لذت‌های پی در پی

مثل هرسال توی جشن تولد یکی از دوستای خونوادگیمون توی باغشون بودیم، همه در حال رقصیدن بودن، قبل اینکه رقص تموم شه و کیک رو بیارن، تصمیم گرفتم برم دستشویی، باغ بزرگی بود، و جایی که تولد برگزار میشد یه آلاچیق خیلی بزرگ با فاصله زیادی از ویلا بود، از وسط باغ که دور تا دورش انبوهی از درختا قرار داشت رد شدم و به سمت دستشویی رفتم، بعد از چند دقیقه برای برگشتن ترجیح دادم از بین درختا برگردم، تو افکار خودم بودم که متوجه دو نفر تو سایه های پشت درخت شدم، میخواستم برگردم به مسیر اصلی ولی کنجکاویم گل کرد که ببینم کی هستن، پشت یکی از درختا چند لحظه مکث کردمو بهتر نگاه کردم که دیدم دختر یکی از دوستای خونوادگیمون با پسر یکی دیگه دارن همو میبوسن، میخواستم قبل اینکه متوجه بشن برگردم به مسیر اصلی که دیدیم دختره شلوار پسره رو همراه شرتش کشید پایین و کیرشو گرفت تو دستش، همچنان داشتن لب میگرفتن، کم کم اومد پایین و شروع کرد به خوردن کیرش، قلبم داشت تند میزد، بعد از یکی دو دقیقه پسره شلوارشو کشید بالا و رفتن، هنوز شوکه بودم، اولین باری بود که همچین چیزی دیده بود، شب که به خونه برگشتیم همش تو فکر اون صحنه بودم، ناخوداگاه پاهام رو بهم میمالیدم، چند دقیقه ای که گذشت با یه لرزش خفیف، اولین ارضا شدن زندگیم رو تجربه کردم، این موضوع برمیگرده به 20 شهریور سال 89، موقعی که داشتم اول راهنمایی میرفتم.

 
صبح فردای اون روز حتی از روزای قبل هم دیرتر بیدار شدم، و همچنان تو فکر اون صحنه ای بودم که دیدم و البته مهم تر از اون حسی که دیشب تجربش کرده بودم، البته من سال قبلش با حرف های بچه ها یه چیزایی راجع به سکس شنیده بودم، ولی هیچ وقت تصور خاصی نسبت بهش نداشتم
بعد از ظهر بعد از رفتن مامانم به باشگاه، شروع کردم به گشتن توی اینترنت و بعد از کمی سرچ اولین پورن زندگیم رو دیدم، اگر اشتباه نکنم یه پورن روسی بود، که دختره و پسره رو مبل بودن، دختره در حال خوندن یه کتابی بود و پسره سرشو میگیره میبره سمت شلوارش و بعد هم بقیه ماجرا، یادمه با سرچ 3ex بهش رسیده بودم :))
با گذشتن یکم از فیلم دستم توی شورتم رفت و شروع کردم به مالیدن خودم، یکم که گذشت کاملا شورت و شلوارکم رو کشیدم پایین و با سرعت زیادی به مالیدن کسم ادامه دادم، تا اینکه ارضا شدم و اینبار واقعا پاهام به طور شدیدی تکون میخورد و لذت عجیبی داشتم میبردم
چند وقت که گذشت به خاطر علاقه ای که به خوندن داشتم و همینطور خود ارضایی به خوندن داستان های سکسی رو اوردم و البته دیدن پورن های بیشتر
و این اتفاقات ادامه پیدا کرد تا اول دبیرستان…

 

من از اول راهنمایی با پریسا بیشتر صمیمی شدم و بعد از گذشت 3 سال بهترین دوستم بود، یادمه داشتیم اردو میرفتیم و تو اتوبوس کنار من نشسته بود، اول صبح بود و با هندزفری توی گوشم، چشمامو بسته بودم، تازه پریودم تموم شده بود و شدیدا حشرم زده بود بالا، فقط تو فکر این بودم که یه مکانی پیدا کنم واسه مالیدن خودم، از اتوبوس که پیاده شدیم به پریسا گفتم من میرم دستشویی، گفتش بیا اول یه الاچیق انتخاب کنیم بعد میری حالا، گفتم زدم بالا میخوام برم بزنم، زد زیر خنده، گفت تو بیا بریم الاچیقو انتخاب کنیم من برات میمالمش، حرفش کاملا از رو شوخی بود، ولی از اونجایی که من شدیدا حشری بودم با تصور حرفشم بیشتر تحریک شدم
رفتیم الاچیقو انتخاب کردیمو وقتی وسایلا رو گذاشتیم، بهش گفتم خب وقتشه، بهم گفت ایدا جدی جدی جرت میدما، گفتم من که مشکلی ندارم :))
به شوخی دستشو گذاشت از روشلوار رو کسمو یه ذره مالید، اونقد تحریک شده بودم که احساس میکردم هر لحظه ممکنه بیام، میخواست دستشو برداره که دستمو گذاشتم رو دستش با یه صدایی که معلومه تو چه وضعیم گفتم ادامه بده و خودم دستشو بیشتر فشار میدادم و حرکت میدادم رو کسم، 30 ثانیه هم نشد که پاهامو محکم بهم فشار داشتم میدادم و دستش بین پاهام داشت له میشد، یکی از بهترین ارضا هایی بود که تاحالا شده بودم
پریسا باورش نمیشد، اونقدر باهم صمیمی بودیم که سر همچین چیزی مشکلی نداشته باشیم، ولی باورش نمیشد انقدر زود اومده باشم، گفتم میخوای جبران کنم و دستمو گذاشتم بین پاهاشو شروع کردم به مالیدن، تو حال خودش نبود، که یکی از بچه ها داشت میومد و خودمونو جمع کردیم
تو مسیر برگشت بهش گفتم، میخوای امشب بیا خونمون تا ادامش بدیم، اونم بدش نیومده بود انگار و شب اومد خونمون، بعد خوردن شام، رفتیم تو اتاق من، مامانم براش تشک پهن کرد کنار تختم و گرفتیم خوابیدیم، یه نیمساعتی که گذشته بود و مطمئن شدم بقیه خوابن، رفتم پایینو کنارش، شروع کردیم به لب گرفتن، با دستام داشتم سینه هاش رو میمالیدم، سینه هاش نسبت به من خیلی کوچیک تر بود، انقدر خودم رو مالیده بودم که واقعا سایز من قابل مقایسه با اون نبود، تاپ و شلوارکشو در اوردم و شروع کردم به خوردن نوک سینه هاش و مالوندنشون، کم کم رفتم پایین و شروع کردم به لیسیدن کسش، چند دقیقه ای خوردم و بعد شروع کردم به مالیدنش، دستام دیگه درد گرفته بود، با اینکه از قیافش معلوم بود داره حال میکنه ولی هنوز نزدیک ارضا هم نبود، چند دقیقه ی دیگه ادامه دادم تا بلاخره ارضا شد، با دیدن ارضا شدنش و صدای نفس هاش موقعی که داشتم میمالیدمش خودمم کلی تحریک شده بودم، لباسامو در اوردم و جفتمون با بدن لخت بهم چسبیدیم، باز همدیگرو بوسیدیم و اینبار اون شروع کرد به مالیدن سینه هام و خوردنشون، کم کم رفت پایینو شروع کردن به خوردن کسم، چند تا لیس کافی بود تا سرشو محکم بچسبونمش به کسم و ارضا شم، میخواست بیاد بالا که گفتم ادامه بده و شروع کرد به مالیدن کسم و باز ارضا شدم

 
رابطمون کم و بیش همین شکلی ادامه داشت، تا اینکه حدود یک سال بعد پریسا با یه پسره دوست شد و بعد یه مدت اینا هم جفتشون زده بودن بالا، و فقط واسه هم دیگه میخوردن و میمالیدن،
یه روز پریسا بهم گفت که میخواد کون بده بهش و مشورت میخواست ازم، راستش من با این حجم از حشریت هم یه بار یه غلط گیر رو تو کونم کردم که نه تنها درد داشت، لذتی هم نداشت واسه همین دیگه امتحان نکرده بود
شب بود که زنگ زد امشب میشه بیام خونتون، اومد وقتی اومد تو اتاق دیدم داره لنگ میزنه، گفتم پس خوب کونت گذاشته :))
گفت خفه شه و واسم تعریف کرد، بلاخره پسره و خودش به نتیجه رسیدن همون در حد لاپایی بمونه رابطشون
یک ماه گذشته بود که ما خونمون خالی شد و اینا مکان نداشتن، ازم خواست که بیان خونمون، منم گفتم بیاین، اومدن، ما هم خونمون ویلایی بود واسه اینکه معذب نشن، البته منظورم پسرس :)) رفتم تو حیاط تو الاچیق نشستم و کتاب داشتم میخوندم، که یهو یه داد بلند شنیدم، ترسیدم گفتم چی شده، رفتم سمت در که برم تو خونه که نگاهم به پنجره اتاقم افتاد، دیدم پسره داگ استایل داره پریسا رو میکنه، پشمام ریخته بود
از یه طرف شوک شده بودم، از یه طرف برام جالب بود دادن دوست صمیمیمو ببینم، از طرف دیگه هم تحریک کننده بود، اومدم برم کنار پنجره که هم دید بهتری داشته باشم، هم اونا منو از اون زاویه نبینن که دیدم کیرشو در اورد و احتمالا ابشو ریخت رو تخت، نمیدونستم عصبانی باشم یا اصلا چیکار کنم، و اینکه رفتم دوباره تو الاچیقو منتظر بودم که بیان بیرون، پسره یه خدافظی سریع کرد و رفت
پریسا اومد کنارمو گفت بگا رفتم، گفتم حدس میزدم، صدات اومد
گفتش که لاپایی داشته میکرده که رفته توش، دردش افتضاح بودو ازاین حرفا، بعد رفتنش رفتم رو تختیمو بو کردم، دیدم بوی اب کیر گرفته، جمعش کردم انداختم لباسشویی.
یه مدت گذشت و اینا کات کردن، البته ما طی دوستیش همه با هم بودیم ولی خب کمتر، یه شب که واسه درس خوندن رفته بودم خونشون، شبم موندم، هیچی دیگه ما تا صبح دنبال نقطه جی این جنده خانوم گشتیم و پیدا نشد که نشد
اخرش با یه 69 ارضا شدیم و خوابیدیم، یادمه یه روز خونمون خالی بود و پریسا اومده بود، یه خیار برداشتم افتادم به جون کسش و همزمان براش میخوردم، رو ابرا بود جیغ میزد انقدر تحریک شده بودم که داشتم میمردم، وسط کار ولش کردم و خودم خوابیدم گفتم بکن توم، با التماس بلاخره راضی شد و با انگشت پردمو زد، وحشتناک درد داشت خودمو با سرعت شروع کردم به مالیدن و گفتن بکن توم دیگه، خیارو کرد تو کسم و شروع کرد عقب جلو کردن تا ارضا شدم، با اینکه حالی نداشتم اومدم روشو شروع کردم به مالیدنو ارضاش کردم

