شکار کون دختر همسایه

من 30 سالمه و اسمم … متاهلم و خود و و زنم هردوتامون کارمندیم خونمون تو یه منطقه متوسط شهره پارکینگ نداریم و ماشینامون رو تو حیاط میذاریم البته خونمون دوتا در یکی از سمت کوچه به حیاط و یکی دیگه از سمت خیابون به ساختمان داره ما عموما رفت وآمدمون از در سمت حیاط و با ماشینه.

 
چند وقت بود شک داشتم که وقتی صبح خونه نیستیم کسی میاد تو حیاط چون یه بار یه گلدون شکسته بود که نمیتونست کار گربه باشه و یه رد پاهایی هم تو باغچه بود ولی در موردش به خانوم چیزی نگفتم آخه همیشه از این محل ناراضی بود خصوصا از همسایه سمت کوچه که یه معتاد مفنگی بود ولی سرهیئت عزاداری محل بود و دایم از خونش صدای نوحه و روضه میومد اهل همه جور خلافی هم بود مواد فروشی دزدی و کلاه برداری برا اینکه شک ام برطرف بشه یه دوربین تو حیاط کار گذاشتم اونم توی فریم چراغ تو حیاط طوری که عمرا کسی به این راحتی متوجش بشه دو روز اول دوربین فقط گنجشک و گربه شکار کرده بود ولی روز سوم دیدم یه پسره پرید تو حیاط واومد سمت در بازش کرد و چند لحظه بعد دختر همسایه (همون همسایه که گفتم) پرید تو.

 

دختره اسمش مرضیه بود و دوازده سیزده سال بیشتر نداشت خودشو انداخت بغل پسره و اول کلی از هم لب گرفتن بعدشم پسره شلوارشو انداخت پایین و رو لبه باغچه نشست و مرضیه رفت تو باغچه سریع کیرش رو در آورد و شروع کرد به ساک زدن پسره هم مانتو مرضیه رو داد بالا و مرتب انگشتاشو خیس میکرد و میبرد تو شلوار مرضیه بعد چند دقیقه هم مرضیه پاشد و شلوارش رو کشید پایین و خم شد رو لبه باغچه پسره هم از بغل شرتش انگشتشو مرتب تو کون مرضیه میچرخوند و هم زمان کسش رو میلیسید و بعد از حدود 10 دقیقه کیرش رو گذاشت دم کون مرضیه و آروم فشار داد تو و شروع کرد به تلمبه زدن تا آبش اومد خلاصه کارشون تموم شد و درو باز کردن و با احتیاط رفتن بیرون

 

هرهفته یک یا دو بار این برنامه رو داشتن از اونجا که کیف مدرسه همراه دختره بود معلوم بود که از مدرسه فرار میکنه فکر کردم باید چکار کنم اگه خانومم اینو میفهمید دیگه یه لحظه هم حاضر نبود تو این خونه و این محله بمونه راستش اگه میخواستم از این محل برم باید این خونه بزرگ رو میدادم و یه آپارتمان نقلی جای با کلاس شهر میگرفتم که اصلا دلم نمیخواست این کارو بکنم و از پخش کردن فیلم هم میترسیدم چون پدر دختره یه آدم خلافکار بود و چون سر هیئت بود همه لات ولوت های محل هم ازش حرف شنوی داشتن تصمیم گرفتم یه روز سر بزنگاه گیرشون بیارم و تهدیدشون کنم تا دیگه کارشون رو ببرن یه قبرستون دیگه بکنن تو تابستون که دختره مدرسه نمیرفت کارشون تقریبا هر روزه شده بود خدارو شکر خانومم خیلی پیگیر فیلمای دوربین نبود و منم هر روز سریع حافظه دوربین رو منتقل میکردم به لبتاپم.

 

یه روز سرو کلشون پیدا نشده بود و فرداش مطمئن بودم حتما میان به همین خاطر همون اول وقت مرخصی گرفتم و به همکارم گفتم از کسی طلبکارم و میخوام زاغ سیاشو چوب بزنم بیا ماشینا رو امروز جابجا کنیم خلاصه با ماشین همکارم اومدم خونه و ماشین رو سمت خیابون پارک کردم و سریع رفتم تو منتظر موندم اونا هم خیلی معطلم نکردن و اومدن و کارشون رو شروع کردن همون برنامه همیشگی بود ولی درست لحظه ای که پسره خواست کیرش رو بکنه تو رفتم تو حیاط و با یه تیکه شیلنگ افتادم به جون پسره و بدجور سیاه و کبودش کردم همینجور که کتکش میزدم نمیگذاشتم هیچ کدوم برن سمت در چون باهاشون حرف داشتم دختره میخواست از دیوار بره بالا که بدجور خورد زمین رفتم سمتش پسره هم از فرصت استفاده کرد و از در فرار کرد اومدم سمت دختره که داشت با صدای آروم گریه میکرد و بد جور با همون صدای آروم التماس میکرد که تورو خدا پدر و مادرم نفهمن هر کار بگی میکنم.

