این نده یکی‌ دیگه میده

سلام

من آرش هستم و اهل سفر و گردش الان 35 سالم هست اما این داستان که براتون مینویسم مال وقتیه که من  20 سالم بود جوانی جذاب قد 178 وزن 78 کیلو و بدن بسیار رو فرمی داشتم و حسابی برای خودم ورزشکار بودم.
داستان از زمانی شروع شد که قرار بود بریم برای تنگه واشی با تور و من به همه دوستام زنگ زدم که برنامه ردیف هست و با بروبچ بیاین و زود تعداد رو خبر بدین حتما دوستان در جریان هستند که قبل از بستن تور باید تعداد رو مشخص کنیم که با اسم برای بیمه و کارهای دیگه اقدام کرد.

 

به هر حال تا وسط هفته جمع جور شد و یک تیم 40 نفری شدیم و من تمتس گرفتم با آژانس و اسامی رو دادم و پول ریختم به حسابشون و تا جمعه صبح
اون زمان هنوز تنگه واشی اینقدر شلوغ نبود ولی ایست بازرسی و گیر بودن بسیج و این حرفها زیاد بود.
صبح جمعه شد و ما با دوستان ساعت 6 میدان ونک قرار داشتیم اتوبوس امد و سوار شدیم
رسم این بود که باید وقتی از تهران در نیامدیم ابتدا همه به هم معرفی بشن و بعدی موزیک بزن برقص تا برسیم به صبحانه و برنامه طبق معمول شروع شد و من نفر اول خودم رو معرفی میکردم اون زمان من یک دوست دختری داشتم که فقط دوست بودیم و سکس اما فاب هم نبودیم و همیشه من با خودم میبردمش و معرفی تمام شد و یکی از دوستام که تو کار هنری بود یکی از دوستاش رو آورده بود که ماشاله اونم همه پرسنل شرکتش رو آورده بود و چی بگم که چه هلو هایی بودند جاتون خالی از اولش معلوم بود که سفر لذت بخشی خواهد بود.

 

من که بمب انرژی بودم فقط تو فکر شیطونی و تخس بازی بودم و اصلا دنبال دختر بازی و از این حرفا نبودم و معمولا هر هفته که از تور بر میگشتیم چند تا دختر جدید بهم زنگ میزدن و این جوری دختر من جور میشد چون اصلا اهل دختر بازی نیستم.
بگذریم راه افتادم و معرفی و بزن برقص و اشنایی و صبحانه رسیدم تنگه واشی و من بدو بدو از درو دیوار بالا پایین میرفتم و دنبال عشق و حال خودم بودم تا شب و بلاخره برگشتیم و کلی رفقای جدید.
صبح شنبه بود که تازه از خواب بیدار شده بودم و داشتم میرفتم بیرون که یکی از بچه ها زنگ زد که یکی دیروز ازت خوشش اومده و من شمارتو با اجازه بهش دادم گفتم اجازه که نگرفتی دادی اما باشه دستت درد نکنه و رفتم بیرون
حدود ساعت 11 دمدمای ظهر بود که تلفن زنگ زد یک خانمی بود با صدای ملایم و نازک و کمی تو صداش ترس مشهود بود
من جواب سلام دادمو گفتم شرمنده بجا نمیارم شما؟
گفت سپیده هستم دیروز تو تور با هم بودیم و با اجازتون شماره شما رو گرفتم با هم بیشتر اشنا بشیم اگر جسارت کردم شرمنده و خیلی مودب و متین و با وقار صحبت کرد
من هم از خدا خواسته تشکر کردم و اعلام موافقت کردم
سپیده یک دختر 19 ساله خوشکل لاغر بود بدون سینه شیرازی بود خیلی باحل بود ناز و دوست داشتنی بود که قدش 173 وزنشم نهایت 55 سینه هاش خیلی کوچیک کلا برامدگی روز تنش زیاد نبود. در یک شرکت طراحی با همه دوستاش که دیروز اومده بود کار میکرد و رفته بودند عکسها ی تور رو چاپ کرده بودند و کلی با دوستاشون صحبت کرده بودند و نتیجش دوستی با من شده بود
همون روز قرار گذاشتیم و من رفتم عصری دنبالش و رفتیم کافی شاپ دوستم و تا شب که بردم رسوندمش و تو راه به این فکر میکردم که از این خانم چیزی به نام سکس ساخته نیست و چیزی نداره که با هم باشیم
رابطمون گذشت تا اینکه چند تا مهمئنی باحال رفتیم دسته جمعی و تا یک روزی که مادرم اینها رفتند شمال و من مجبور بودم بمونم تهران که بهم زنگ زد گفتم مادرم اینها نیستند و من لاجرم باید شب زود برم خونه چون سرایدارمونم نیست خونه نباید خالی باشه بدوم منظور گفتم چون تو فکر چیزی نبودم

 

ساعت حدودای 6 عصر بود که بهم زنگ زد داره میاد پیشم من که مونده بودم چکار کنم گفتم یک جا قرار بذاریم و بعدش بریم که برسونمت زود برگردم خونه که گفت باشه وساعت 8 ونک قرار داشتیم و از اونجا رفتیم شام و خواستم برسونمش چون فیلم گرفته بودم ذوق داشتم زود بشینم ببینم من عاشق فیلم هستم و گفتم بریم گفت چرا اینقدر عجله داری گفتم برای تو دری وقت هست بعدشم خونه کسی نیست گفت نکنه کسی رو بردی خونه هان
گفتم نه بخدا دیر وقته والا میبردمت ببینی
گفت زود باش بریم ببینم
گفتم باب شبه خوب نیست دیر میشه خونتون بد میشه
گفت مشکل منه بریم زود
منم عصبانی بودم و از اینکه بهم کسی شک کنه اصلا خوشم نمیاد و کلی برای خودم برنامه داشتم اومدیم و رسیدیم خونه
گفتم بفرما برید داخل حسابی بگردین من اینجام بعدشم تلفن موبایلم رو هم بهت میدم کلید ماشینم رو هم میدم خیالت راحت بشه شب تا صبحم باهات صحبت میکنم…

 

گفتم ماشین رو بیار تو من با آژانس بر میگردم گفتم آخه حرفمو قطع کرد و اومدیم داخل
من زود اتاقمو جمع کردم و بردمش تو اتاق و محو تماشای خونمون شده بود که وای چه بزرگه چقدر باحاله مثل قصره و از این حرفها که گفتم بریم تو اتاقم یا پذیرایی گفت صبر کن با تلفن زنگ زد خونشون و گفت من شب نمیام پیش یکی از دوستام هستم و من شوک شدم گفتم اصلا خوشم نیامد یعنی من اینقدر غیر قابل اطمینانم که داری باهام این رفتارو میکنی
گفت لوس نشو دوست دارم یک بار با هم باشیم تنها بدون سر خر تو همیشه دورورت کلی آدم هست دیدم راست میگه و تالزه فکر پلید زد به سرم که خاک تو سرت گوشت با پای خودش اومده تو میخوای بشینی فیلم نگاه کنی احمق
گذشت و گفت بهم لباس میدی یا لخت بگردم
شوک شدم گفتم چشم من بهش تی شرت دادم با شلوارک و خودم رو انداختم جلو مبل کخفیلم ببینم فکر کنم ببینم چطور باید شروع کرد یادم هست فیلم جنیفر لوپز بود که پلیس بود و چند جاش هم صحنه داشت ولی خیلی جزئی و سپیده جون هم ا تیشرت که تو تنش گریه میکرد اومد پیش من نشست و گفت من خوابم میاد منم جامو بهش نشون دادم گفتم تو اتاق من رو تخت بخواب من هم همین جا تو مبل میخوابم
اونم گفت باشه و نیم ساعت نگذشته بود که اومد گفت اتاق سرده آخه من بد جور گرمایی هستم و کولر رو طوری تنظیم کردم مستقیم بخوره بهم موقع خواب گفتم الان کولر رو خاموش میکنم
تا برم بیام دیدم خوابیده رو مبل جای من گفتم برو درستش کردم پتو هم تو اتاق هست راحت باش گفت نمیخوام خوابم پرید
گفتم بیا بغلم برات لالایی بخونم به شوخی اونم پرید بغلم منم ناخوداگاه کیرم سیخ شد بد جور طوری که حسابی زایه شد آخه من یک شلوارک نرم تنم بود شورتم هم از این استین دارها میپوشم چون کیرم بزرگ هست فشار میاد اذیتم میکنه عادت دارم شورت بلند بپوشم هیچی سرتون رو درد نیارم بغلش کردم چسبوندم به خودم که لبشو بخورم یهو گفت این چیه میخوره یه شکمم
خجالت کشیدم اما دیگه راحی نبود اوضام خراب بود داشتم میترکیدم خوب فرصتی هم بود گفتم تو نمیدونی این چیه؟
گفت بی تربیت!
من شوکه شدم گفتم چه آدم بیشعوری هست الاغ ضد حال البته بهش میاومد
گفت خوشم نمیاد از این کارا
گفتم کدوم کارا
گفت همین دیگه
میخواستم مجبورش کنم اسمش رو بگه تا یک کم نزدیکتر برم

