خیلی‌ وحشیانه منو کرد

سلام.

من نانازم 23 سالم یا یه پسری به اسم سام آشنا شدم 30 ساله اولین بار که دیدمش خیلی جذب قیافش شدم من خیلی حشریم گفتم اگه همین الان بخواد میدم بهش اما خیلی با کلاس بود و به نظر نمیومد همون اول این کارو کنه باسنم خیلی خوش فرم و اونم هیکل خوبی داشت و سبزه قد بلند و صورت استخونی جذاب.خلاصه روز اول رفتیم کافی شاپ تو راه برگشت شروع کردیم حرف زدن دستشو گذاشت روی پام منم تا دست یه مرد به پاهام میخوره بدنم سریع آتیش میگیره یه دفعه گفت چرا اینقدر داغی گفتم گرمم گفت گرمته یا دلت میخواد من خندیدم دیدم رفت سمت جاده ماشینو زد کنار و یه دفعه بی هوا لبمو گرفت منم از خدا خواسته خودمو انداختم تو بغلش فقط منو میمالید و لبامو میخورد صدای آه و نالم در اومد گفت دلم میخواد جر بدم کونتو لعنتی از همون اول چشممو گرفت منم گفتم دلم میخواد گفت فردا میبرمت خونه…

 

خلاصه حسابی کوسمو مالید تا آبم اومد منم براش ساک زدم تا وقتی رسوندم خونه دستشو میکرد تو کوسم و میمالید و میگفت اوف چه کوس داغ و خیسی فرداش رفتیم خونشون از اتاق رفت بیرون منم سریع یه تاپ و دامن کوتاه پوشیدم تا اومد شوکه شد نشست پیشم و موهامو نوازش کرد راستش من عاشق سکس خشنم فکر کردم میخواد منو رمانتیک بکنه داشت حسم میپرید پاشدم ونشستم تو بغلش جوری که کیرشو حس میکردم لای پاهام و لبامو بردم طرف لبام کوچیک و قلوه ایه یه دفعه دیدم همه لبامو کرد تو دهنش موهامو گرفت تو مشتش و با ولع لبامو میخورد منم با بزرگ شدن کیرش حال میکردم.

 

شروع کرد سینه هامو مالیدن حس میکردم الان از جا میکنن دستاشو کرد تو شورتم و شروع به مالیدن باسنم کرد آه و نالم بلند شد دیگه کنترلمو از دست دادم میگفتم سامی کیر میخوام محکم جرم بده شنیده بودم ممعانت زن تو سکس باعث میشه مردا وحشی تر بشن.با یه حرکت لباسامو کند و میزد رو سینه هام و میگفت جنده خانوم جوری جرت میدم که نتونی راه بری.وقتی خواست کیرشو بکنه تو باسنم شروع کردم به اذیت کردن و نذاشتم که یه دفعه عصبانی شد و چنان خوابوند توی گوشم برق از چشمام پرید و با یه دست برم گردوند و روی شکم خوابوندم کیرشو تف زد و تا ته کرد تو کونم تا اون موقع کون نداده بودم خیلی درد داشت جیغم در اومد دهنمو گرفت و محکم میکردم و مدام میزدم و میگفت جنده مگه کیر نمیخواستی…

 

اووووووووف این کاراش شهوتمو بیشتر میکرد با این که درد داشت اما لذت میبردم برم گردوند پاهامو گرفت بالا و دوباره تا ته کرد تو کونم اشکم در اومد دهن و دماغمو هر بار میگرفت نمیتونستم نفس بکشم اما خودش لذت میبرد چنان محکم تلمبه میزد که سینه ها بهم میخوردن و صدا میدادن تو اتاق پر شده بود از صدای آه و ناله من و سینه هام و تلمبه زدن اون گردنمو گرفته بود فشار میداد و محکم میکردم دیگه به التماس افتاده بودم اونم مدام میزدم با انگشت دهنمو جر میداد یا محکم میزد رو کوسم آب از کوسم راه افتاده بود و حسابی قرمز شده بود تهدید میکرد اگه بلند جیغ بزنم کوسمم جر میده گفت اسبی شو وقتی شدم چنان محکم کیرشو کرد تو کونم اشکم در اومدسینه هامم فشار میداد و میکشید دیگه حس میکردم کنده میشن اما همش برام لذت داشت..

 

چنان میزد رو باسنم که دیگه لمس شده بود کیرش خیلی کلفت بود تا یه کم سکس را یواش میکرد خودم میگفتم محکم جرم بده خوابوندم رو شکم و چنان تلمبه هاش شدید شد که داشتم میمردم خودمم داشتنم ارضا میشدم یه دفعه آبش اومد همشو ریخت تو کونم و برم گردوند و سریع کوسمو میمالید گفت ارضا نشدی گفتم نه البته قبلش دوبار ارضا شده بودم بازم میخواستم حسابی کوسمو مالید که آبم اومد و ریخت بیرون و دید داشت دیوونه میشد گفت تو طول این مدت که سکس داشته ندیده که دختر آبش بیرون بیاد بعدش خوابیدیم اون روز دوبار دیگه منو کرد عاشق سکس باهاشم و هر وقت بگه بهش میدم.

 

امیدوارم خوشتون اومده باشه شما هم بوس رو لباتون

14 thoughts on “خیلی‌ وحشیانه منو کرد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>