حال و هول با کس زن پسرخالم

سلام
میخام براتون یه داستان سکسی تعریف کنم …اولین سکس من با یه زن دیگه به جز زن خودم.

***

اسمم علی 31 سالمه و متاهلم 10 سال پیش با اولین و آخرین دختری که تو زندگیم بود ازدواج کردم و به قول امروزیا اصلا جوونی نکردم…
حدود سه سال پیش من بر ماموریت رفتم شیراز اونجا چون خالم خونه داشت به هتل اداره نرفتم و خالم نزاشت که تو شهرشون برم تو هتل بمونم بنابر این رفتم خونه خالم که 2 طبقه ویلایی و طبقه زیرش پسرخالم زندگی میکنه و طبقه بالا خالم من با پسر خالم خیلی ایاقم و بهم خیلی اطمینان داره شب دوم بود که بعد از اینکه شام خونه خالم خوردم اجازه گرفتم برم بخابم چون باید صبح زود میرفتم دنبال یه کاری بر اداره خلاصه رفتم طقه پایین البته بگم قرار بود من شبا پایین بخابم که خالم و زن پسر خالم راحت بالا بخابن پسر خاله من تویه اداره دولتی نگهبان و دوشب در میون میاد خونه اون شبم شیفت بود برگردیم به داستان من رفتم پایین ولی هر کاری کردم خابم نبرد رفتم ماهوارشون روشن کردم شروع کردم به بالا پایین کردن کانالا یهو یه کانال از این کانالا که طبلیقاتی هست و زنا خودشون میمالونن اومد چون یه هفته میشد کمرم خالی نکرده بودم یکم حالم بد شده بود و چون اهل جق نیستم همینجوری داشتم تو ذهنم کلنجار میرفتم یهو در واشد با خونسردی چون کنترل دستم بود کانال عوض کردم و برگشتم رو بدر ببینم کیه دیدم زن پسر خالم اومده ببینه جا و پتو متو ورداشتم یانه

 

فهمیده بود دارم چی میبینم اومد گفت چیزی کم نداری منم گفتم ممنون همچی هست داشت بر میگشت یهو گفت اگه دنبال کانال خاصی میگردی کمکت کنم گفتم نه باباخابم نبرد و دارم همینجوری کانالا رو عقب جو میکنم گفت خلاصه تعارف نکن گفتم ممنون شب بخیر اونم یه شب بخیر گفت داشت که میرفت یه لحظه چشمم افتاد گوشه چادرش و دیدم یه تاپ آبی تن کرده یکم راستش حشرم زد بالا سریع کیرم شیخ شد ولی تو دلم گفتم لعنت به شیطون من با شوهر این نون و نمک خوردم سریع چشمم دزدیدم و اون رفت همه اینا تو یه ثانیه اتفاق افتاد اون رفت ولی من خیلی تو کف بودم زدم همون کانال و شروع کردم با خودم ور رفتن تو اوج لذت بودم یهو یه صدایی اومد سریع جمع و جور کردم و خودم زدم بخاب دیگه هم تلویزیون روشن نکردم پلاکام سنگین شده بود و داشت خابم میبرد یهو دیدم در وا شد و دوباره اومده پایین بنده خدا بازم چادر سرش بود منم خودم زدم بخاب رفت تو اتاق خابشون نمیدونم چی برداره بر بالا چون فکر میکرد من خابم چادرش و ورداشت بود اومد بیرون از اتاق من یکم چشام وا کردم یه چیزایی بازم ببینم نمیدونم چه مرگم شده بود اونشب تا اومد بیرون نا خدا گاه پاشدم نشستم تا من دید گفت وای سریع رفت تو اتاق گفتم ببخشید صدا اومد بیدار شدم من میخابم بفرمایید برید روم کردم بهبوفه اونم اومد بره تو آینه دیدمش وااااااااایییییییی خدایمن یه تاپ آبی با یه شلوار استرج چسبون داشتم میمردم…

 