 

من بهش گفتم چرا آخه بلاخره تو رابطه دختر پسر باید باشه و کلی براش کبری صغری چیدم که خوابوندمش رو مبل و شروع کردم به خوردن لب و گردن و لاله گوشش و آروم آروم از شونه هاش دستم رو با برنامه پیش بردم ظاهرا که راضی نبود اما بخدا من این همه با دخترها بودن هنوز نفهمیدن کی کجا چی میخوان به هر حال با بدبختی دستم به سینه هاش رسید کوچیک بود اما سفت شده بود و آروم آخ و اوخ میکرد سرعت دستم رو بیشتر کردم بردم رو پهلو شکم و نزدیک شلوارک و کردم تو کش زیر شورتش و صدای کش رو در اوردم چون عاشق صدای کش شورتم و قتی میکشی ول میکنی برام صحنه سکسی مجسم میشه و شهوتم زیاد میشه
بعدش با دستش دستم رو گرفت که نه بیشتر خوشم نمیاد

 

بهش گفتم نترس مواضبم صدام میلرزید قشنگ یادم میاد داشتم از شهوت میمردم و دیگه حوصله لوس بازی نداشتم فقط میخواستم ابم بیاد کیرم داشت بد جوری فشار میاورد و تخمم کم کمک داشت درد میامد
با زور دستشو رد کردمو شلوارکو در آوردم و سینه هاشم لخت کردم اما سینه هاش کوچک بود سرش باد کرده بود و نوکش قرمز شده بود و با زبونم دورشو میلیسیدم و گه گاه مکی میزدم به نوک سینش
دیگه به جیغ افتاده بود گفت هر کاری دوست داری بکن اما بیچارم نکنی
بهش گفتم عزیزم تو که تا اینجا اومدی و هر خطری رو به جون خریدی پس نگران نباش
نمیدونم چی بگم بگم تا حالا سکس کرده یا نه اما معلوم بود اولین بار بود که داره سکس میکنه اگرم داشته شومبول بازی یا دکتر بازی بوده سکس نبوده داغی از تنش داشت میزد بیرون به جیغ افتاده بود و من هم دیگه طاقت نداشتم میخواستم بکنمش و داغون بودم
دیگه کامل لخت لختش کرده بودم و حالا داشتم کوس خوشکلشو میلیسیدم دیوانه شده بود موهامو چنگ میزد و دائم میگفت بکن دیگه منم با زبونم میگشیدم لای چوچول کسش و میرفتم تا سوراخ کونش و دوباره میامدم رو چوجول و مییمکیدم دیوانه شده بود انقدر ابش روان شده بود که یک لیوان پر میشد بدنش وا رفته بود و لش شده بود حالا نوبت کیر خوشکلم بود که کارش رو شروع کنه بلند شدم و کیرم رو در اوردم دادم دستش گفتم ببینش دوستش داری
یکهو شکه شد گفت وای این چیه دیگه چقدر خوشکل و خطر ناکه جر میخورم که اینو میخوای چکار کنی
گفتم بکنم تو کوس و کون تو دیگه گریش گرفت گفت بدبختم میخوای کنی

 

دیدم داره گریه میکنه حالم گرفته شد گفتم جمع کن بابا از تو چیزی در نمیاد حالا من باید از تخم درد بمیرم اینم شد سکس اخه عصبانی بودم هم دلم نمیخواست زوری کاری کنم حساب کنید کس جلوتون ابش داره شرشر میره اون وقت طرف گریه کنه باید خیلی پست باشه ادم بخاطر ارضاء خودش بلا سر یک دختر بیاره گفتم باشه بلند شو من برم دوش سرد بگیرم بیام تو هم برو بخواب گفت مگه نمیخوای بکنی گفتم چیرو بکنم هوارو تو که دختری نمیشه کردت کونم که نمیدی گفت آخه این خیلی کلفته تازه کوچیکشم میگن درد داره چه برسه به این گفتم تو نگران دردش نباش اگه دوست داری دردش با من من من کرد گفت باشه اما قول بده اگه درد داشت نکنی منم که بیخیال شده بودم گفتم بهتر از شق درده که یک امتحانی کنم..

 

هیچی دوباره شروع کردیم اما این بار رفتم براش کرم لیدو آوردم زدم به سوراخ کونش سرخ بود تنگ انگشت توش نمیرفت بهش گفتم اخه تو چطور میرینی با این سوراخ تنگ بیچاره خجالت کشید بهش گفتم یک کم حداقل کیرمو بخور تا من دوباره کوست رو بخورم تا تو هم حال کنی گفت عمرا من اصلا از این کارا خوشم نمیاد گفتم یا بابا مسخره هستی ها خوب مگه چی میشه با کلی خایه مالی بلاخره سر کیرمو کردم تو دهنش و تف کرد و گفت نمیتونم منم پیش خودم گفتم یک کونی ازت پاره کنم لعنتی…
با انگشتم دور سوراخ کونشو مالیدم و زبون میزدم داشت قش میکرد خانم قلقلکش گرفته بود مثل احمقها به خودم فکر میکردم که تو چه بدبختی گرفتار شدم و با انگشتم کردم به زور تو سوراخ کونش از این طرفم کوسشو میخوردم که هواسش نباشه و انگشتم که تو کونش روان شد انگشتم رو میکشیدم به بغلها که بازتر بشه و کمی گشاد کنه اینکه چند تا انگشت بکنم تو دوست ندارم و حسابی که اب کسش روان شد کیرمو کشیدم لای کوسش خیس شد و اوردم با روغن بچه که فراوون زده بودم در سوراخ کونش سر کیرمو دادم تو داد زد خواست فرار کنه که گفتم یک کم تکون نخور برای همین هست که درد اومد خودتو شل کن فکر کن داری امپول میزنی بد بخت میگفت سرم داره سیاهی میره هیچی منم دیگه دل و دماغ کردن نداشتم خواستم بیخیال بشم گفتم چکار کنم اونم درد داشت گفتم بذار حداقل اب من باید و گرنه تخم درد میگیرو گفت اخه چکار کنم من هم یکی از کوسن های مبل رو گذاشتم گفتم بخواب روش کونت بید بالا گفت نه تورو خدا گفتم میخواب بذلرم کیرمو لای پات بخواب گفت راست میگی دیگه کلافه شدم داد زدم بخواب

