نکردم فقط دستشو هدایت کردم سمت کشاله رونام که پر وسفید ونرم ولطیف بود دقیقآ مثل رونای یک دختر پانزده ساله توپل .دیدم با چه حرص وولعی رونای خوشگلم را نی مالد ومیخورد ومیبوسد و گفت خوشا کسی که یک شب روی این رونا بخوابه وکمی هم خوابید سرشو وسط رونام گذاشت و درحالت اوج عشق ولذت چندثانیه ای مثلا خوابید ودوباره شروع کرد حدود یک ساعت رونای منو هزار جور ماوند ومکید وخورد و…رسید به باسنم دیوم گفت وایییییی خدایا خواب میبینم یا واقعیت داره این که همش دخترانه است وبقدری باسن وسوراخم را مالوند وچنگ میزد توی گوشت نرم وسفید باسنم که قلبم از لذت هر ثانیه منج بارمی تپید او هم بیشترازمن
وخلاصله به بغل افتادم تف زیادی زد وسط باسنم وکیرشو هم خیس کرد و کیرشو ردکرد وسط باسنم دوسه بار اومد ورفت و گفت بذاردبره تو کمی غرورم اجازه نمیداد اما ازلذت ازخودبیخودشده بودم بادست کیرشو گرفتم سرشو گذاشتم دم سوراخم و به آرامی کونمو به عقب فشاردادم سرش رفت تو کمی درد داشت اما دردش هم لذت داشت و یواش کیرشو تا بیضه کردم تو کونم بعد دستاشو دور کمرم حلقه زد وازته دل گفت اووووووف وبعد شروع کرد به تلمبه زدن .

 

به جان خودم قسم هربار که تلنبه میزد دنیایی از لذت دزون کونم حس میکردم مغز وجسم وکون وران وباسن خمه درحال لذت اماسورلخ کونم در اوج لذت خودم هم باورم نمیشدکه کیر اینقدرخوبه و افتادم به رو .یعنی قمبل کردم حدود بیست دقیقه تلمبه زدناش را پرسرعت کرد دیدم یک مرتبه منو با تمام فشار قفل کرد فهمیدم آبش داره میاد دیدم چنان نفسش تندوتندشد ومنو میفشارد که ازلذت داشتم می مردم دقیقآ مثل یک داماد که تازه با عروس میخواهد سکس بکند منو قفل کرده بود نمیتونستم تکون بخورم حدود یک استکان آب داغ ریخت درون کونم آخه ورزشکار بود وقدرتمند ومثل من سوسول نبودگرچه زیبا بود اما بدنش سفت وورزیده وکیرش کلفت ودراز وبیزه هایش بزرگ ومرآب بدد بعد حدود دودقیقه بدون حرکت خوابید روم وکیرش داخل کونم بود ونیخواست درش بیاره که نداشتم کج شدم سمت چپ و کیرش هنوز شق درون کونم اما ارضاشده بود ومن دستی به کیرم که شق شده بودکشیدم بسرعت آبم امد … یه چیز عجیب میخوام بگم همزمان که از کیر ارضا وبه ارگاسم میرسیدم از سوراخ کون هم به ارگاسم عجیبی رسیدم اونقدر سوراخم منقبض ومنبسط میشد که اون هم گفت وای وای وای کونت چرا اینطور میکنه کیرمو داره میخوره به طرزی که دوباره کیرش شق شد و دوباره شروع کرد به تلمبه زدن وباز من رفتم توی حالت سکس و اینبار دوساعت تمام منو کرد وبازمن ازکیر وکون به ارضارسیدم از آن شب به بعد  دوسال هر هفته حداقل یک شب وهر شب دو تا هفت بار منو میکنه یعنی گاهی که تنهاییم لامپ را روشن میکنیم و آینه بزرگ‌میذاریم و یکبار هشت مرتبه در یک شب منو کرد وهربار آبشو یک جای بدنم ریخت بگونه ای که بار ششم به بعد دیگه آب نداست اما ارضا شدنش معلوم بود .منو به حمام میبره منو‌ ناز میکنه میبوسه میخوره میکنه ومن کیف نیکنم .
پسران خوشگل توصیه میکنم #امتحان #کنید #ببینید #چقدر #لذت #میبرید واقعا لذتی که در کون دادن است درهیچی نیست وهرچه کیر کلفت ودرازتر خصوصا کلفت لذتش بیشتر .

 

نوشته: کون قلقلی

1 دیدگاه دربارهٔ «یه کون دارم قلقلیه»

  1. واییییی لامصب بااین داستانت بدجورکیرم بلندشد.شهرامم 45سالمه مجردم.بدجورهوس کون کردم.کیرم 20سانته وکلفته.مفعول زیر20سال بهم زنگ بزنند.کون سفید.بی مووگنده میخام.به جان خودم اگه چنین موردی گیرم بیادتاآخرعمرم باهاش میمونم.جونم رافداش میکنم09300826043

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *