زهرا کس طلا

سلام
هادی هستم 21 ساله از فردیس کرج سه ماه پیش بود ک تو بیتالک ی دختری رو اد کردم اسمش رو زده بود صبا اکسپت کرد پی ام داد سلام نوشتم سلام خوبی اصل داد گفت 23 سالمه از اندیشه گفتم چرا عکستو نزاشتی- خوشم نمیاد پسرا بهم گیر میدن . بعد دو ساعت چت گفتم فردا بهت پی ام میدم. خدافظی کردیمو فرداش دیدم پی ام داده -خوبی؟چرا نیستی؟الوووو، من جواب دادم:سلام خوبی ببخشید خواب بودم چت کردیم بیشتر اشنا شدیم از اخلاقش واقعا خوشم اومد دختر خیلی خوبی بود بهش گیر دادم عکسشو بزاره تو پی وی نفرستاد رو پروفایلش گذاشت خیلی خوشگل بود وزنش 57 بود قدش 175.

 

خلاصه یعد کلی چت و اینا خدافظی کردیم فردا صبش بهش پی ام دادم سلام خانومی نوشتش سلام عزیزم باهم حرف زدیم ک یهو دلو زدم ب دریا گفتم صبا من ازت خیلی خوشم اومده دختره خیلی خوبی هستی حاجی مخشو زدم شمارشو فرستاد دو ساعت بعد زنگیدم ورداشت حرف زدیم از صدای همدیگه تعریف کردیم بعد اس ام اس بازی کردیم ک گفتم میخام ببینمت گفتش فردا بیا اندیشه اقا فرداش زد بابای رفیقم مرد قرارمون کنسل بهم گفت دوروزه دیگه داره میره شمال دانشگاه اقا ما ی ماه تو کف موندیم بعد از امتحاناش برگشت همون فرداش گفت با ابجیمم پشت ما راه بیا گفتم عیب نداره باشه رفتم تو جمعیت پیداش کردم ارایش نکرده بود اصا خیلی بد خودشو درست کرده میخاست ببینه من چیکار میکنم ک موندم پشتشون راه میرفتم ک دیدم کونش چ لندن پاریسی میره رفت خونه ب هم اس میدادیم گفتم از عکست خوشگلتری ولی اول میخاستم ی سولاخی بزنم تموم شه بره ک گفت هادی منو برا سکس نخواه..

 

اغا دو روز گذشت ک گفت سکس میخام تو کونم عروسی بود یکم حرف زدیم بهم گفتش ک حلقویم از جلو بکن گفتم باش مکان جوز نشد ک نشد یعد از عمم واسش گفته بودم ک همسنیمو باهام خیلی جوره گفت بریم خونه اونا گفتم راست میگه اس دادم ب عمم قبول نکرد گفتم عمه قسمم داده ک بهش دست نزنم اغا قبول کرد فردا صبش سر فاز 1 قرار گذاشتیم اقا من قبلش رفتم داروخونه ی لیدوکاءین خریدم ب بهونه دندون دردم رفتم سر قرار 5 دقه منتظرش بودم ک دیدمش واییییییییی چ کوسی شده بود پدرسگ ی ساپورت مشکی کفش پاشنه بلند مشکی ناخونه پاش لاکه طلایی زده بود ک من عاشقشم با ی رژ قرمزه.جیغ ی مانتو مشکی ک رو باسنش بود ارایش کرده بود درحده عروسی با ی روسری قرمز گل گلی اومد دست دادم گفتم زهرا خانوم؟؟ -هادی اذیتم نکن دیگه بریم زود دستشو گرفتم سوار ماشین شدیم راه افتادیم فاز 2 پیاده شدیم لیدوکایینو دادم گذاشت تو کیفش گفتم منتظر بمون عمم ک رفت بیا همونجا واستاد رفتم تو عمم حاضر شده بود با بچش. زنگ زد اژانس و رفتن زنگ زدم به صبا گفتم بیا اقا کس طلا اومد تو رفت رو مبل نشست رفتم واسش کیک و شربت اوردم خوردیم داشت ماهواره شبکه 4 رو نگاه میکرد من رفتم تو اتاق لباسامو دراوردم قط شلوارشوهر عممو پوشیدم ی صلاخی هم داشتم میترسیدم گفتم ی وقت خفت نشم

 