 

بیچاره خوابید کونش قلمبه شده بود منم کیرمو گذاشتم لای پاش و انقدر لاپایی کردم که از عرق و خستگی بلاخرا ابم اومد و خالی کردم رو یسنه های مسخرش و همون جوری خوابیدیم البته سپیده رفت دستشویی خودش رو شست
صبح ساعت 9 نود که با تلفن بیدار شدم و برداشتم دیدو یکی از همکار های سپیده از شرکت زنگ زده بود و نگرانش بود گوشی رو بهش دادم و رفتم دوش گرفتم و اومدم سپیده حاضر شده بود گفت پریود شدم زود بریم باید برم نوار بهداشتی بخرم دیشب خیلی اذیت شدم منم دست پیشو گرفتم که تو اذیت شدی دهن من صاف شد اولش بهت گفتم بخواب بعدش مسخره بازی در اوردی من تخم درد گرفتم حالا میگی من اذیت کردم و به هر حال رسوندمش و رفتم جایی طرفهای ساعت 2 بود که موبایلم زنگ خورد برداشتم دیدم سپیده مدیر سپیده هست اون که یک دختر 23 ساله متاهل دارای یک فرزند یود 165 قدش بود جذاب زیبا و خوش هیکل بود تعجب کردم که زنگ زده بود از سپیده شنیده بودم که اون بهش گفته بود که به من زنگ بزنه و باهام دوست بشه شماره منم اون از دوستم براش گرفته بود بگذریم زنگ زد که به به آقای شیطون بهت نمیاد اینقدر هات باشی فکر میکردم همش دنبال شیطنت و بازی هستی نمیدونستم اینقدر سکسی باشی

 

منم که تعجب کرده بودمگفتم شرمنده سپیده جان منظورتون رو متوجه نمیشم
گفت زرنگ بازی در نیار با سپیده چکار کردی حالش بد شد رفت خونه
گفتم سپیده من اصلا ازش خبر ندارم کاری هم باهاش نکردم
من کلا عادت ندارم اگر با کسی هستم داد بزنم و به همه بگم چون اون کسی که به من بوده دوست داشته با من باشه منم از بودن با اون لذت بردم دیگه ابرو ریزی و ایم مسخره بازیها خوشم نمیاد
بگذریم از سپیده اصرار از من انکار تا اینکه قطع کرد
من دلم برای سپیده شور میزد اما ازش شماره نداشتم که زنگ بزنم فقط شرکتش رو داشتم چون همیشه از اونجا با هم حرف میزدیم و بیرون همدیگه رو میدیدیم نیاز به شماره خونه نبود

 

