همیشه کس و کونم تشنه کیرشه

اسم من نهاله و میخوام داستان اولین سکسم رو با شوهرم بگم. (البته برای زمانی که شوهرم نبود)

***

اسم و فامیلی سامان خیلی کنجکاوم کرد تا ببینم شخصیتش چطوره. خیلی خوشحال بودم یه ایرانی پیدا کردم. اول رفتم و ازش پرسیدم ایرانیه؟ اونم گفت آره و باهم فارسی حرف زدیم ولی اون لهجه داشت. بعدا فهمیدم خانوادش نیویورکن و از ایرانی بودن فقط زبان و اسمشو داره و فقط تا 2 سالگی ایران بوده. ولی بازم به همین راضی بودم. فارسی حرف زدنمون باهم باعث شد با هم صمیمی تر بشیم. سه روز در هفته میدیدمش و حتی اگه حرف نمی زدیم با لبخند بهم سلام می کردیم. سامان قدش 178 و پوست گندمی داره چشم ابرو مشکی. منم پوستم سبزه س با موها و چشمای قهوه ای قد 169. 2-3 ماه می گذشت که سامانو میشناختم ولی به عنوان یه دوست عادی ازش خوشم میومد. نه اینکه جذاب نبوده باشه ولی خیلی بهش فکر نمی کردم. تا اینکه یه بار یکی از بچه های کالج قرار بود مهمونی بده و تقریبا همه رو دعوت کرده بود. من با یکی از دوستام به اسم ناتالی رفتیم اونجا ولی اون 5 دقیقه نشد که با دوس پسرش با هم رفتن برقصن و منم تنها داشتم از خودم پذیرایی می کردم.

 

دیگه تصمیمو گرفته بودم که برم بین دوستامو منم برقصم که سامان پیداش شد. یکم با هم حرف زدیم که وسطش گفت: مهمونی رو از دست نده. منم گفتم: آره خوش بگذرون. گفت: چطوری؟ مثلا یه دخترو از بین جمعیت بردارم و بذارم رو کولم و از مهمونی بزنیم بیرون؟ گفتم: تقریبا خندید و منو گذاشت رو کولش. اصلا فکرشو نمی کردم منظورش من بوده باشم. هم خنده م گرفته بود هم شوکه شده بودم. همینطور داشتیم میرفتیم بیرون گفتم هی! سامان منظورم خودم نبود. ولی اون فقط خندید. منو سوار ماشینش کرد. نمیدونم چرا ولی چیزی نمی گفتم. زیاد طول نکشید که وایساد و درو برام باز کرد تا پیاده شم. دستمو گرفت و منو برد خونه ش. وقتی درو بست سریع اومد و منو که ایستاده نگاهش می کردم بوسید. همینطور لبمو میخورد و لباسشو در می آورد. بعد اومد پایین تر و چند بار گردنمو از بالا به پایین می لیسید و لاله گوشمو گاز می گرفت. حرکاتش تند و خشن و با یه ریتم خاصی بود. منم بدم نمیومد اتفاقا دوس داشتم. نفسام کشدار شده بود. لباسمو تند در آوردم و سوتینمو در آورد اونم زبونشو رو سینه هام حرکت میداد. میخورد و میک میزد. و بعضی اوقات گاز کوچیکی می گرفت…

 

منم سرشو بیشتر به سینه م فشار می دادم. یه سینه رو می خورد و یکی دیگه رو می مالید و بعد جاشونو عوض می کرد. شورتمو در آورد. پاهامو باز کرد و اول چند بار کسمو لیس زد بعدم میک میزد. با زبونش کسمو می کرد. صدای آه و اوهم در اومده بود و اونم بیشتر ادامه میداد. شلوارشو در آوردم و نشستم و اول نوک کیرشو خوردم. می لیسیدم. بعدم کل کیرشو گذاشتم دهنم و عقب و جلو میکردم. چن بار خورد به حلقم که باعث شد اوق برنم ولی ادامه دادم تا گفت بسه. میخواست رو کاناپه دراز بکشم که خودشو انداختم رو کاناپه و رفتم کنارش. فهمید می خواستم چیکار کنم. اول سر کیرشو چند بار به کسم مالیدم و بعد آروم آروم کردم تو کسم روش نشستم. خودم می کردمش و آه می کشیدم. همینطور که کیرش تو کسم بود خودمو انداختم روش و لبشو می خوردم. اونم همراهیم می کرد. انقدر از لذت لبشو گاز می گرفتم تا اینکه ارضا شدم اونم همینطور. بی حال افتادم روش دلم میخواست تا صبح همونجا تو بغلش می خوابیدم. ولی رو کاناپه حتما می افتادیم پایین. نمیدونم چقدر گذشته بود که بلندم کردو برد اتاق خوابش و لخت تا صبح خوابیدیم. صبحم بهش داگ استایل کون دادم. سامان عالیه و همیشه کس و کونم تشنه کیرشه…

 

امیدوارم همه تون عاشق زن و شوهراتون باشین.

5 thoughts on “همیشه کس و کونم تشنه کیرشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>