 
چند روز بعد که دردم کمتر شده بود، با انگشت انقدر با خودم ور رفتم که قشنگ میتونستم خودمو با انگشت کردن ارضا کنم
مامان بابای پریسا با خالش اینا رفته بودن مسافرت، شب رفتم پیشش، خالش اینا بچشونم گذاشته بودن پیش پریسا، یه پسر 12-13 ساله بود
منتظر شدیم تا این بگیره بخوابه، رفتیم تو اتاقو شروع کردیم به لب گرفتن، گردنشو خوردم، رفتم سراغ سینه هاش که حالا خیلی بزرگ تر شده بود، لختش کردم و شروع کردم به خوردن کسش، اونقدر خوردم تا ارضا شد، بعدش خودم لباسامو دراوردم مستقیم رفت سراغ کسم، انگشتاشو کرد توم، یجوری راهنماییش میکردم که قشنگ نقط جیمو بماله، رو هوا بودم، دوست داشتم جیغ بزنم،همش خودمو نگه میداشتم که ارضا نشم، و همیشه این باعث میشه با شدت بیشتری میام، خیلی جلوی خودمو گرفته بودم صدام در نیاد، ولی هرچی بیشتر به ارضا شدنم نزدیک میشدم سخت تر بود، یه لحظه نگاهم به در افتاد گه انگار یکم باز شده بود و با تکون خورد سایه های پشتش فهمیدم بچهه اونجاست، میخواستم تمومش کنم که دیدم کیرش از کنار در معلومه و داره میمالتش، ناخوداگاه یاد اولین باری که ارضا شدم افتادم و بیشتر تحریک شدم دیگه دلم نمیخواست جلوی صدامو بگیرم، یه احساس عجیبی یه لحظه اومد سراغم و خودمو خالی کردم، برای اولین بار ابم پاشیده بود بیرون، با اونقدر پورنی که من دیده بودم و نادر بودنش، فکرم نمیکردم یه روزی منم تجربش کنم، به خودم که اومدم دیدم که رفته و اونجا نیستش
فردای اون روز بلند شدیم صبح زود برای کلاس باید میرفتیم و منم کرمم گرفته بود، موقعی که پریسا رفت دستشویی یه شرت تمیز خودمو از کیفم در اوردمو اویزون کردمش به دستگیره کمد و رفتم بیرون، بعد از ظهر که برگشتیم سریع برش داشتم و بعدش یه نگاه بهش انداختم، روش لکه ای نبود، گفتم حتما کاری نکرده، بوش کردم، دیدم که قشنگ بوی اب کیر میده.

 
گذشت تا اینکه رسید به سال کنکور، پریسا اون سال از ایران رفت، از اونجایی هم که درسته لز لذت بخش بود برام، ولی همیشه دنبال یه پسر خوب بودم واسه دوستی و اولویت اولم کیر بود، با اینکه هنوز تجربش نکرده بودم
سر کلاس یه پسره بود، که چن بار نگاهم بهش افتاده بود و دیدم که داشته نگاهم میکرده و اینا، بلاخره بعد چند ماه حرف زدیم و اشنا شدیم و دوست شدیم باهم
پسر خوبی بود، یه ماهم از دوستیمون نگذشته بود که دلم میخواست بهش بدم، ولی خب از یه طرف نمیخواستم زود بدم بهش، از یه طرفم از نداشتن پردم میترسیدم، اونم تازه با هیچ پسر دیگه ای نبودم
خودم مشکلی با نداشتنش نداشتم، ولی خب از میثم خوشم میومد و نمیخواستم رابطمون به فنا بره
واسه همین یه روز که تو انتراک کلاس بودیم رفیتم تو یه کوچه قدم زنان و براش داستان رو تعریف کردم، همه چیو، اومد که منو ببوسه اخرش، قشنگ کیرشو ک چسبیده بود به پام حس میکردم، دیگه برام مهم نبود، داشتم خودمو بهش میمالیدم و اون بیشتر خودشو فشار میداد، دیگه اونقدر تحریک شده بودم که فقط میخواستم بیام، کیرشو در اوردم و گذاشتم لای پام، یه ساپورت مشکی پام بود، چسبوندم کیرشو به کسمو پاهامو بستم و شروع کردم مالیدنشون بهم و همزمان داشتم لب میگرفتم ازش تا اینکه ارضا شدم
وقتی تموم شد میخواستم برم پایین براش بخورم که دیدم اومده، کل ساپورت مشکیم از بالا تا پایین سفید شده بود، یعنی حتی تو قیلمای گنگ بنگم انقدر اب نمیریزن رو دختره که این ریخت رو من
با اون وضع واقعا نمیتونستم بیام کلاس، گفتم کیفمو از کلاس بیاره و آژانس گرفتم رفتم خونه
شبش پی ام داد و کلی معذرت خواهی کرد، ولی واقعا نیازی نبود چون خیلی تحریک کننده بود برام
هفته بعدش خونمون خالی شدو دعوتش کردم که بیاد، خودم کاندوم خریده بودم، اومد تو و جوری بوسیدمش که مستقیم رفتیم تو اتاق من، لبای هم میخوردیم، لباساشو در اوردم، گردنشو میخوردم، اونم گردن منو میخورد، داشتم دیوونه میشدم، بلوزمو در اورد، زیرش سوتین نبسته بودم، شروع کرد به خوردن و مالیدنشون، راستش زیاد رو سینه هام حساس نیستم، واسه همین سریع تر فرستادمش پایین و شلوارمو کشید پایین، شورتمو در اوردو شروع کرد به لیسیدن و طبق معمول سریع ارضا شدم، ارضا شدن منو که دید کیرشو در اورد اومد بکنه توم، که کاندومو در اوردم دادم بهش، کشید سرش،

