من نیازم به تو هر روز دادنه

یکی از دوستای دوران تحصیلیم اومده خونمون و باهم داشتیم گیم فوتبال فیفا بازی میکردیم که دوستم که بازیش تو گیم فوتبال عالی بود ( دقیق برعکس من که بازی فوتبالم تو گیم افتضاحه) و گفت اگه بهم گل بزنی بهت کون میدم که من چهار پنج تا گل ازش خورده بودم و واقعا شانسی تونستم بهش یه گل بزنم و هی بعدش می گفتم چی شد تو بهم قول دادی ، حالا من که خودم عاشق کون دادنم و اصلاً دوست ندارم بکنم و فقط دوست دارم بدم که اونم به شوخی میگفت باشه کون دادن رو نشونت میدم و دیگه بین فوتبال هی من به شوخی میومدم ور برم که اونم بدش نمی یومد و من رو رو زمین می خوابوند و کمی می مالوند و منم بدنم کم مو بود ولی شیو هم کرده بودم و وقتی که من رو می مالوند دیگه مشخص بود کامل می خواد من رو بکنه و وقتی می رفت شب که می خواستم بخوابم فکر می کردم که بهش بدم یا نه و کاملا دودل بودم و تجربه جدیدی برام بود و تا حالا با دوستام سکس نداشتم البته یکی از دوست های دیگم میگفت که آدم اصلا نباید با دوستاش سکس داشته باشه اما من واقعاً بدم نمیومد که به این دوستم بدم و اون نیازی که بهش میشه گفت اُب رو بتونه برام ارضاء بکنتش .

 

 

فرداش که اومد وقتی باهم داشتیم گیم فوتبال می زدیم دوباره بین فوتبال چون دیروزش گفته بود بهت میدم من به شوخی یه ور بهش رفتم و بعد دوباره من رو رو زمین خوابوند و مالوند و منم کماکان بدنم شیو بود و دیگه شلوارکم رو داد پایین که پام هم شرت نبود و با تف برام جق زد و دیگه و وقتی رفت و من شب وقتی خوابیدم دیدم بدم نمیاد که بهش بدم و دیگه بیشتر به این سمت بودم که اگه خواست من رو بذاره بهش بدم و یه تجربه جدیدی بود و فرداش وقتی دوباره اومد خونمون و تو اتاقم بودیم رو صندلی اتاقم نشسته بود و داشت به کامپیوتر ور می رفت که من به شوخی بهش یه ور کوچولو رفتم که گمون کنم شوخی تیزهوشانه ای بود چون قبلاً فکرام رو کرده بودم و بدم نمیومد که من رو بکنه و اُبم رو برام ارضاء کنه و از قبل هم به این نتیجه رسیده بودم که اگه میخوای کون بدی دیگه باید کاری کرد تا فاعلت ، هات ( داغ) بشه و بخواد بکنتت و آدم از جوونیش و این حس قشنگ دادن لذت ببره و ارضاء بشه ، اونم که آماده بود و می خواست من رو بذاره با این شوخی بجایی که باهاش کردم بهش بهانه لازم واسه کردنم رو دادم و دیگه از همینجا شد که دیگه شروع کرد به کردنم و پاشد و دستام رو گرفت که من به شوخی یه ذره در رفتم و گفتم غلط کردم ! و می خواستم دستام رو باز کنم ولی اون می خواست من رو دیگه بکنه و نیاز داشت و منم نیاز داشتم اُبم رو اضاء کنه که دیگه به سمت در کمد رفتیم و بعدش گفتم باشه اگه می خوای بدی بریم رو تخت !

