رئیس خوب مامانم

سلام دوستان. پدربزرگم تازه فوت كرده بود مامانم عزا دار بود مونده بود خونه… بعد از شركت مامان زنك زدن رييس شركت براي عرض تسليت از طرف همه كارمندا مي خواد بياد خونه ما مامان يهو خيلي حول شد خونه رو مرتب كرد بعد رفت تواتاقش رفت سر كمد لباسش يك كت دامن مشكي ورداشت كه دامنش تا زانوش بود كتش استين بلند بود ولي از يقه اش ميشد خط سينهاش و ديد من تعجب كردم اخه مامان خيلي به خودش رسيد حتي به منم سفارش كرد برم لباس خوب تنم كنم..

 

خلاصه طرفاي ظهر ايفون زنك زد رفتم دور باز كردم رييس اومد تو يك مرد تقريبا ٥٠ ساله كت شلوار قهوه اي قد ١٩٠ يك جنتلمن واقعي تازه فهميدم مامان اينهمه حول شده بود واسه رييس بود مامان كه اومد جلو رييس خشكش زد اخه مامنو تو اين لباس نديده بود كت دامنش جذب بود كونش داشت ميتركيد سينهاش مي خواستن كتشو جر بدن رييس اومد نشستيم رو مبل و مامان رفت تو اشبزخونه من يك فكر زدم تو مخم كيرم راست شد بلند شدم از تو هال داد زدم مامان من ميرم خونه دوستم مامانم از خدا خواسته كفت برو منم سريع يواشكي طوري كه اقاي رييس نبين رفتم تو اتاقم درو طوري بستم كه تو هال و ببينم

 

مامان اومدبا سيني شربت رفت سمت رييس دولا شد تعارف كن نصف سينهاش افتاد بيرون بعد رفت روبروي ريييس نشست يك خورده با هم حرف زدن بعد رييس دست كرد تو كيفش يك سري مدارك در اورد نشون مامان داد اخه مامان حسابدار شركت بود مامان هم بلند شد رفت كنار رييس نشست طوري كه دامنش رفت عقب روناي سفيدش افتادن بيرون رييس يهو دستشو كشديد رو روناي مامان كفت شما اندام خوبي دارين مامان با خنده مرموذي جواب داد راستكي واقعا خوب من فكر ميكردم هيكلم خراب شده شده رييس ازش خواست بلند شه مامانم بلند شد رييس كفت از رو كت معلوم نيست مامان هم دكمه كتشو باز كرد كتوشو در اورد با سوتين وايساد جلو رييس رييس هم مامانو بغل كرد خوابوند رو مبل شورتش در اورد كيرشو كرد تو كس مامان يك ده دقيقه اي تلنبه زد ابش ريخت رو دهن مامان بعد بلند شد رفت سريع لباس شو مرتب كرد خداحافظي كرد رفت مامان هم رفت حموم…..

 

 

2 Replies to “رئیس خوب مامانم”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*