عشق سکس خشن

سلام اسم من سارا  قدم 167 و وزنم 59 سینه های خوبی دارم ولی کونم معمولیه زیاد تپل نیست من عاشق سکس خشنم

***

یه روزی که خیلی حشری بودم زنگ زدم به دوست پسرم گفتم مکان جور کن اونم خونه دوستش رو جور کرد بهش گفته بودم که یه سکس توپ میخوام رفتیم با هم خونه دوستش از همون دم درو دستشو انداخت دورم و شروع کرد لب خوردن داشت لبم رو میکند اومد سمت گردنم و گازش گرفت دردم اومد ولی لذت میبرم و التماس میکردم بدنم و کبود کنه برام اهمیت نداشت که بقیه ببینن بعد با عجله همه لباس هامو درآورد و پرت کرد یه گوشه منم پیراهنشو درآوردم عاشق بدنش بودم و هستم منو مست میکرد گرما و بوی تنش میبوسیدم گردنش و لیس میزدم و میومدم پایین تر سینه هاشو لیس زدم و خوردم کمربندشو باز کردم و شلوارشو درآوردم

 

کیرش از زیر شورت باد کرده بود و حسابی راست بود شورتشو با دندون کشیدم پایین کیرشو کردم دهنم و سرشو مک زدم چند بار جلو و عقب کردم و لیسیدم موهامو گرفت تو دستاش و سرمو به کیرش فشار میداد عشق میکردم از خوردن کیر کلفت بازم موهامو کشید و سرمو از کیرش جدا کرد میدونست که باید خشن رفتار کنه برای همین پرتم کرد رو مبل تو پذیرایی و کمربندشو برداشت و چندتا زد رو کونم اولش درد نداشت کمکم محکم میزد و من جیغ میزدم بعد اومد نشست جلو تا کیرشو دوباره بخورم پاهاشو داد بالا منظورش این بود سوراخ کونش بلیسم منم براش لیسیدم و زبونم و روش حرکت میدادم خوب که سوراخ کونش و لیس زدم گفت بیا روم منم رفتم و کیرشو کردم تو کسم…

 

مثل همیشه ازش لذت میبردم و حال میکردم من روش بالا پایین میشدم و اون سینه هام تو دستاش بود اینقدر بالا پایین شدم تا ارضا شدم موقع ارضا شدن جیغ میزدم و اونم داشت منو چنگ میزد تا لذت ببرم بعدش از او کسم کشید بیرون وگذشت رو سوراخ کونم تا میخواستم بگم نه کیرشو که خیس بود تا نصف کرد تو کونم جیغ زدم و گریه کردم اونم از عقب میکرد چند دقیقه که تلمبه زد کیرشو از کونم در آورد کرد تو دهنم هرچی هم مخالفت کردم گوش نکرد کیرشو عقب و جلو کرد و تو دهنم خالی کرد و گفت همشو بخور منم خوردم.

 

 

 

نوشته: حشر بانو

یک دیدگاه برای “عشق سکس خشن

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>