 

 

من همونطور که گفتم اصلاً نمیکنم و فقط میدم و بهانه ای بود که دیگه من رو روی تخت بمالونه و بکنتم و اُبم و نیاز زنونگیم رو ارضاء کنه که اومدم دستاش رو بگیرم که دیگه من رو روی تخت انداخت و دستای مردونش رو برد زیر لباسم و اون یکی دستش هم گذاشت رو پهلو هام و شروع کرد به مالوندن و حسابی می مالوند تا دیگه بکنتم تا نیاز مردونه خودش رو با من ارضاء کنه و وقتی داشت پهلو هام رو می مالوند من چشام رو بستم و فهمید خودمم دوست دارم و وقتی با دستام می خواستم نذارم که پهلو هام رو بمالونه و بهش گفتم جون من نه ، دیگه فهمیده بود من خودمم دوست دارم و اُب و نیاز زنونه دارم می دونست اینا فقط لفظه و کامل می خواست من رو بکنه و نیاز خودش رو و اُب و نیاز زنونگی من رو برطرف کنه که با اون یکی دستش هم شلوارکم رو کم تر از نصف داد پایین تا انگوشتم بکنه و برای کردن و برطرف کردن نیاز زنونگیم آماده ام کنه و با دستای مردونش پهلوهام رو هی می مالوند و با انگشتای اون یکی دستش تو سوراخم می کرد و هرچقدر بیشتر می خواستم نذارم بمالونتم با اون دستش بیشتر انگوشتم می کرد و می کرد تو سوراخم و دیگه همزمان هم پهلو هام رو می مالوند هم کامل انگشتم می کرد دقیق مثه دخترها تا نیاز مالیده شدنم ارضاء بشه و برای کردن آماده کرد و دیگه بعدش ساق پاهام رو تو دستاش گرفت و کونم رو گذاشت نزدیک کیرش و با کیرش چسبوند به کونم و نگه داشت چون می دونست کون چقدر به کیر احتیاج داره و واقعاً خب نیاز مردونگی خودش و نیاز زنونگی من به این قضیه احتیاج داشت و بعد از روی شلوار هی با کیرش به کونم می چسبوند و میمالوند که خیلی خوب بود و دوست داشتم و من میگفتم نه … ولی میدونست اینا فقط لفظه و بدم نمیاد که من رو بکنه و اُب و نیاز زنونه ام رو برطرف کنه از طرفی دیگه تو دل قضیه بودیم و اون حشرش حسابی زده بود بالا و می خواست من رو بکنه تا نیازهای جفتمون یعنی نیاز مردونگی خودش و نیاز اُب و زنونگی من رو ارضاء کنه و پرسید بابات کی میاد ؟

 

 

من گفتم یه یه ساعت دیگه که با این سئوال فهمید هم فرصت کافی برای کردنم داره و از طرفی خودم هم بدم نمیاد که من رو بکنه که دو سه تا از روی شلوارش کیرش رو قشنگ چسبوند به کونم و میدونست کون به کیر نیاز داره و می خواست جفتمون رو ارضاء کنه ، خودش مردونه ارضاء بشه و من رو زنونه ارضاء کنه که فکر درستی بود چون واقعاً جفتمون به این قضیه نیاز و احتیاج داشتیم و حسابی زده بود بالا و میخواست من رو بکنه و خب من هم نیاز داشتم و وقتی اومد دیگه نصفه شلوارکم رو هم کامل بده پایین گفتم نه اما اون میدونست لفظه و جفتمون می خواستیم ، که دیگه شلوارکم رو کشید پایین و شورت هم پام نبود و مقدمات کردنم رو آماده کرد و بعد واسه اینکه کونم رو آماده کردن کنه درجا دو سه تا با انگشتش تف زد و تو سوراخ کونم کرد و بعد میچرخوند تو سوراخم و باهاش بازی میکرد و با انگشت من رو کامل گایید و انگشتش رو فشار می داد و نگه داشت که منو برای کردن آماده کنه و دیگه نه نگم و دیگه همینطور می کرد تو سوراخم و منم دیگه هیچی نمی گفتم چون هم اون به این قضیه نیاز داشت و هم من و وقتی دید من رو با انگشت داره میگاد من هیچی نگفتم و دیگه فهمید که شرایط برای کردنم دیگه کاملاً محیا شده و گفت اینطوری نمیشه صبر کن و سریع شلوارو شورت خودش هم درآورد تا نیازهای جفتمون رو ارضاء کنه و جفتمون بدون شرت بودیم و اومد اول کیرش رو گذاشت پایین کیرم و بعد کیرش رو داد پایین تر و گذاشت دَم سوراخم و با کیرش رو شیار کونم می مالوند و نزدیک سوراخم می شد و روش می کشید …

