یک کیر تو کونم یه کیر تو کسم

سلام  بچه ها…

اسمم سحره 32 سالمه و سفیدم ..قد نسبتا بلندی ندارم .سینه هام 75 و خوش فرمن ولی چیزی که تو بدنم خیلی جلب نظر میکنه کون گنده و خوش حالتمه .خاطره ای که میخوام واستون بگم برمیگرده به دو سال پیش زمانی که تازه از همسرم جدا شده بودم .خیلی تشنه سکس بودم واسه همینم تو اینترنت گشت میزدم و هر چی عکس و کلیپ سکسی بود و نگاه میکردم خودمو جاشون میزدم وخود ارضایی میکردم ..تو یاهو زیاد سکس چت میکردم .تا این که همون جا بامحمود که 50 ساله بود وهیکل درشت و قد بلندی داشت اشنا شدم.خیلی سکس چت میکردیم و وب میدادم ..کسمو میمالیدم واسش ..جلوی همدیگه تو وب خودمونو ارضا میکردیم  ولی بعد یه مدت اصلا این چیزا ارضام نمیکردم سکس واقعی میخواستم وداشتم واسش بال بال میزدم …

 

چند باری بیرون قرار گذاشتیم و تو ماشین کیرشو خوردم ..خیلی دوست داشت .منم انقد تجربه داشتم و فیلم دیده بودم که بدونم چی کار کنم که یه مرد رو حریص سکس کنم ..نوک کیرشو میلیسیدم زبون میکشیدم از خایه هاش تا نوک کیرش . نوکشو مینداختم تو دهنم مکش میزدم وزبونم و میلغزوندم رو نوک کیرش ..اونم ملوم بود خیلی داره حال میکنه .از شهوتی کردن مردا خیلی لذت میبرم .لامصب کیرش کلفت و بلند بود بیشتر از 20 سانت تو دهنم همش جا نمیشد.اخ که چقدر دلم میخواست این کیر تو کوسم بره ولی جایی نبود تا این که یه روز بهم گفت که محل کار پدرش خلوته و یه چند روزی کسی نیست .دوست داری یه حال اساسی بهت بدم؟منم که از خدا خواسته همون موقع قبول کردم ….فرداش رفتیم .یه ساختمون تقریبا اداری که چند تا شرکت کوچک توی ساختمون بود ..وارد که شدیم از بس شق شده بود کیرش امانم نمیداد همینجور گردنمو میخورد و همزمانم مانتومو در میاورد …تابستون بود که مانتو مشکی کوتاه پوشیده بودم وبا یه ساق تقریبا نازک .تقریبا همه رون پام ملوم بود .یه شرت لامبادا همرنگ سوتینمم پوشیده بود وتوی شورت کونم زده بود بیرون و خود نمایی میکرد ..مثل پر کاه بلندم کرد و روی میز گذاشت و شروع کردن به خوردن کوسم و زیر لب به شوهرم فحش میداد که همچی کوسی رو ول کرده …

 

آه ونالم رفته بود بالا خیلی حشری شده بودم .به اوج شهوت رسیده بودیم واونم کیرش دیوونه شده بود ..یه نگاه بهش میکرد ومیگفت اوفففففففف عجب کوس چرب و ابداریه ..اخ …بعد یه دفعه با زبونش میکشید چوچولمو داد منو میبرد هوا .یه دفعه در واحدو زدن …لباساشو پوشید که ببینه کیه …همسایه بالایی بود ..صدای در که اومده بود ب هوای سر زدن واسه کنجکاوی اومده بود ..اول خودمو نشون ندادم ..تو اتاق کناری رفتم تا بره بعد که رفت متوجه شدم که با هم راحتن و فهمیده ..اخ منم که از فانتزیام گاییده شدن چند نفره بود به محمود اصرار کردم که اونم بیاد …
دلم میخواست دو حتی سه نفرم منو بگان ..کسم تشنه کیر بود ..یه ربعی تنها بودم رفت صداش کنه ..یه مرد حدود 35 ساله تپل ..از رو شلوارش کیرشو نگاه کردم ..نگام حشری بود تنها چیزی که اون موقع میخواستم کیر بود ..گاییده بشم ..همون جور لخت رو صندلی نشسته بودم و با کوسم ور میرفتم دستامو به نشانه تمنا دراز کردم واز کمر بند کشوندمش سمت خودم کمر بندشو باز کردم همون جورم از رو شلوار کیرشو لیس میزدم …

 

محمودم پشتم ایستاده بود و سینه هامو فشار میداد .شلوارشو دراوردم و کیرشو لیس میزدم وحالا دیگه محمودم روبروم اییستاده بود کیر اونم میمالیدم …ناله مبکردم که منو بکنید ولی نمیکردن ومیگفتن تور و باید مثل سگ جر داد …دوست محمود که تو حرفاشون فهمیدم اسمش مهدیه …نگاش همش به کونم بود …تو چنگش میگرفت ووسیلی میزد بهش ..همش میگف حیفه همچیی مالی رو زمین بمونه …به حالت التماس افتاده بودم …یه دفعه محمود از جا بلندم کرد و پسبوند به دیوار یه دفعه کیرشو کرد توکوسم ….انقدر شهوتی بود که هیچی حالیش نمیشد همونجور رو زمین حوابید و منم روش نشسته بودم .مهدی ام اومد پشتم که از کونم بکنه.انقد وحشی شده بودم که خودم کمر میزدم با همه حرصم با همه شهوتم ..ناله میزدم وکمر میزدم ..مهدی یه نگاه به کونم کرد وبا جووووووووون گفتن کیرشو کرد توش….اولش اروم کمر میزدو ناله میکرد ولی بعد تند کرد و هی میزد روش ..قرمز شده بود …کیر محمودم تو کوسم جا خوش کرده بود …اخ چه حالی میداد دوتا کیر کلفت تو کوس و کونم بودن ..منم تو اوج شهوت حسابی حال میکردم …محمود کیرشو درا ورد که واسش ساک بزنم ..انقد خایه ها شو لیسیدم ..سوراخ کونشو ابش اومد و ریخت روی لبام ووبعدش ازم خواست که بلیسم کیرشو ….زجرش بدم ..

 
مهدی سینه هامو گرفته بود هی با کونم بازی میکرد و میگایید کونمو در میاورد ومیلیسید انقد گایید ابشو خالی کزد تو کونم ..منم روی محمود بی حال افتادم …ولی مهدی خیلی شهوتی بود ..با یه جالت تندی گفت های جنده تو که بهم کوس ندادی ..دستمو کشوند اورد انداخت روی میز نصف بدن مرو میز بود .پاهامم اویزون ..پاموانداخت رو شونشو تا میتونست خورد …کیرش بعد یه مدت جون گرفت دوباره راست شد …عین وحشیا شده بود نعره میزد و تلمبه میزد توش ..منم مثل مار به خودم میپیچیدم ..کوسم واقعا جر خورده بود …ناله میکردم اونم سیلی میزد صورتم که التماس کن نکنمت …جرت دادم ها؟؟؟حقته …کیر کلفتم تا ته تو کوست …
کیرم کلفته ؟جر خوردی ؟همینجوری تلمبه زد تا ابش اومد ریخت رو شکمم..دیگه نا نداشتم بلند شم …ملوم بود خیلی هر دوشون حال کردن ..منم حال کرده بودم ..چند روز بعدم برنامه مسافرت ریختیم واسه اخر هفته ..که یکی از دوستای مهدی ام اومده بود .اگه دوست داشتین اونم تعریف میکنم …

 

نوشته: سحر

دیدگاه بسته شده است