کون دادن رسول

سلام، اسمم رسول، 25 سالمه، قد 186، وزن 70، رنگ چشم سبز، رنگ پوست گندمی، رنگ مو خرمایی، و… خلاصه نسبتا خوبم، من از بچگی از این موضوع خوشم میومد که به خودم انگوشت کنم، یعنی یه حسی بهم دست میداد که خیلی لذت بخش بود، کلا هم با بچه های محلمونم تو بچگیامون که دودول بازی میکردیم از قسمت دادن خیلی خوشم میومد، تا این که بزرگ شدیمو دیگه این کارو نکردیم ولی باز به خودم انگشت میکردمو با خودم حال میکردم، تا این که پارسال یعنی تو 24 سالگی، یه برنامه رو گوشیم نصب کردم به اسم سکس چت، که توش از هر کشوری میانو pm میزارن و دنباله کیس خودشونن، یه بار رفتم تو این برنامه دیدم یه پسره pm گذاشته که دنبال یه پسر میگرده که از تهران باشه و بهش بده و اگه طرف خوشگل باشه اونم بهش میده

 

خوب من که تصور میکردم که اون از من خوشش میاد بعد خونشون نزدیک کرج بعد تهران هستو منم نمیشناسه، و اینکه خیلی از اینکه به یکی که سنش از من پایین ،تره بدم خوشم میومد پیش خودم فکر کردمو گفتم بزار یه بار اینکه یه کیر بجای انگشت خودم بره تو کونمو لذت دادن تو سوراخیرو تجربه کنم، بعدشم که همو نمیبینیم، پس بهش اس ام اس دادمو گفتم که شمارتونو از سکس چت برداشتمو قرار شد که همو ببینیم، اگه از هم خوشمون اومد بریم و سکس کنیم، اونم زیاد از خودش تعریف کرده بود، میدونستم که با دیدن هم سکسمون انجام میشه، تقریبا 2 ساعت قبل از حرکتم رفتم یه داروخونه و یه کرم موبر خریدمو رفتم هموم و کل بدنمو کرم زدم بعدش یه دوشو دیگه مویی رو بدنم نبود، راه افتادم به سمت تهران، به خاطر داشتن ذوق برای دادن، هی استرس میگرفتم، آدرنالین خونم بالا میرفت، قلبم تند تند میزد، کارم راست میشد و باز میخوابید تا اینکه رسیدم محل قرارمون،

 

 

همدیگرو دیدیم، یه سلامو احوال پرسی رسمی کردیم، بعد طرف گفت که چکار کنیم؟ منم گفتم نمیدونم، گفت بریم تو خونه که با هم حرف بزنیمو به نتیجه برسیم؟ وقطی این پیشنهادو داد فهمیدم که خوشش اومده و غیر مستقیم میگه که بریم برای سکس، منم قبول کردم، خونشون نزدیک بود، تا رسیدیم منو راهنمایی کرد به سمت اتاقش، تو اوتاقش رفتیم لبه تخت نشستیم، تو چشام نگاه کرد و با منو من گفت چکار کنیم، اون زیاد سکس داشت ولی چون با من باره اولش بود یه ذره منو من میکرد، منم که استرس تجربه دادنو داشتم با لکنت زبون گفتم شروع کنیم، پرسید اول میدی یا من بدم؟ گفتم که اول تو منو بکن، شروع کرد به لب گرفتن و لباسامو در میاورد ولی چون ته ریش داشت خوشم نیومد، بعدمنو خابوند روتخت و رفت سینهامو خورد اونم زیاد حس نداد بهم، بعد رفت سراق کیرم، یخرده خوردشو مکید که قشنگ شق شق شد، بعد پاهامو باز کرد و گفت که انصافا خیلی تمیزمو بعد شروع کرد به لیسیدن سوراخ کونم، یه چیزه داغ، نرم هی رو سوراخ کونم هس میکردم که دوست داشتم هی این کارو ادامه بده، انگاری قلبم تو شکمم میزد، بعد از یه 4، 5 دقیقه زبونشو آروم زور زدو فرستاد تو سوراخمو هی در میاوردو باز میکرد تو، یه چند بار این کارو کردو قطعش کرد، چشمامو بسته بودمو منتظر بودم باز شروع کنه! یدفه هس کردم که یه چیزه سفت رفت تو کونم، فکر کردم کیرشه ولی خیلی کوچیک بود! نگاش کردمو دیدم که یه انگشتشو کرده تو کونم، یه کم این کارو کرد بعد که یذره سوراخم باز شد انگشت دومم کرد تو کونم، یه کم درد و سوزش داشت یکم تف زد به انگشتش، خیلی بهتر شد، با یدستشم دکمه های پیرهنش با شلوارشو باز کرد، بعد سرعت دستشو زیاد کرد،

