لذتی که در دادن هست در کردن نیست

سلام
من نوید پسری۱۶ ساله با قدی ۱۶۹ سانتی هستم من رنگ پستم سبزه است هستم من اناتومیه بدنم جوریی است که از کون چاق میشوم و شکمم کوچک میماند …

***

این داستان من راجع به اولین سکس من است با پسر دختر داییم من از ۱۵ سالگی علاقه ی شدیدی به دادن پیدا کردم که باعث شد من همیشه مو های بدنم و البته دوره سوراخ کونمو با کرم موبر تمیز می‌کردم. من هر وقت جق میزدم به یاد سکسم با هم کلاسی های مدرسم می افتادم ولی همیشه از رابطه ی جنسی با انها میترسیدم میترسیدم بگن و ابروم بره از بچه های مدرسه خیلبا هم روم حشر داشتن و دارن من بعد چند مدت جق زدن یا اون رویای کردن من توسط بچه های مدرسه شروع کردم در دست شویی خودم رو انگشت کردن و سپس شلنگ را داخل کونم کردم و اب داخل کونم کردن بعد فهمیدم که وقتی اب داحل کونم برود سوراخ کونم گشاد میشود. یه روز هم دسته ی برس اروم کردم داخل کونم اوایل خیلی درد داشت و یه بار از داخل کونم خون امد خیلی ترسیدم ولی باز هم ادامه دادم…

 

تا یه سال عید پسر دختر داییم که اسمش علی بود امد خانه ی ما علی یه سال از من کوچک تر بود ولی خیلی حشری بود اون ۱۳ روز خانه ی ما ماند و یه شب وقتی بغل هم خوابیدا بودیم گفتم من خوابم میاد گفت شب بخیر اون برگشت سمت من و دستش را اروم در شورتم کرد یه حس عجیبی داشتم و داشت حال میکردم اون هم با کونم داشت بازی میکرد بعد بازی کردن با سوراخم گرفت خوابید فرداییش مادره من با مادره اون رفتن بیرون منو اون تنها شدیم من رفتم حمام باز میخواستم شامپو بکنم تو کونم که اومد تو حموم و شامپورو دید اون هم اون روز انگشت کرد منو باد رفتن شمال باز سال بعد ما رفتیم شما انزلی اونجا ویلا گرفتیم من گفتم علی هم بیاد مامانم گفت باشه ما رفتیم تو دریا با تم شنا کردیم و کلی حال کردم تا مامانم گفت من میرم با ماشین دور بزنم ما هم رفتیم خونه من رفتم حموم ایندفعه من صداش کردم گفتم بیا تو تازه میخواست جق بزنه که صداش کردم لخت شد اومد تو گفت عجب کونی داری من گوشه دیوار گذشت منم قمبل کردم گفت شامپو کنم تو کونت گفتم ن کیرتو میخوام دیدم بد راست کرده کیرشو در اورد دیدم خیلی کلفته ترسیدم میخواست بکنه تو چسام سیاهی رفت اروم اروم کرد تو داستم بی هوش میشدم و تو دبم میگفتم گوه خوردم من به این دیگه نمیدم که یهو ابش اومد ولی نریخت تو کونم ریخت رو لپای کنم بعد رفتیم بیرون و من گرفتم خوابیدم یه ذره بعد ما اومدیم تهران بعد چند ما تابستون ۹۴ رفتیم شمال باز این دفعه رفتیم خونشون بعد دوباره مثل همیشه خونه خالی شد و من دیگه از کیرش ترسیده بودم و نمیخواستم بدم ولی اون التماس میکرد منم گفتم باشه

 

اخرین بار اومد نشستم رو پاهاش گفت چرا انقدر سنگینی بعد یه چک سوسی زد بهم دستاش خیلی سنگین بود بعد کیرشو کرد تو اروم اروم داشت میکردم منم داشتم دبگه میمردم یه دفعه بلند شدم گفتم نمیتونم باز شرول کرد التماس کردن دوباره نشستم کرد توم یه ۲ دقیقه کرد یه دفعه ابش اومد ریخت داخل کونم بلند شدم ولی ابش داشت میومد از کونم بیرون بعد رفتم دست شویی ریدم کونم اب کیریه که داره میریزه بیرون کونم خیلی گشاد شده بود تو اینه کونم اولین بار بود انقدر گشاد میدیدم داخل کونم شوستم بعد اومد بیرون بعد چند روز بازم خواهش کرد ولی من ندادم دیگه تا دوباره اومدن خونه ی ما تو تهران همین عید سال ۹۵ که روتخت بودیم هی باهام کشتی گرفت من حال کشتی نداشتم ولی اون میگرفت اونم هی کیرشو میمالید به من بعد ما رفتیم بیرون وقتی که برگشتیم مامانه من با مامانه اون نبودن رفته بودن بیرون من رفتم لباس اوز کونم دیدم شرتم کثیفه انگار اب کون ریخته بود روش داشتم عوض مرکردم که یهو اومد تو گفت سکس کنیم گفتم ن سری بغلم کرد کیرشو مالید به لپای کونم گفتم من حشری نمیشم رفتم دستشویی که شروع کردم به انگست کردن خودم اب ریختم داخل کونم انگست کردم بعد اومدم بیرون خیلی حشری بودم گفتم کیرتو در بیار در اورد شروع کردم ساک زدن اونم داشت پامو لیس میزد ببلد کونمو مالید گفت تو الکسیس منی منم بلند شدم نشستم رو کیرش احساس کردم دارم پاره میشم ولی بازم حال میداد…

 

تند تند کرد تو و دراورد کرد تا ته توم بعد ابش اومد بعد دوباره گفت برگرد براش فوت جاب کردم یعنی با کف پام براش جق زدم بعد گفت برگرد دوباره کیرشو کرد تا ته تومو ابشو ریخت تو کونم خیلی حال داد موقع اومدن ابش کیرش تو کونم بالا پایین میشد میا حسی بهم میداد ولی خیلی حال داد حالا تو اواخرم بهم تجاوز شده ولی بماند جزو بهترین سکسام بود. از همون تجاوز به این نتیجه رسیدم که لذتی که در دادن هست در کردن نیست .

 
نوشته: نوید

دیدگاه بسته شده است