 

اوایل یکم درد داشت ولی با یه خورده گذشتن زمان بهتر شد، نزدیک بود بیام، با چند تا تلمبه داشتم میومدم که ابش تو کاندوم اومدو ولو شد رو تخت، خودم انگشت کردم خودمو ولی دیگه حسش رفته بود، با مالیدن کلیتوریسم ارضا شدم
حدود یه ماه بعد، خونشون خالی شد و رفتم اونجا، فرصت نشده بود براش ساک بزنم تاحالا، رفتیم تو اتاقش، شلوارشو کشیدم پایین و شروع کردم به ساک زدن، 30 ثانیه هم نشد که ابش اومد و دهنم پر اب کیر شده بود، یه مقدارشو خوردم، کیرشو کشید بیرونو بقیشه ریخت رو صورت و سینم، با اینکه خیلی زود میومد ولی ابش شدید زیاد بودو متوجه شده بودم که اب کیر چقدر تحریکم میکنه، میخواست بیاد برام بخوره تا منو ارضا کنه که دوباره رفتم براش خوردم تا بلند شه کیرش، کاندوم کشیدم سرش و رفتم نشستم روش، حدود 5 دقیقه ای روش بالا پایین شدمو با شدت ارضا شدم، و تو همون حین که کسم منقبض شده بودو کیرش توم بود اونم اومد
داشتم فکر میکردم، اگه پریسا با اون دیر اومدناش با میثم بود چی میشد :))
ما رابطمون ادامه داشت تا اینکه ایشون قبول شد، من نشدم، مسیرامون از هم جدا شد، چند وقت بعدش من رفتم پیش پریسا واسه ادامه تحصیل
تو فرودگاه دیدیم همو، کلی دلم براش تنگ شده بود، سوار تاکسی شدیم، تا رسیدن به خونه، 2 بار فقط پشت تاکسی ارضا شدم، تو اسانسور عملا لختم کرده بود و درو که باز کردیم رو همون مبل کنار در افتادیم رو هم شروع کردیم به مالیدن هم، بعد ارضا شدنم، یه دیلدو شارژی اوردو انقدر خوب بود، که واسه اولین بار مالتیپل ارگاسم رو تجربش کردم، بعد خوردن شام شروع کرد از تعریف رابطه هاش برام و که مثل اینکه هرشب بلاخره زیر یکی بوده ولی مثل اینکه الان با یکی از هم کلاسیاش دوسته
صبح باصدای زنگ بیدار شدم، پریسا رفت درو باز کنه، میخواستم بلند شم که اماده شم برای کارای کلاسم یه سر به دانشگاه بزنم، که دیدم دوست پسرشو اورد تو اتاق، خونش یه اتاق داشت، دوتا تخت یه نفره، قبلنا یه هم اتاقی داشت که بعد اینکه قرار شد من بیام اون رفت، هیچی پسره رو اورد تو اتاق گفت دوستم خوابه قبل رفتن یه دور بریم، من چشامو یکم باز کرده بودم، ازونجایی که فارسی حرف میزد خب معلومه ایرانی بود :)) و تقریبا هم قد خود پریسا، رفتن رو تخت و من از رو اینه رو دیوار قشنگ تختو میتونستم ببینم، شلوار پسره رو کشید پایین، خواب خواب بود، یکم براش خورد ولی در کل کوچیک بودش، یکم که ادامه داد کم کم یکم بزرگ تر شد، دامن پریسا رو داد بالا و مستقیم کیرشو کرد تو کسشو شروع کرد تلمبه زدن، 10 دقیقه ای داشت میکردشو قشنگ از صدا های پریسا معلوم بود که درحال اومدنه، که بلاخره اومد، پسره هم سرعتشو زیاد کرده بود و قشنک صدای تخت در اومده بود بلاخره با یه اه و ناله ابش اومد، مطمئنا دیگه میدونستن من بیدار شدم، ولی خودمو به خواب زده بودم
قشنگ واسه هم ساخته شده بودن