خلاصه رفتم پیشش نشستم خودشو لش کرد رو من فقط شالشو دراورده ود موهاشو ناز میکردم بعد گفتم چشاتو ببند داشت زیر چشمی نگاه میکرد خودم دستمو گذاشتم رو چشاش بعد لبمو گذاشتم رو لباش خیلی بیشتر از من وارد بود خیلی فقط لب میگرفتیم کیر من سیخ شده بود پاهاش و روپام. بود رونش خورد ب کیرم بعد بلندش کردم گفتم بریم تو اتاق اون رفت منم از کیفش لیدوکایین رو ورداشتم رفتم دستشویی زدم ب کیرم خیلی سوخت بعدش منم رفتم تو اتاق کنارش دراز کشیدم بغلش کردم بعد من رفتم روش شروع کردیم لب بازی لباشو خوردم اونم ماله منو خیلی درحین لب گرفتن مانتوشو دراوردم ی تاپ مشکی داشت اونم دراوردم حالا اون افتاد روم سینه هاشو با سوتینش میمالید رو سینه هام بعد کلی لب بازی دست انداختم از پشت وازش کردم وای سایزه 80 بود نکش کوچلو بود خودش گذاشت تو دهنم خودش اون یکیو میمالید. اه اه میکرد ک من یهو لغزش کردم مثه وحشیا سینه هاشو خوردم

 

بعد درازش کردم حالا من رفتم روش جفت سینه هاشو لیس میزدم ساکت بودیم فقط اه اه میکرد اون بعد نشستم رو پاهاش اروم اروم ساپورتشو دراوردم جووووون چ پاهایی داشت رون های گوشتی با ساق پای کوچیک از ساقش بوس میکردم لیس میزدم بعد روی رونش بعد توی رونش بعد زیرش خیلی مشتی بود اون یکی رونش رو هم لیس زدم فقط .ی تار مو تو بدنش ندیدم من. بعد شرته مشکیشو دراوردم جوووون خدای من چ کسی داشت ب جونه مادرم فقط ی خط بود چوچولش تو بود لبه ها قشنگ چسبیده ب هم اول کنارشو لیس زدم بعد بالاشو. صبا جیغ میزد هادی جرم بده کثافط دارم میمیرم بعد ی لیس محکم از زیرش تا بالاش زدم ک دیگه نتونست تحمل کنه هلم دادم چهارزانو نشست کرد دهنش. ساکی زد ک الکسی فورد هم نمیتونست بزنه صدای لیش زدناش تو گوشم بود ک منم روانی شدم انداختمش رو تخت کیرو گذاشتم رو کسش اول بازی بازی کردم تا تمنا کنه بغضش گرفت هادی تورو خدا منو بکن. کردم توش اه کشید اروم اروم میکردم ک سرعتو بیشتر کردم جیغمیزد – اه اه اه جوون هادی بکن عشقم اهیییییی جرم بده ماله خودته

 

عشقم تند تر تند تر اهییییی. من دیگه دیوونه شده بودم تند تند تلمبه میزدم. عرق کرده بود سینه هاشو میمالوندم ک نگه داشتم پاهاشو جمع کرد ب پهلو دراز کشید منم ب پهلو گذاشتم تو کسش. خودش بالای کسش رو میمالید. منم اروم اروم میکردم ک یدفه تندش کزدم پستونش تو دستم تند تند میکردم سینه هاشو محکم فشار دادم میکردم تو کسش ک گفت داره میاد. کیرمو دراوردم.مثع شیلنگ تو بغلم ارضا شد با جیغ .من دراز کشیدم اومد رو کیرم نشست ی لب گرفتم بعد کیرمو گذاشت تو کسش شروع کرد ب تلمبه زدن بالا پایین میکرد منم پستوناشو میمالوندم میگفت : جوووون ماله خودمه همش ماله خودمه اهییی اه اه اه . واستاد منم توهمون حالت شروع کردم ب کردن با سرعته نور میکردم ک دوباره ابش اومد همچین پاچید رو شیکمم ک درد گرفت رفت عقب کیرمو کرد دهنش تا میتونست خورد پستوناشو جمع کرد لاپستونی گذاشتم براش وای عاشق سینه هاش بودم

 

بلندش کردم چهار دستو پا نشست حالت سگی لبه تخت گذاشتم تو کوسه خوشگلش شروع کردم کردن تمام بدنمو چنگ انداخته بود میکردمش بعد شلکن میزدم موهاشو میکشیدم توهمون حالت لب گرفتم بعد حس کرد ابم داره میاد تندترش کردمبهش گفتم سریع برگرد برگشت تمومه ابمو. با ی اه بلندپاچیدم رو شیکمش بعد ولو شدم روش لب گرفتیم بعد کیرمو مالوندش 10 دقه لخت تو بغله هم بودیم دیرمون شده بود لباسامونو پوشیدیم دمه در ی لب عاشقونه دیگه گرفتیم بعد رفتیم تو راه حتی ی بار هم دستشو ول نکردم بعد ی هفته دیوونه وار عاشق هم شده بودیم بعدش فهمیدم ک اسمش زهراست و بیوه است قهر کردیم سر دو روز اشتی کردیم الان باهم رفیقیم تاحالا هم 3 دفه سکس کردیم …

 

نوشته:‌ هادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*