سکس گروهی با خواهرم و دوستم

با سلام خدمت دوستان. این داستان من مربوط به دو سال پیشه …

***

من خواهری دارم بنام محدثه قدش 170 وزنش 70 خوش هیکا 20 ساله تو پر با باسن پهن و برجسته سفید و سبز اسسم من رضا هستش از زمانی که فهمیدم سکس چیه و داستان سکسی خوندم همیشه می گفتم ای کاش کون خواهرمو بگام هر بار به بهانه ای دستمالیش میکردن بارها بهش گفته بودم اگه خواهرم نبودی حتما زنم بودی میخندیی چیز نمیگفتی من دوست داشتم بنام وحید با هم رفت وامد داشتیم بارها کیرمونو به هم نشون داده بودیم کیر بزرگی داشت هر بار میگفت این کیر یه کون وکس خوب میخواد منم هر بار فکرم میرفت سراغ محدثه نگو وحید و محدثه با هم چت میکنن… یه روز کسی خونه نبود وحید زنگ زد که میخواد بیاد خونمومن منم به محدثه گفتم برم میوه بگیرم ولی اگه وحید اومد بگو الان میام من رفتم ده دقیقه بیشتر بیرون خونه بودم که وحید زنگ خونه رو زد و رفت داخل منم بعد ده دقیقه زنگ زدم محدثه گفتم کاری پیش اومده نمیام اگه وحید اومد بگو فردا بیاد

 

یواش کلید و انداختم رفتم تو خونه دیدم کسی تو حال نبود اما از اتاق بزرگه صدا میومد از لای در نگاه کردم خواهر دمر افتاده و وحید کونشو میخورد گذاشتم بر تو حال رفتم داخل دوتا خوشکشون زد خواستم بیام بیرون وحید دستمو گرفت والتماس کردن ابجیم هم گریه می گرد گفتن غلط کردیم منم کیر وحید که خوابید بود و داد دسته محدثه گفتم باشه ولی باید منم باشم اونا از خدا خواسته قبول کردن شروع کردیم به حال کردن یواش یواش محدثه حالت چهاردستو پا ایستاد منم کیرمو کردم تو دهنش و با روغن زیتون وحید کونشو چرب کرد و کیرش و گذاشت دم کونش گفتم اول باهاش بازی کن وحید گفت اولین بارمون نیست اون و محدثه خندیدن و شروع کرد به کردن من که حسابی تحریک شدم وحید و کنار زدم و تا کیرمو فرستادم داخل ابا اومد و کردم تو کون خواهرم ومن نشستم واحید ده دقیقه ای خواهرمو گایید و هر دو ارضا شدن از اون موقع تا حالا محدثه به هر دوی ما حال میده و هر سه‌ تامون از این رابطه خوشحالیم و لذت می‌بریم. کیرتون تو اسلام  و جمهوری اسلامی و قوانین کیریش.

 

شاد باشید.