چی شد که گی‌ شدم

یه روز گرم تابستونی بود…

 

با دوستم قرار گزاشته بودم که برم خونشون.من 15 سالم بود.سوار اتوبوس شدم تا برم ترمینال باغوشخانه و بعد از اونجا سوار اتوبوسای خ سجاد بشم.سوار اتوبوس شدم و ترمینال پیاده شدم رفتم اونطرف خیابون و سوار اتوبوس های مورد نظرم شدم.شلوغ بود و جا برای نشستن نداشت.من کنار راننده دستامو گزاشتم روی میله ها و پشتم به مسافرها ایستادم و به شیشه ی جلوی اتوبوس خیره شدم.کم کم گذشت و دیدم آقایی که پشت سر منه داره خودشو به پشتم میمالونه.برگشتم و یک نگاه با اخم بهش کردم و جابه جا شدم.یک آقای تقریبا 45 یا 50 ساله بود.ول کن من نبودم.و همینطور هر جا میرفتم یا میچرخیدم بهم میچسبید.منم داشت خوشم میومد.تا اینکه تسلیم شدم و گزاشتم خودشو بهم بچسبونه.دستشو اروم از پشت اورد و کیرم رو مالید تا یکی از مسافرا پاشد تا من بشینم و با اخم به اون اقا نگاه کرد.ایستگاه مورد نظر پیاده شدم دیدم دنبالمه خیلی ترسیده بودم.تا اینکه اومد اروم نزدیکم و بهم لبخند زد و گفت:دوست داری کونمو ببینی و اون کیر خوشکلتو بکنی توش؟؟من با تعجب بهش نگاه کردم و چون من هم حشری بودم قبول کردم.یه تاکسی گرفت و منو برد توی خونش.توی تاکسی هم هی کونمو میمالید و کیرمو.

 

از خجالت داشتم آب میشدم و همش نگران بودم یه آشنا من رو ببینه.رسیدیم به خونش.اول یه فیلم سوپر گی گزاشت و دیدیم و بهم گفت هر کاری کرد بکن.منم نزدیکش نشستم و دستم روی کیرش گزاشتم و ا روی شلوار می مالیدمش. و اون هم ازم لب میگرفت. کم کم پیرهنشو در اورد و من شروع کردم به سینه هاشو خوردن و اروم اروم به نافش رسیدم زبونم کردم تو نافش و تکون میدادم و اومدم پایین و کیرشو از روی شلوارش خوردم و کمربندشو باز کردم و کیر کلفت و بزرگشو از روی شورتش خوردم و شورتشو کشیدم پایین.سر کیرشو زبون زدم و کردم توی دهنک و اروم براش ساک زدم.بعد لباسای من رو در آورد و سوراخ کونمو لیس زد و خورد بعد کیرشو چرب کرد و می مالوند دم کونم.منم خیلی داشتم حال میکردم و بهش گفتم نکن تو ی کونم اون هم گوش کرد و من رو کرد.بهترین خاطره ی زندگیم شد.اما هیچ وقت دیگه اون مردو ندیدم. و هنوز در آرزوی یک مرد 45 یا 50 سالم تا اون خاطره رو یک جوره دیگه و با یکی دیگه تجربه کنم….

 

نوشته: اصفهان بوی

3 Replies to “چی شد که گی‌ شدم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*