کیرشو مالیدم کسمو لیسید

این موضوع مربوط به دو ساله پیشه …

***

عصر یه روز بارونی بود حدود ساعت پنج عصر که تو راه مونده بودم تقریبا چهل دقیقه برای تاکسی وایساده بودم و بارون تند تر و تند تر می شد موجی از جمعیت کنارم بودن که منتظر تاکسی بودن هر از گاهی یکی رد میشد و مردم همه میرختن سمتش که حالا شانسی چند نفر موفق می شدن سوار بشن .

خلاصه قرعه به نام من افتاد! سوار تاکسی شدم من جلو بودم و یه خانم و دو تا اقا عقب نشسته بودن ترافیک عجیبی بود به مادرم زنگ زدم که دیرتر میرسم. خلاصه تقریبا نزدیک خونه بودم همه پیاده شده بودن و منم کم کم داشتم پولو اماده میکردم که پیاده بشم داشتم بیرونو نگاه میکردم که راننده تاکسی گفت ببخشید خانم گفتم بله گفت یه خواهشی داشتم. گفتم بفرمایید گفت خواهش میکنم ناراحت نشین اما من خیلی حالم بده میشه کمکم کنین . گفتم منظورتون چیه؟ گفت خواهش میکنم سر و صدا نکنین من خیلی وقته رابطه نداشتم حالم خیلی بده فقط در حد مالیدن . گفتم یعنی چی اقا نگه دارین میخوام پیاده بشم. گفت خانم خواهش کردم . یکم فکر کردم نگاش کردم . صورت نیمه کشیده و چشمای درشتی داشت از اون مردای جا افتاده بودم منم که عاشق مردای سن بالا…

 

یه نگاه مرموز انداختم لا پاش دیدم بله . حسابی سیخه. یکم اخم کردم که مثلا راضی نیستم ولی دلم خیلی میخواست. گفتم ببخشید نمیتونم. گفت لطفا همین یه بار. نگاش کردم گفتم فقط یادت باشه همین یه بار این اطراف مزاحم من نشیا گفت نه خانم من مردم ازار نیستم . بهش گفتم پس برو تو یه کوچه نگه دار خلاصه وارد یه کوچه شدیم هوا تقربا تاریک شده بود بارونم همچنان می بارید. یه گوشه ای پارک کرد. گفت خانم خیر ببینی. لبای همو بوسیدیم دستمو کشیدم روی روناش . احساس میکردم چشماش می لرزه از حشر. اروم دستمو گذاشتم رو کیرشو شروع کردم به مالیدن که خودشو ولو کرد و پشتیه صندلیشو خم کرد و خودشو داد جلو پاهاشو باز کرده بود و اه میکشید منم که عاشق کیر . گفتم اینجوری نمیشه شما ابت بیاد شلوارت کثیف میشه از زیر بمالم؟ گفت هر کاری میخوای بکن منکه از خدامه. کمربندشو باز کردمو زیپشو دادم پایین یه شورت مشکی پاش بود شلوارشو تا سر زانو دادم پایینو حسابی کیرشو از رو شورت مالیدم داشت میمرد.

 

شورتشو دادم پایین . اخ چه کیری داشت . گندمی رنگ با یه سر برجسته تقریبا کلفت بود اندازش بین 17 تا 18 سانت . عالی بود منم که اندازه شناس . جون. کیرشو گرفتم دستمو سرشو کشیدم رو لبام یه ناله ای کرد که دختر کشتی منو. سرشو گذاشتم دهنمو خوردم حسابی مکیدم . داشتم دور کیرشو زبون میکشدم که گفت عزیزم میشه یکم سینتو بمالم . منم که حسابی داشتم حال میکردم مانتومو باز کیردم سایز سینه هام 85 است دوتاشو گرفته بود دستشو قربون صدقش میرفت . سوتینمو داد بالا نوکشو لیسید دستشو گذاشت رو شکمم گفت میشه کستو یکم لمس کنم . منم مست شده بودم کسم حسابی خیس بود گفتم اره برام بمالش . دکممو باز کردم دستشو کرد تو شورتم اخخخخخخخ دست میکشید لای کسم چوچولمو میمالید خیلی حال میداد .

 

دستشو در اورد خوابیدم رو پاشو شروع کردم به خوردن کیرش تا ته میکردم در میوردم دوباره میخوردم دست میکشیدم رو تخماش اونم از پشت دستشو برده بودم تو شلوارمو کونمو مبمالید گاهیم دست میکشید لای کسم . کلی سر کیرشو خوردم که یهو دیدم یه نفس عمیق کشید سرمو داد کنار و دولا شد چندتا دستمال برداشت ابشو ریخت توش چه اهی میکشید جون . حسابی ارضا شده بود. یکم بازوهاشو شکمو بدنشو مالیدم گفت دمت گرم خیلی حال دادی میخوای منم حال بدم؟ گفتم چطوری؟ گفته رو صندلی بچرخ سرتو بزن به شیشه پاهاتو باز کن سمت من . منم یه پا انداختم رو فرمون و یه پام به صندلی بود گفتم من دخترما کاری نکنی گفت نه حواسم هست . شورت و شلوارمو داد پایین اومد لای پام . کسمو با دستاش باز کرد اخخخخ . زبون میکشید لای کسم یکم به سمت جلو کشید پاهامو سوراخ کونمو میلیسید…

 

عالی بود چوچولمو میخورد و سینه هامو میمالید اه و نالم بلند شده بود حسابی لای کسمو خورد که یهو ابم خالی شد . خیلی حال داد . بلند شدم تقریبا ساعت هفت و نیم اینا بود لباسامونو پوشیدیمو بهش گفتم چه شانسی داشتیم بارون میومدا اونم تو تاریکی قسمت بود حال کنیم حسابی خندید. منو رسوند تا دم خونه . لبای همو بوسیدمو از هم جدا شدیم . من دیگه ندیدمش اما خوب تیکه ای بود.

 

نوشته: جیگر

11 thoughts on “کیرشو مالیدم کسمو لیسید

  1. وای خیلی حال میده جیگر آدم حال میاد تو دست همچی مردی باشی که خیلی اصولی بکنتت منم یک بار تو تاکسی با بغل دستیم که اقا بود کلی حال کردم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>