 
گذشت تا اینکه کریسمس شد، ما جمع ایرانیای دانشگاه رفتیم یه باری نشستیم و دیگه تا خرخره مشروب خوردیم، پریسا و دوست پسرش که همون اول بلند شدن رفتن، منم واسه اینکه راحت تر باشن میخواستم یکم دیرتر برم، البته اونا کلا راحت بودن :))
دیگه کم کم بچه ها داشتن زیاده روی میکردن تو خوردن، منم پایه، داشتم باهاشون میخوردم، یه لحظه نگاهم افتاد به اونور بار، یه دختره دست دو نفرو گرفته بود داشت میرفت بیرون، همونجا به نتیجه رسیدم دیگه خوردن بسته
ما دوتا همکلاسی داریم اینا گین، باهاشون گرم صحبت شدم و یهو بحث به اینجا رسید که رابطشون چطوره و مستم بودم خیلی رک سوالامو میپرسیدم واسه اونا هم مهم نبود، تا اینکه به اینجا رسید که تاحالا با دختر بودین یا نه که فهمیدم جفتشون سال هاست با همن و با کس دیگه ای نبودن کلا، واقعا نمیدونم چی شد که یهو سر از خونشون دراوردمو میخواستم بهشون بدم، اونا هم مست، روهم افتاده بودنو لب میگرفتن، راستش برام یجوری بود، شلوار یکیشونو کشیدم پایین و شروع کردم به ساک زدن، راستش نمیخوام تعریف کنم از خودم ولی کارم تو ساک زدن خوبه ولی حتی نزدیک اومدنم نبودش، شلوار اونیکی دراوردمو شروع کردم به ساک زدن، با زدن ضربان کیرش معلوم بود رو این بیشتر تاثیر داشتم، خوابیدم رو تختو اولی کیرشو تا ته کرد تو کسم حس خوبی داشت، کیر اولی بزرگ بود، دومیه یخورده کوچیک تر بودو میخواست بکنه تو کونم که با اشاره بهش گفتم اونم بکنه تو کسم، به زور کرد تو کسم واقعا داشتم جر میخوردم، ولی هی داشت بدتر میشد، چون قبلش وقتی فقط یه کیر تو کسم بود تلمبه ها اروم بود، ولی بعدش اونم که کیرشو کرد تو، با مالیده شدن کیراشون بهم انگار بیشتر تحریک شده بودنو جفتشون وحشتناک داشتن تلمبه میزدن که چند بارم کیرشون اومد بیرون و دوباره تو کردنش برام عذاب بود، یکیشون ابش اومدو چند ثانیه بعد اب اون یکیم اومد.