 

 

واقعاً دیگه خودم هم می خواستم که بهش بدم و واقعاً دیگه کون دادن بهش اجتناب ناپذیر شده بود و یه ذره سوراخم رو بالاتر آوردم که بیشتر نزدیک کیرش بشه و منو دیگه بکنه که وقتی دید من خودم دارم سوراخ کونم رو نزدیک کیرش میارم و بدم نیومده من رو زورکی به پشت کرد و با کیرش رو کونم میمالید ولی این سری فقط من رو حسابی تا اونجا که کیرش کامل با کونم آشنا شه و باهم حسابی حال کنن و آبش دربیاد مدل دخترها مالوند و نیاز مالونده شدنم رو کاملاً ارضاء کرد و من رو نکرد البته من خودم دلم می خواست که دیگه وقتی کار به اینجا رسید دیگه من رو بکنه ولی این سری که جفتمون بدون شرت بودیم فقط می خواست من رو قشنگ مدل دخترها بمالونه و لختم کنه و حسابی با کیرش کونم رو مدل دخترها مالید و نکرد و نمی خواست برای سری اول که من رو خوابونده و لختم کرده هَوَل بازی دربیاره و بکنتم ، فقط می خواست ایندفعه حسابی با کیرش کونم رو حسابی مدل دخترها بمالونه و کیرش و کونم رو باهم حال بیاره و استارت اینکه از سری های بعدی که میاد خونمون دیگه من رو بذاره و بکنتم و باهام حال کنه رو بزنه و من رو برای سری های بعد که میاد خونمون برای اینکه لختم کنه و بکنتم آماده کنه و واقعاً برای یه استارت بد نبود که من رو بمالونه و لختم کنه و خودش هم لخت شه و با کیرش هی کونم رو بمالونه و کیرش و کونم رو حال بیاره و بعد از یه ده دقیقه که کامل من رو مدل دخترها مالید آبش اومد ولی سری های بعدش که میومد خونمون دیگه جفتمون می خواستیم و بهم ور می رفت و وقتی دیگه انقدر بهم ور می رفت که اُبم کامل بزنه بالا من رو لخت می کرد و لباس های خودش هم در می آورد و من رو کامل می کرد و فرداش که اومد خونمون وقتی دوباره من رو زورکی به پشت کرد و شلوارکم هم درآورد که بازهم شورت پام نبود ، شلوار و شورت خودش هم درآورد و دوباره پرسید بابات کی میاد ؟

 

 

گفتم یه یه ساعت دیگه که خیالش راحت شد ولی ایندفعه به جای اینکه مثله دیروز با کیرش فقط رو کونم بمالونه تف ریخت رو سوراخ کونم و اول با یه انگشتش و بعد با دو سه تا انگشتش با سوراخم بازی کرد و انگشتاشو کامل میداد توم و با انگشتش کامل من رو گایید تا قبل از کردنم قشنگ جا باز کنه و بعد یکی دو دقیقه که کونم قشنگ جا باز کرد و واسه کردن و پذیرایی از کیرش آماده شده بود و وقتی دید وقتی من رو کامل داره با انگشت میگاد تا کونم رو بکنه من بهش هیچی نگفتم چون جفتمون به این قضیه نیاز داشتیم و من دوست داشتم و همین بهش جرأت کافی رو بهش داد که دیگه من رو بکنه و بدون اینکه چیزی بپرسه یهو دیدم یه چیز گرم رفت توم که فهمیدم کیرش رو داده توم و دیگه مشغول کردنم شد و این روز اولی بود که من رو می کرد و البته واقعاً نیازی هم به پرسیدن نداشت و مشخص بود که وقتی لختیم و من رو به پشت خوابونده و کونم رو با انگشت داره آماده میکنه بهش میدم و البته من خیلی خوشحال شدم که دیگه داره میکنه و اُبم و نیاز زنونگیم رو ارضا میکنه و باید همون دیروزش هم منو می کرد نه اینکه من رو مدل دخترها می مالوند ولی دیروزش فقط من رو تا حدی که آبش کامل دربیاد من رو دخترونه مالوند ولی دیگه امروزش منو کامل کرد و باهم حال کردیم و دقیق مثل یه مرد ارضاء شد و من دقیق مثل زن و این روز اولی بود که بهش کون دادم

