فتح کون محسن

سلام حامد هستم و اینم داستان ایام نوروز. بعد از آخرین سکس من با کیمیا و سمیرا حدود یک هفته میگذشت و منم دوباره حشری شده بودم برای یه سکس حسابی. نا گفته نَمونه ، من از یه طرف عاشق کون کردن هستم و هیچ گونه علاقه ای نسبت به کون دادن ندارم.(فاعلم)

***

یه روز از تعطیلات عید ، خبر رسید که پسر عموی من میخواد بیاد عید دیدنی. اسمش محسن هست 19 ساله با یه هیکل ورزشکاری البته با کون فوق العاده گنده و سکسی. پوست کل بدنش سفید رنگ بدون یه تار مو .خلاصه منم بیکار نشدم. سریع پریدم تو ماشین رفتم داروخونه یه بسته کاندوم تاخیری خریدم و زدم بیرون. تا شب رفتم حموم حسابی به خودم رسیدم و فرداش محسن اومد. ما به اندازه ی 2 تا رفیق با هم پایه بودیم و با محسن چندین بار Gay انجام داده بودم.البته چون هیکلش تقریباً چاق هست کون گنده اش تو هیکلش گم شده. بریم سر اصل مطلب :

 

محسن اومد و منم از دیدنش خیلی خوشحال شدم و به اتاق خودم دعوتش کردم.اومد تو و بعد از تعریف و اینا بهش گفتم : محسن امسال چه روشی جدیدی برای سکس کشف کردی ؟
اونم گفت : حامد من امسال میخوام تحت اختیار تو باشم ، من کونی تو هستم و من دقیقاً همون حس هایی که تو داری رو من دارم. یه حس هایی مث (foot fetish , foot job)
منم حرفشو تأیید کردم و تو وجود خودم گفتم : دقیقاً همونی هست که میخواستم.محسن 2 روز مهمون ما بود و تو این مدت خیلی با هم حال کردیم.من تو اتاقم یه تخت 2 نفره هست که خودم و خواهرم روش میخوابیم. اون شب با هم رفتیم طبقه پایین خوابیدیم. عمو و پدر هم تو اتاق من خوابیدن و خانوما هم تو اتاق مامانم.

 

ما خونمون 2 طبقه هست و خودمون طبقه بالا هستیم و اون شب قرار شد که بریم پایین و با هم یه حالی کنیم. دیگه همه خوابیدن و ما هم رفتیم طبقه پایین ( تو دوره ی مرخصی از دانشگاه میرفتم اونجا میخوندم) تا رسیدیم پایین درو قفل کردم و کامل لخت شدیم و رفتیم تو بغل همدیگه ولو شدیم و شروع کردم لب گرفتن از محسن.
من بعدش بلند شدم و یه کاندوم که تو جیبم بود بازش کردم و به کیرم زدم. رفتم سراغ محسن.بعدش محسن روی تخت حالت V خوابید.یه کِرِم برداشتم و انگشت اشارمو چرب کردم و آروم آروم کردم تو سوراخ کونش و بعدش انگشتای دیگه رو.کونش جا باز کرد.محسن تو این مدت زمان هیچی نمی گفت. انگار داشت لذت میبُرد.بعدش سوراخ کونشو چرب کردم و کیرمو گذاشتم دم سوراخش، آروم آروم کردم داخل.چه کیفی میداد.محسن عجب کونی شده بود. یه لحظه احساس کردم دارم به نقطه اوج لذت جنسی خودم میرسم و به خاطر همین کیرمو از تو کون محسن در آوُردم و اومد نشست رو پاهام و با کف پاهاش کیرمو هی بالا و پایین می کرد.وقتی آبم اومد ‌، ریخت رو پاهاش و اونم سرشو خم کرد و پاهاش رو آوُرد نزدیک دهنش و آبمو خورد.بعدش من خوابیدم روی تخت و محسن سرشو گذاشت نزدیک پاهام.

 

یه کم عسل روی میز گذاشته بودم. اونا رو مالید به کف پاهام و دیگه صبر نکرد و شروع کرد به مکیدن انگشت های پاهام و با زبونش کف پاهامو خورد و انگار هر چی میخورد بیشتر حشری میشد. سرشو آوُرد بالا و گفت : حامد من پاهاتو اندازه ی یه دنیا دوست دارم. پاهات برای منه. و اونا رو بو میکرد و میبوسید و انگشتای پاهامو می مکید. تا صبح زیر پاهام بود و منم فردا شب دوباره کیرمو تا خایه هام کردم تو کونش و اونم حسابی حال کرد.وقتی اومدیم پایین (مثلا برای خوابیدن) لخت شدیم و رفتیم تو اتاق خواب روی تخت خوابید و پاهاش رو V داد بالا.منم نامردی نکردم و سرمو بردم سمت خایه های کیرش.(کیرش حدود cm 17 بود.) شروع کردم به خوردن و خایه لیسی چون سفید بود بیشتر حشری شدم و دمر خوابوندمش و پاهامو انداختم دور کیرش و براش Foot job کردم.

 
نمی خواستم زود ارضا بشه و به خاطر همین مجدداً پاهاشو V دادم بالا. یه خیار سبز (مصنوعی) از سبد میوه ای تزیینی برداشتم و سرشو چرب کردم گذاشتم دم سوراخش، آروم آروم تا ته کردم تو کونش.بعد که خوب جا باز کرد ، نوبت به کیرم رسید ، بعدش با کِرِم داخل سوراخشو خوب چرب کردم.
کیرمو گذاشتم دم سوراخش، آروم آروم کردم اون تو 2 دقیقه ای روش خوابیدم.بعدش بلند شدم (بدون اینکه کیرم در بیاد) شروع کردم تلمبه زدن. سرعتمو بردم بالا و براش تلمبه زدم و وقتی احساس کردم دارم ارضا میشم و کیرمو آروم آروم تا خایه هام کردم تو کونش. پاهای محسن روی شونه هام بود و اونا رو گرفتم جلو صورتم و با زبونم کف پاهاشو خیس کردم و بعدش شروع کردم به خوردن انگشتای پاهاش که یهو دیدم آبش اومد بعدش من آبم اومد و تو بغل هم روی تخت ولو شدیم…

 

امیدوارم از این داستان هم خوشتون اومده باشه.اینم از پایان داستان.

One Reply to “فتح کون محسن”

  1. کونی یا برده از تهران میخوام
    لطفا علاف ها شهرستانی های عزیز پیام ندن. اصلا سکس تل نمیکنم!
    مهدی فاعل ارباب تهران سی و پنج ساله.
    09120885163

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*