دیگه سریع برگشتم به سمتش خشکش زد گفتم ببخشید نمیدونم چرا کارام دست خودم نیست گفت یه چیزی بگم نمیدونم منم امشب دست خودم نیست خابم نمیبره اصلا براش مهم نبود بدون حجاب واستاده جلوم تعجب کردم گفت خالت بالا خابه یجور خر پف میکنه نمیزاره بخابیم خندیدم و گفتم ببخشید من مزاحمت شدم نزاشتم خونه خودت بخابی گفت نه بابا این چه حرفیه پسرخالت گفته همجوره بهت برسم هواسم بهت باشه یه چشمک زد و یجور خندید که دلم هوری ریخت پایین گفت پاشو بیا آشپزخونه یه چایی بخوریم رفتم تو آشپزخونه کتری و گزاشت رو گاز و منم نشستم پشت میز اومد نشست جلوم بی صحبت چشام تو چشاش بود نفهمیدم چی شد بخدا نفهمیدم یهودیدم لبامون رو همه پا شدم رفتم بالا شرش اون نشسته من سرپا لبام باز گزاشتم رو لبش و دستم انداختم رو سینش فقط صدای نفسامون میومد بلند شد با لب همدیگرو حل دادیم تو حال با یه حرکت تاپش و در آوردم و دوتا سینه نسبتا بزرگ خوش فرم افتاد بیرون شروع کردم میکیدن و مالوندن همینجوری رفت سمت مبل خابید روش منمول کن نبودم سینهاش هی گاز میگرفتم و میک میزدم داشتم سینهاش لیس میزدم دیدم دستش اومد از رو شلوار رو کیرم که سریع اون دستی که سینش میمالیدم آزاد کردم و کیرم انداختم بیرون من داشتم با ولع پستوناش لیس میزدم اونم دستش به کیرم بود و عقب جلو میکرد یهو دیدم واااااااییییییی کیرم خنک شد نگا کردم دیدم گرده تو دهنش و داره واسم ساک میزنه…

 

سینش ول کردم و مستقیم واستادم روبروش اونم خابیده بود رو مبل کیرم تا نصفه میکرد دهنش و با گلوش یه میک میزد و میداد بیرون بعدش آب دهنش و میریخت روش دقیقا این صحنرو تو فیلمای پورن دیده بودم یه یه دیقیه ای سا زدو دیدم نمیتونم طاقت بیارم دستم زدم وسط سینش و رفتم رو مبل گزاشتم لا پستوناش هی عقب جلو کردم با دستاش سینهاش میبست و وا میکرد یهو دیدم دستش رفت رو دکمه شلوارش و وا کرد فهمیدم باید برم شلوارش در بیارم هیچ حرفی بینمون رد و بدل نمیشد فقط صدای آه و اوه اون میومد اونم خیلی آروم خلاصه شلوارش کشیدم پایین یه شورت سفید معمولی پاش بود اونم در آوردم دیدم چه کس تمیزیم داره طاقت نیاوردم یه بوس از بالای کسش کردم و کیرم گزاشتم دم سوزاخش یه واااااییییییی گفتم و دادم رفت تو شروع کردم تلمبه زدن و پستوناش خوردن دیگه آه و اوهاش رفته بود بالا دستم کردم تو دهنش و انگشتام برام لیس میزد هی جون جون میکردم چون تجربه سکس بجز همسرم نداشتم خیلی زود آبم داشت میومد دلا شده بودم روش یهو در گوشم گفت جونننننن بکن قربونت برم جرم بده تند تر بکن داره آبم میاد وااااااایییییی جووووووننننننن ااااااااخخخخخخخ وااااااااییییی یهو دیدم شل شل شد و گلوم انداخت تو دهنش و شروع کرد میک زدن تو اون صحنه آبم اومد و کیرم در آوردم گزاشتم لا سینش دیگه نفهمیدم هر چی آب بود تو بدنم همه خالی شد رو سینش و صورتش و موهاش…

 

یه جور داشت کمرم و دستام میمالید و میگفتتتتت جوووووووووووووننننننن بریز قربونت برم افتادم بغلش لبام و گزاشتم رو لباش نفهمیدم چجوری خابم برد صبح که پاشدم دیدم لخت خابیدم وسط حال و خبری از اون نیست سریع پاشدم رفتم دسشویی کیرم که یه حالت خشکی روش بسته بود و فکر کنم آب کس اون بود و شستم اومدم لباسام پوشیدم و زنگ زدم ببینم راننده اداره کجاست که گفت 5 دیقه دیگه میرسه سریع خودم رو به راه کردم یهو دیدم اومد تو با همون تاپ و شلوار دیشبی لباش گزاشت رو لبم و تا دم در بدرقم کرد و گفت شب منتظرتمااااا منم گفتم چشم عزیزم و در بستم و رفتم چند بار دیگه تو همون ماموریت کردمش و براش یه گوشی معمولی و سیم کارت خریدم که باهم تو تهرانم در تماس باشیم هنوزم تو تماسیم ولی نمیدونم چرا دیگه عذاب وجدان ندارم و فکر میکنم زن دوممه …

 

 

4 Replies to “حال و هول با کس زن پسرخالم”

  1. یه خانوم باکلاس و خوش استیل . واسه سکس داغ داغ تماس بگیره. 09381370913 داریوش ترجیحا از شمال یا کرج تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*