تاریخچه ی سکسی زندگی‌ من

سلام.

اسمم علی هست و الان 19 سالمه ولی میخوام تمام خاطرات سکسیم رو از اول عمرم براتون بگم….

***

7 یا 8 ساله بودم که پسر داییم سرباز بود و محل خدمتش افتاده بود شهر ما، اسمش محمد بود، اخر هفته مرخصی داشت میومد خونمون، اوایلش خوب بود باهم بازی میکردیم، ولی بعد چند وقت که میومد خونمون و مادر پدرم نبودن گفت اگه یکاری کنی واسم واست تو کامپیوتر بازی نصب میکنم، منم که مثل خر ذوق کردم گفتم باشه، گفت نباید بگی به کسی، منم که فقط میخواستم زود تر نصب کنه گفتم باشه، گفت موقعی که میخوام واست بازی نصب کنم باید رو دولم بشینی (اون موقع نمیدونستم کیر چیه و به دول میشناختم :دی) گفتم یعنی چی کاره زشتیه، گفت پس نصب نمیکنم، گفتم باشه عب نداره میشینم، شلوارشو در اورد گفت تو هم شلوارتو در بیار با خجالت در اوردم، بعد نشستم رو کیرش جوری که کیرش از لای پام اومده بود بیرون و کامل راست شده بود و هی خودشو تکون میداد منم زیاد چیزی حالیم نمیشد اون موقع، ولی واسم جالب بود، یکم واسم درباره سکس اینجور چیزا واسم در حد فهم اون موقعم توضیح داد، بعد از اون روز، روز های دیگه حتی کیرشو دهنم هم میداد بعضی موقع ها کیر منم میخورد (البته موقع بهش نمیشون کیر بگی :دی) که منم بدم نمیومد…

 

دیگه کارش همین شده بود، هرموقع مرخصی داشت و میومد خونمون هم موقع وقت گیر میاورد یا کیرشو میزاشت لا پام یا ساک واسش میزدم یا بعضی وقتا واسم ساک میزد… این کارا تا موقعی بود که سربازیش تموم شد و رفت شهره خودشون بعد از اون دیگه کاری نکردم تا راهنمایی شدم و همه چی مربوط به سکس رو فهمیدم و اگاهانه حال میکردم :دی، یادمه دوم راهنمایی بودم که فهمیدم ابم اومده، اون روز فک کنم 4 بار جق زدم، اینقد دست به کیر بودم، کیرم درد گرفته بود، باز گذشت تا سوم راهنمایی بودم که سر کل کل با یکی از دوستام تو مدرسه گفتیم هرکی کیرش کوچیک تر بود ماله اونو یکیو میخوره، خدارو شکر یکی دو سانتی بزرگ تر بود، و تو دست شویی دادم دهنش :دی، اینا گذشت تا دوم دبیرستان، پسر خالم که دو سال ازم بزرگتره بخاطره مشکلی که با خونوادش پیش اومده بود چن وقتی اومد خونمون، رومون به هم باز بود از قبل، یه شب که داشتیم سوپر نگاه میکردیم گفت بیا واسه هم جغ بزنیم و حالش بیشتره، گفتم باشه.

 

اول اون واسم زد، خیلی حال داد بعد نوبت اون شد من واسه اون زدم خیلی حال کرد، بعد از اون شب، بعد ها کارمون به جایی کشید که 69 میخوابیدیم واسه هم ساک میزدیم و حال میکردیم ،چون خونمون دو طبقه بود و منو پسر خالم همش تو طبقه دوم بودیم دیگه هر شب حال میکردیم، بعد یه سال کمتر برگشت خونشون اونم ،و من بعد چن وقت با دختر همسایمون که یه سال ازم کوچیکتر بود دوست شدم، یه چن وقتی معمولی صحبت میکردیم البته منم اوایلش مثله مونگلا بودم چون اولین دوست دخترم بود، بعد یه مدت رومون به هم باز شد، و کم کم سکس چت شروع شد، بعد یه مدت، یه روز خونشون خالی شد گفت بیا خونمون، منم رفتم، نشستم یکم ازم پذیرایی کرد بعد اومد کنارم نشست، گفت بزار تلوزیون روشن کنم، هم روشن کرد شبکه ای که بود فیلم سوپر بود، بعدش مثلا خواست بگه حواسم نبود رو این شبکه بود، عوض کرد شبکه رو، منم گفتم میذاشتی همون شبکه رو خوب بود که، گفت چون تو گفتی باشه، یکم نگاه کردیم منم دستمو کم کم گذاشتم رو شونش، یه ذره گذشت ،گذاشتم رو سینش و میمالیدم واسش، دیگه تو بغلم ولو شد لبو شروع کردیم، وسط لب گرفتن لباسا همو در میاوردیم، بعد سینه هاشو خوردم واسش یکم که مشغول بودیم یهو در زنگ خورد من که مثل فنر از جام پریدم.

 

گفت سریع برو پشت بوم، منم مثل فرفره رفتم اونجا، یه 15 مین وایسادم دیدم پیام داد اروم برو، منم رفتم و بعد از اون موضوع دیگه شرایطش پیش نیومد که کاره نیمه تموم رو به اتمام برسونم، بعد چند ماه هم چون مستاجر بودن از اونجا رفتن، تا چند وقت بعدش با هم در ارتباط بودیم ولی دیگه مثل قبل نشد… اینا گذشت تا اینکه چند ماه پیش رفتیم خونه پسر داییم که 16 سالشه، رفتم اتاقش داشتیم با کامپیوتر ور میرفتیم که یهو فیلم سوپر هاشو دیدم، دیگه یکم با هم حرف زدیم درباره سکس که یهو گفت خیلی دوست دارم کیرتو ببینم، منم که جا خوردم چند تا فوش دادم بلند شدم رفتم پیش بقیه مهمونا، تا اینکه اخر شب شد، موقع خداحافظی دانیال به مادر پدر خیلی اصرار کرد که بمونم، دیگه اجازه دادن و من موندم، رفتیم اتاقش که مثلا کامپیوتر بازی کنیم، تا موقع ای که داییم و زن داییم خوابیدن بازی کردیم که یهو رفت درو قفل کرد اومد گفت یه کاری اون موقع باید انجام میدادی، منم گفتم به شرطی که کیرمو بخوری، اول یکم چس کرد خودشو بعد راضی شد، کشیدم پایین ولی خواب بود کیرم، گفت بزار الان واست بلندش میکنم، کرد تو دهنش و شروع به خوردن کرد، فک کنم 30 مین خورد کیرمو، که گفتم داره ابم میاد و کشید برون و واسم جق زد و ریخت تو دستمال کاغذی، منم گفتم بزار واست جق بزنم، اونم شلوارشو در اورد، و واسش اینقد مالوندم تا ابش اومد، بعدم تمیزش کردمو گرفتیم خوابیدیم… بعد از این موضوع هم دیگه خاطره ندارم تا دیشب که اونم جق زدم :دی

 
نوشته: علی بلبل

دیدگاه بسته شده است