 

 

البته تموم نشد و روزهای بعدش هم که اومد خونمون جفتمون می خواستیم ، اون حشرش می زد بالا منم اُبم می زد بالا و نیاز زنونگی داشتم و دیگه جفتمون طاقت نمیاوردیم و شروع می کرد بهم ور می رفت و وقتی دیگه انقدر بهم ور می رفت که اُبم و نیاز دخترونم بزنه بالا و آماده دادن بشم و لختم می کرد و لباس های خودش هم در می آورد و من رو کامل مثله یه زن می کرد و باهم حال می کردیم و کون دادن و سکس باهاش تو روزهایی که میومد خونمون دیگه اجتناب ناپذیر بود و فرداش هم که اومد خونمون دیگه خواهرم اومده بود خونه که دیگه خونه مثه روزای قبل مکان نبود و من و دوستم باهم داشتیم درس کار می کردیم و چون من رو روزهای قبلش کرده بود من بین درس دیگه واقعا اُبم و نیاز دخترونه ام زده بود بالا ولی بابا خونه بود و خدا خدا می کردم که بابا زودتر بره که دوستم دوباره من رو بذاره و وقتی بابام رفت به دوستم گفتم ، اون هم که خودش می خواست من رو بکنه گفت آخه چطوری ؟ گفتم صد سال یه بار کسی در اتاق من رو باز نمیکنه و وقتی بابام رفت دیگه سریع یه جا کف زمین انداختیم (چون تختم صدا میداد و از طرفی از سوراخ کلید هم ممکن بود ببینه) که از تو کامپیوتر آهنگ گذاشتیم که صدا بیرون نره و کنار هم چسبیده نشسته بودیم و اون اول دستش رو برد زیر لباسم و شروع کرد به مالوندن و بعد دستش رو کرد تو شلوارکم و شلوار خودش هم باز کرد و شلوارکم رو داد پایین و برام جق زد که اُبم و نیاز دخترونه ام کامل بزنه بالا و بهش بدم و وقتی دیگه آماده کردنم کرد تا بکنتم…

 

از تو کوله پشتیش رفت کاندومش رو درآورد و کاملاً مشخص بود که می خواست من رو اون روز بکنه و با خودش کاندوم آورده بود و شلوار و شرت خودش رو درآورد و دستاش رو دورم گرفت و گفت برعکس شو (دقیق مدل دخترها) و من گفتم نه که دیگه خودش من رو زورکی برعکس کرد و من رو حالت داگی استایل به پشت کرد و دیگه شلوار و شورت خودش هم تا نزدیک زانوش داد پایین و کونم هم داد بالاتر دقیق نزدیک کیرش و در حالیکه از پشت با دو تا دستاش کمرم رو می مالوند با کیرش هی رو کونم می چسبوند و بعد گفت اینطور نمیشه و پاشد شلوارش و شورتش رو کامل درآورد و از تو کوله اش هم کاندومش رو درآورد و اومد یه یکی دو دیگه که من رو داگی استایل ای با کیرش به کونم چسبوند و مالوند و دیگه خودش من رو خوابوند و گفت دستات رو اینطوری کن و کاندومش رو گذاشت و بعد تف انداخت رو سوراخم تا بکنتم و با انگشتش یه یکی دو دقیقه ور رفت تا کونم جا باز کرد و وقتی داشت با سوراخ کونم بازی می کرد منم یه ذره کونم رو قمبل می کردم و میدادم بالا البته دست خودم نبود و به طور غریضی و از روی شهوت غریضی اینکارو انجام می دادم و واقعاً یه جورایی دست خودم نبود و بعد دوباره مثه دیروز که بهش رو تخت داده بودم که حس اُبم و نیاز زنونگیم ارضاء بشه شروع کرد به کردنم و وقتی داشت می کرد و داشت تلمبه می زد من یکی دو بار قشنگ با تلمبه هاش کونم رو باز به طور غریضی و تقریباً ناخودآگاه قلبمه کردم و فشار دادم به کیرش و کیرش دیگه تا دسته تو کونم بود و باعث می شد تا وقتی می کنتم بهم حس بهتری دست بده و دیگه انقدر تلمبه زد که دیگه هم اُب من و نیاز زنونگیم ارضاء شد