 
بقیه اتفاقات اونشب برام زیاد واضح نیستش، و واقعا عجیب ترین سکسی بود که تاحالا داشتم
فرداش کلی پشیمون بودم از کاری که کردم، که قول دادم دیگه مست نکنم، چند وقت بعدش تو یه سکس شاپ یه دیلدو شارژی وایرلس خریدم، کلا فانتزی اینو همیشه داشتم که هرجایی راحت بتونم ارضا شم
دیگه از تو تاکسی گرفته تا رستوران و مهمونی امتحانش کردم، تا اینکه یه روز سر یه کلاس پرچمعیت ته کلاس کنار یه دختره ژاپنی نشسته بودم، صبح هم قبل اومدنم به کلاس دوست پسر پریسا اومده بود و قبل رفتن من صدای اه نالشون بلند شده بودو حسابی حشری شده بودم
ریموتو از کیفم دراوردمو روشنش کردم، کلاس اونقدر شلوغ بود که راحت بشه اینکارو کرد، انتظار داشتم مثل همیشه سریع ارضا شم، ولی 5 دقیقه ای شده بودو هنوز نیومده بودم، از یه طرف رو ابرا بودم، اگه تو خونه بودم راحت میتونستم اه و ناله کنم، حداقل اینجا خودمو سانسور نکنم، اون لحظه که به این فکر کردم، فکر به اینکه اینجا اه و ناله کنم و کل کلاس منو بکنن منو حشری ترم کرده بود، بلاخره داشتم میومدم که اون حسی که نباید میومد اومد سراغم، حس کردم قرار اسکوئرت کنم، کلی جلوی خودمو گرفتم، و حرکات شدید پاهام که تمومم نمیشد، یکی از طولانی ترین ارگاسمام بود، و وقتی تموم شد مطمئن بودم حداقل دختر کناریم فهمیده، راستش حتی حس میکردم داشت نگاهم میکرد توی طول ارگاسمم، شانس اوردم شلوار مشکی پوشیده بودم و اونقدر ابم خودش رو روش نشون نمیداد

 
یه نگاه به دختر کناریم کردمو دیدم یه لبخند دلگرم کننده بهم زد، که البته اینهمه نوشتم که به این برسم، برامدگی روی شلوارش که تو نگاه اول فکر کردم شاید فقط به خاطر مدل شلوارش بود، ولی ضرباناشو بالا پایین رفتنش بهم اینو فهموند که خانوم کیر داره
هرچقدر که قبل اومدنم حشری بودم، همش دوباره برگشت، یه نگاه دیگه بهش کردمو باز همون لبخندو زد، یه نگاه به کیرش کردم جوریکه متوجه بشه، دیدم خودشم داره بهش اشاره میکنه، دستمو بردم رو ساپورتشو شروع کردم به مالیدن، حس برجستگی کیرش، با اون صورت خوشگلش یه حس فوقالعاده بود، تند ترین حالت ممکن براش داشتم میمالیدم، با خیس شدنش و صدای ناله نازش کارم تموم شد
بعد کلاس رفتیم بار، بعد یکم صحبت مستقیم رفتیم خونش، شروع کردیم به بوسیدن هم، سینه هاش واقعا رو فرم بود، جفتمون لخت لخت بودیم، رفتم پایینو شروع کردم به خوردن کیرش، بعد یکم سرمو کشیدو اومد روم و کیرشو گذاشت رو کسم، انقدر کیرشو رو کلیتوریسم بالا پایین کرد تا ارضا شدم، بعدش کیرشو کرد تو کسم و شروع کرد به تلمبه زدن، اونقدر تلمبه زد تا ارگاسم شدم، بعد ارگاسم شدنم کیرشو کشید بیرونو گذاشت لای سینه هامو ابشو خالی کرد روم
و رابطمون تا الان که اینو مینویسم ادامه داره

 

 
نوشته: آیدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*