 

 

احساس میکردم که زیر کیرم داره قلقلک میاد، خیلی حشری شده بودم، انگشتشو دراورد و دراز کشید رو تختو گفت که کیرشو خیس کنم و بشینم روش، منظورش این بود که فقط تف بزنم ولی من از حولم شروع کردم به ساک زدن، فکر میکردم که بدم بیاد ولی وقطی رفت تو دهنم پوست نرمی داشتو خیلی خوشم اومد، بعد خوردن کیر نشتم رو کیرشو آروم آروم کردم تو کونمو، به حدی که خایه هاشو زیر سوراخ کونم حس کردم، خیلی درد داشت، مخصوصا وقطی که یواش یواش بلند شدمو کیرش از تو کونم درمیومد، ولی بعدش برام عادی شد، تند تند میشستم رو کیرشو بلند میشدم، اون قلقلکه 10برابر شده بود ، خیلی بهم هال میداد، بعد من خسته شدم، یه کم استراحت کردیم تا هم من خستگیم در بره هم اون کیرش نیمه شق بشه تا آبش دیر بیاد، بعد حالتمونو عوض کردیم، من دراز کشیدم رو تخت، بطوری که کمرم لبه تخت بود، پاهامو داد بالا و 69 شد، کیرشو کرد تو دهنم من براش ساک میزدم اونم زبونشو میکشید زیر خایه اه سورخم، بلند شد رفت پایینو پاهامو با دستش بالا گرفت و کیرشو کرد تو سوراخم، یه چند بار آروم عقب جلو کرد دید که من درد ندارمو چشامو بستمو حال میکنم سرعتشو بیشتر کرد، تو سوراخ کونم احساس میکردم که آتیش روشن کردن، داق داق شده بود قلقلک شدیدی حس میکردم، حشری حشری شده بودم، احساس میکردم که آبکیرم دمه سوراخ کیرمه و الاناس که بریزه، از حال کردن زیاد رو تختیشو چنگ میزدم، سرعتشو کم کرد، یکم مکس کرد بدونه اینکه کیرشو دربیاره پاهامو ول کردو خم شد رومو شروع کرد به خودن گردنم،

 

 

نفس گرمش با لب و زبون داق و نرمشو رو گردنم حس میکردم بعد کیرشو کامل دراورد و بعد از حدود 1ثانیه دوباره آروم کیرشو تا ته کرد تو کونمو باز دراور، گردنمو میخورد هی آروم آروم اون کارم میکرد، وقطی کیرشو درمیاورد سوراخم جم میشد و وقطی میکرد چون سوراخم جم شده بود لذتش 10 برابر میشد، بعد منو زیرو رو کرد و یه بالش گذاشت زیر شکمم، با دستاش دوتا لپای کونمو باز کرد، یذره سوراخمو نگاه کرد و یه چندباری زیر لب گفت جون، بعد نشست رو کونم، قشنک کیر شق و سفتش با خایه هاشو بین خط کونم حس میکردن، گفت برات سورپرایز دارمو، به یذره کشو قوس از تو کشوی بقل تختش یه اسپری تاخیری دراور زد به کیرشو گفت که یه چند دقیقه صبر کنم، بعد گفت که با دسام لپای کونمو باز کنمو نگه دارم، شروع کرد به لیسیدنو زبون توش کردن، بعد که اسپری رو کیرش تاثیر گذاشت، کیرشو تف زد و کرد تو کونم انصافا کیرش مثل چوب سفت و مثل آتیش داغ بود، هی تند تند میکرد، حس میکردم پروستادم از لذت باد کرده، حدودا 10، 15 دقیقه همینجور کرد، دیگه از لذت تو مایه های بیهوشی بودم، قطره های عرقش که از صورتش میچکید رو کمرمو حس میکردم، بعد بلند شد رو زانوشو گفت داره آبم میاد، بیا بخورش، منم که از خوردن آب خوشم نمیاد کیرشو با دست کرفتمو براش جلق زدمو آبشو ریختم رو بدنم، بعد با دسمال پاک کردم،

 

 

بعد دراز کشید روم بعد از یه چند دقیقه با بی حالی گفت تو شروع کن، منم که از اون بیحال تر و اینکه کاملان حال کرده بودم گفتم دفه بعد من میکنم بعد از یه نیم ساعت منو بر گردوند و شروع کرد به ساک زدن تا آبم اومد، یه طوری میمکید که حس میکردم الان کیرم جر میخوره، آبمو کامل خورد و با خنده گفت آب کیرت شفاسو پر پروتئین، بعدشم دیگه همو ندیدیم، امید وارم از اولین و آخرین دادنم خوشتون اومده باشه،

 

 

نوشته: rasool kun dust

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*