به هر حال زنگ زدم شرکتشون یکی از دوستاش که منو میشناخت گوشی رو برداشت معذرت خواهی کردم و از سپیده سئوا ل کردم گفت گوشی چند لحظه همین جور منتظر بودم که قطع شد بیخیال شدم گفتم بهش میگه که تلفن زنگ خورد و سپیده بود دوست سپیده گفت بفرمائید گفتم نگران ستارم ازش بی خبرم گفت خونه من هست داره استراحت میکنه
گفتم میشه بگبد به من زنگ بزنه
گفت ادرسو بنویس برو ببینش
گفتم آخه همسرتون گفت مسافرت هست بر اشکال نداره شیطون با همین تکه
منم ادرسو گرفتم و رفتم ادرس خونه سپیده با شرکت یک کوچه فاصله داشت منم به خودم گفتم زشته یک گلی شیرینی بخرم دارم میرم خونشون و خریدم و رهای شدم
رسیدم زنگ زدم در باز شد یک خانه آپارتمانی 4 طبقه هر طبقه 2 واحد من میبایست میرفتم طبقه چهارم
راه افتادم رسیدم در باز بود منم یک دری زدم و یکی گفت بیا داخل منم رفتم تو کف خونه سرلمیک بود و ظاهرا نباید کفش رو در میاوردی منم با کفش وارد شدم و رفتم گل رو باشیرینی رو گذاشتم رو میز و نشستم و صدا کردم سپیده جان ناز نکن بیا کجایی؟
ناگهان دیدم سپیده اومد معلوم بود تازه اومده خونه چون شلوار پاش بود با کفش بیرون و یک بلوز قهوا ه ای دکمه دار.
گفتم پس سپیده کو؟
گفت فرستادمش با آزانس خونشون
گفتم خوب بهتر نبود به من خبر میدادین مزاحمتون نشم کلا شما دوستا یک جوریتون میشه
گفت خیلی حالش بد شد معمولا پریود میشه فشارش میافته و باید سرم بزنه من نگهش داشتم تا حالش بهتر شه بعد بره خونه نیم ساعت هست رفته
گفتم خوب من دلیلی برای ماندن ندارم با اجازتون رفع زحمت میکنم
گفت لوس نشو حالا که اومدی بشین یک چایی بخوریم بعد برو
گفتم درست نیست الان همسایه هات میبینن بعدا برات حرف در میارن
گفت نگران نباش
گفتم شکل خوبی نداره بهتره برم
گفت لوس نشو دیگه چایی درست کردم برم بیارم
رفت و چای آورد و نشست روبروم و شروع کرد به صحبت

 

من گیج شده بودم هر چی میخواستم برم دائم بهانه جدید میاورد و گفتم راستی بچتون کجاست در موردش زیاد شنیدم
گفت پیش باباش هست
گفتم مگه چند سالشه که با باباش سفر کاری میره ننه جون خوب موندی ماشاله
خندید گفت من از شوهرم جدا زندگی میکنم طلاق نگرفتم اما کلا جدا زندگی میکنیم بچه هم پیش اون هست اخر هفته ها میارتش پیش من
من که اوضاع رو خراب دیدم گفتم الان یارو اینجا بپا گذاشته کونم پاره هست باید فلنگو ببندم
دید دارم این پا اون پا میکنم گفت چته گفتم نگرانم مشکلی پیش بیاد
گفت بابا بیخیال اومد کنارم نشست و دستمو گرفت و صورتش رو آورد و از لبم یک بوس کرد یخ کردم
مونده بودم تو خلا که بابا اینا دیگه کی هستن
اون یکی آدمو میگاد نمیده این یکی شوهر داره داره مارو پاره میکنه

 

منم دیکه نتونستم خودمو کنترل لباشو خوردمو افتادم به جونش بر عکس سپیده بدنش حسابی بر امدگی های خوب داشت سینه هاش اوکی باسنش ماه هیچی کم نداشت مزافا که زن هم بود دیگه کور از خدا چی می خواست کوس پاره
من بودم کگه افتادم به جونشو تمام تنشو لیسیدم و خوردم دیوانه شده بود میگفت تا حالا با کسی این طوری سکس نکرده من برا م خیلی مهم هست که اول طرفم ارضا بشه بعد با خیال راحت من بکنمش و انقدر خوردمو لیسیدمش که از حال رفت و ارضائ شد حالا نوبت من بود برام ساک زدو خوابید من افتادم حالا نکن کی بکن جرش دادم گفتم کون نمیدی گفت اصلا حرفشو نزن با این کیری که تو داری محاله من به شوهرم هم ندادم با اون کیر تخمیش چه برسه به این مار بوا
جاتون خالی یک سال کار من کردن سپیده خانم بود و همیشه هم خونش بودیم تا اینکه واقعا عاشقش شدم و براش داشتم میمردم و بهش پینهاد ازدواج دادم اما اون قبول نکرد و گفت دوست داره همین جوری باشیم و یواش یواش دورم زد و از من دور شد تا اینکه کاملا از هم دور شدیم و دیگه ندیدمش..
امیدوارم خسته نشده باشید تا داستان بعدی خداحافظ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*