 

من به غیر از زنم که خیلی هم دوسش دارم با هیچ کس دیگه ای سکس نداشتم ولی وقتی این فیلما رو میدیدم وسوسه میشدم که میشه از این فرصت استفاده کرد اون لحظه هم دیدم موقعیت خیلی مناسبه بهش گفتم بیا تو خونه دست و صورتت رو بشور وقتی بردمش تو گرفتمش تو بغلم و گفتم حاظری همون کارایی رو که پسره باهات میکرد منم بکنم دیدم چشاش برق زد و گفت اونوقت به کسی چیزی نمیگی گفتم نه خیالت راحت حالا همه لباساتو در بیار برو تو دسشویی خوب همه جات رو بشور بیا تو اتاق خواب و خودم هم رفتم اتاق خواب لخت شدم و خوابیدم رو تخت مرضیه از در وارد شد و بدون مقدمه رفت سروقت کیرم گرفتش تو مشتش و گفت ماشالا چه خوش فرمم هست خوش بحال خانومت بعدشم کردش تو دهنش و شروع کرد به ساک زدن کاری که هیچ وقت زنم برام نمیکنه خیلی باحال بود دهنش گرم بود و وقتی کیرم رو تا ته فرو میکرد تو و به ته حلقش میخورد بد جور کیف میداد حرومزاده حسابی هم حرفه ای بود و حواسش بود جوری کار کنه که خیلی کله کیرم رو لمس نکنه تا آبم به این زودیا نیاد ولی خب این کار برام تازگی داشت و زود آبم اومد اونم همش رو خورد حتی یه قطرش رو هم حروم نکرد بعدشم کیرم رو فشار میداد و هر قطره ای که بیرون میومد رو لیس میزد من بیحال رو تخت افتاده بودم اونم محکم گرفته بودم تو بغلم بعدش شروع کردم به خوردن سینه هاش درسته که کوچیک بودن ولی خیلی سفت و خوش فرم بودن و در حالی که سینه هاش رو میخوردم با درز کس و سوراخ کونش هم بازی میکردم به لطف اون پسره انگشتم به راحتی میرفت تو و آماده بود ولی کیر من که تازه آبش اومده بود هنوز خوب راست نشده بود بهش گفتم کیرمو بخور تا راست بشه

 

 

اونم رفت سمت کیرم بهش گفتم جوری که کونت جلو چشمم باشه اون شروع کرد به خوردن منم درحالی که یه کس تر و تازه جلو چشمام بود شروع کردم به فرو کردن انگشتم تو کونش میشد حتی دوتا انگشت رو فرو کرد تو ازش پرسیدم از جلو هم داده یا نه که گفت نه تورو خدا از عقب هرکار میخوای بکن ولی از جلو نه تو دلم گفتم اره تو اینو واسه شوهرت نگه داشتی جنده کوچولو چون هیچ وقت کون نکرده بودم فقط فکر همون کونش بودم ولی خب کسش بدجور جلو چشمام نمایش میداد شروع کردم به لیس زدن کسش معلوم بود داره کیف میکنه مرتب هم انگشتام رو با آب کسش خیس میکردم و میمالیدم به کونش دیگه کیرم حسابی سفت شده بود گفتم وضعیت سگی بگیره رفتم پشتش و لپای کونش رو از هم باز کردم و سر کیرم رو گذاشتم دم کونش و آروم فشار دادم تو یه ناله کرد و شروع کرد به نفس نفس زدن گفتم اینجا حیاط نیست راحت داد بزن و شروع کردم به تلمبه زدن از پشت سر موهاش رو گرفته بودم دستم و محکم تلمبه میزدم جوری که کیرم تا ته میرفت تو اونم ناله میکرد که نمیدونم از لذت بود یا از درد؟ خلاصه تو همون وضعیت کم کم رفتیم پایین جوری که تخت رو زمین خوابیده بود البته یه بالش زیر شکمش بود و منم خودم رو روش پهن کرده بودم و داشتم تو کونش تلمبه میزدم اینبار معلوم بود که درد داره ولی کاری نمیتونست بکنه جسه ش نصف من بود و الان زیر من افتاده بود پاهام رو وسط پاهاش از هم باز کرده بودم ساق پاهام رو آورده بودم بالا تا نتونه پاهاش رو جمع کنه دستام رو هم حلقه کرده بودم دورش و محکم گرفته بودمش و داشتم تلمبه میزدم

 

 

اینقدر لذت بخش بود که برام مهم نبود اون داره چی میکشه آبم هم که خیال نداشت این زودیا بیاد اونم مرتب میگفت میشه زودتر تمومش کنی منم بوسش میکردم و میگفتم یه کم دیگه تحمل کن خلاصه کم کم داشت آبم میومد ولی تحمل میکردم و تلمبه زدنم رو تندتر میکردم تااینکه آبم با فشار خالی شد تو کونش داغش خیلی حال داد بیحال خودم رو ولو کردم روش و شروع کردم به بوسدن و همون طور که نوازشش میکردم بهش گفتم که فیلمشون رو دارم و اگه در مورد من چیزی بگه یا یه دفعه دیگه بیاد تو حیاط آبروش رو میبرم بعدشم بوسیدمشو از روش پا شدم اونم لباساش رو پوشید و اومد سمتم لپم رو بوسید و گفت خیلی حال داد و با خنده دوید سمت حیاط و رفت.

 

 

نوشته:‌ ؟

8 Replies to “شکار کون دختر همسایه”

  1. خیلی کیف کردم رفیق. منم دوست دارم تا همسایه مون بگایم. یک زن 35 ساله هستش. اگه موفق شدم داستانشو واسه تون می نویسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*