 

هم آب خودش ریخت و و باهم حال کردیم و اون درست مثله یه مرد ارضاء شد و من هم درست مثله زن و فرداش هم که اومد خونمون که دیگه وقتی بابام رفت و چون دوستم روزهای قبلش هم منو کامل کرده بود و الان هم موقعیت خالی شده بود اُبم و نیاز دخترونه ام دیگه واقعاً زده بود بالا و دیگه می خواستم من رو تا بیخ بکنه که وقتی بهش گفتم … که گفت نه ، که من که دیگه واقعاً می خواستم کون بدم و اُبم و نیاز دخترونه ام رو ارضاء کنه و باهم حال کنیم و با چشمام به کمربندش نگاه کردم و بعد یه دست کوچولو بامزه به کمربندش زدم یعنی درش بیار دیگه و اونم که بدش نمی یومد من رو بذاره وقتی دید اُبم حسابی زده بالا و کونم الان یه کیر می خواد ، دیگه اُب من باعث شد که بخواد قشنگ کیرش رو تو کونم بذاره و باهم حال کنیم و نیاز مردونه خودش رو با نیاز زنونه من ارضاء کنه و دیگه دوباره یه جا کف زمین انداختیم و گفتم بدو تا بابام نیومده که اومدم آهنگ بذارم گفت آهنگ ها تکراری میشه و شک میکنن که من گفتم اینطور نیست و شک نمی کنن که دیگه هی داشت به ویدئوها ور می رفت که آهنگ ها از ویدئو باشه که من گفتم ویدئو ریپیت ( تکرار) نداره و بهش داشت ور می رفت و من میگفتم داریم وقت رو از دست میدیم الان باباهه میاد و با خودم گفتم دیگه نمیشه و دیگه انقدر لفتش میده که باباهه بیاد که بعد از ده دقیقه اینا که بهش ور رفت ریپیتش ( تکرار ویدئو) رو درستش کرد و گفت دیدی شد و پاشد کمربندش رو باز کرد که روم بخوابه و منو بکنه و رفت از تو کوله اش کاندومش رو آورد و اومد بهم ور رفت و منو مالوند و آماده کردنم کرد و بهم گفت که برعکس شم و من هم این سری بدون هیچ مقاومتی برعکس شدم و به حرفش گوش کردم و اونهم شلوارو شورتش رو درآورد که دیگه من رو بکنه و کونم رو قشنگ با انگشت تا ته گایید ولی مثه روزهای قبل که من رو با انگشت دیگه خیلی می گایید دیگه زیاد نگایید و وقتی همینطور سه چهار بار انگشتشو کامل داد توم و با انگشت من رو گایید و کونم آماده کردن شد دیگه سریع کیرش رو گذاشت توم و من رو دیگه کامل کرد و انقدر توم تلمبه زد که دیگه آبش کامل اومد و باهم حال کردیم کرد منو و اُبم و نیاز زنونگیم رو ارضاء کرد و اونم درست مدل یه مرد ارضاء شد…

یک دیدگاه برای “من نیازم به تو هر روز دادنه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>