ديگه كمر برام نمونده بود

سلام

 

داستان از جايي شروع شد كه ديدم بيشتر دوستام زيد داشتن يا بعضي اوقات ازشون ميشنيدم با زيدشون سكس داشتن خلاصه فقط من بودم كه سرم بي كلاه مونده بود -از دوستم متين خواستم يه كي رو برام جور كنه -متين گفت كه يه زيد داشتم الان باهام قهره ميخوايش -گفتم چه شكله موبايلشو در اورد عكسشو نشون داد -بله خانوم كه مهسا باشه كله هاشون چسبوندن به هم عكس گرفتن -متين شمارشو بهم داد گفت زنگ بزن ولي نگو من شمارو دادم -وقتي زنگ تفريح خورد رفتم بيرون زنگ زدم ولي جواب نداد -وقتي رسيدم خونه بهم اس داده بود گفت شما-منم سريع زنگ زدم بهش قلبم تند ميزد تا حالا با دختر غريبه صحبت نكرده بودم- ور نداشت تا اينكه ديدم شب تك زد منم سريع اس دام و خودمو معرفي كردم گفت اگه منو ميخواي شارژ بفرست منم شارژ 5 تومني خريدم براش فرستادم اون شب زنگ نزد -گفتم سرم كلا رفت خدا چكارت نكنه متين -فرداش بعد مدرسه زنگش زدم ور داشت قلبم از كار افتاده بود چون صدام مردونس نسبت به سنم16 ساله از صدام خوشش اومد گفت فردا قرار بزاريم -فرداش سر قرار رفتم چون تا به حالا اين طوري با دختر صحبت نكرده بودم هول شدم از پرسيدم باباش چكارس گفت مهندسه بعد كه از متين پرسيدم گفت كه باباش مرده تصادف كرده -خلاصه اين قرار و اس دادنا ادامه داشت كه يه روز براي خدافظي اس دادم كه بوس بفرست (نه به قبل كه ميترسيدم با دخترا صحبت كنم) اس داد بچه بفرست من كه حاليم نشد چي ميگه فردا از متين پرسيدم كه يعني چي گفت اوكي داده -سكس -گفتم برو كس كش خودتي -گفت برو جاكش از بس خري نميفهمي برو امشب بهش اس سكسي بده ببين چي جواب ميده -اون شب براش شارژ فرستادم -اس سكي هم دادم -ديدم بله خانوم راضيه -

 

 

خلاصه كنم بيش از يك هفته اس دادن گفت ميخواي خونمو نو نشونت بدم گفتم الان نه بعد به متين گفتم گفت خره منظورش سكسه -قلبم واستاد -گفت برو بكنش -اول گفتم نه بعد كه ديدم رفقا مي گمن بچه ننه -گفتم باشه جرش مي دم عكسشو نشونتون ميدم بچه ها زدن زير خنده -همون شب اس دادم باشه كي بيام گفت 4 شنبه كه مامانم نيست گفتم بابات چي الكي گفت سركاره -چهار شنبه شد رفتم خونشون خونه تازه ساخت بود ولي كوچيك در وا كرد رفتم تو از رفقا ياد گرفتم چه طوري بحث وا كنم خودشم تاب پوشيده بود-رفتم داخل رو مبل نشتم به شروارم نگاه كردم گفتم اي دل غافل هنوز نيومده راست كردم راستش كيرم زياد بلند نيست ولي كلفته قدشو نگرفتم- دختره كه اومد قلبم تپ تپ مي كرد ميكرد سريع هنوز نيومده از راه از مبل لند شدم ازپشت چسبيدم سينشو گرفتم كيرمو چسبوندم بهش شكه شده بود گفت چكار ميكني ديونه ولي گوش ندادم سريع سينه هاشو مالوندم بزرگ نبود نميدونم سايزش چنده ولي تو دستم جا ميشد ديدم كونشو ميمالونه رو كيرم -گفتم ميخوايش (از متين ياد گرفته بودم )گفت چه جورم -معلوم بود حشري شده بود -

 

 

سريع گفتم درو قفل كن ولي گفت هيشكي نمياد -سريع لباسشو در اوردم -خوب تيكه اي بود ولي وقتي ميخواستم شروارمو در بيارم ابم اومد فقط سر كيرمو يه لحظه فشار داده بودم-زرد شدم گفت چيشده گفتم هيچي هول شدم برو تو تخت اتاق خوابت الان ميام سريع شروارمو در اوردم ابمو با دستمال پاك كردم رفتم داخل ديدم بله كون برهنه داره قر ميده اومدم پرتش كردم تو تخت يه چند ثانيه سينشو ليس زدم با گردنشو بعد سريع رفتم سمت كش قشنگش معلوم بود تازه رفته حموم كس شو ليس زدم اخ اخش بلند شد گفتم ميخوام پردتو بزنم گفت خره نفهميدي پرده ندارم بعدا فهميدم متين ترتيبشو داده بوده-گذاشتم بغل تخت لنگاشو وا كردم گفت از كس بكن كيرم گذاشتم رو كسش گفتم حامله ميشي ميگه خيالت راحت ميدونستم اين كار ميكني از دوستم قرص گرفتم خوردم -كيرمو كردم تو كسش تا يه ذره رفتم تو دوباره ابم اومد خنديد دوباره كردم تو پام قشنگ سست شده بود ولي شروع كردم تلمبه زدن چه اه ناله ميكرد اولش ريتم تلنبه زدنم خوب نبود بعد2 دقيقه راه افتادم بعد كه كيرمو در اوردم ديدم ابش اومد گفتم ميخوام كون بكنم گفت اول بايد ليس بزني ميخواستم ليس بزنم ولي بدم اومد گفتم بريم دست شويي بشورم بعدش گفت باشه پاستوريزه از بس كه حشري بود هرچي ميگفتم ميگفت باشه

 

 

رفتيم شيرو ولرم كردم چون كونو وا ميكنه اول با آبو بافشار بالا كون خانوم كه خم كرده شستم بعد بدو بدو رفتيم اتاق خوابش كونشو ليس زدم اخ اوخش در اومد بعد كيرمو كردم تو كونش لامصب خيلي تنگ بود يواش يواش كردم تو اولش دردش ميگرفت خودشو اين ور اون ور كرد گفت بسه ديگه آي ي ي درش بيار گوش ندادم بهش تا ته تو كونش كردم بعد چند ثانيه باز كيفش كوك شد كيرم داغ شده بود دستم كه مالوندم به كسش ديدم خيسه خيسه داشتم تند تند تقه ميزدم كه ابم اومد ديگه كمر خايم داشت از درد ميتركيد زرد كردم كنارش دراز كشيدم -بعد چند دقيقه كه حالم جا اومد گفتش بريم حموم -گفتم نه مامان بابام شك ميكن -يه ربع پيشش نشستم بعد رفتم خونمون با اينكه فهميدم قبل از من و متين سكس داشته ولي الان با تمام وجود دوستش دارم.

 

 

نوشته:‌ ؟

3 thoughts on “ديگه كمر برام نمونده بود

  1. یه دختر یا زن خوب میخوام از ارومیه برای سکس
    خونه و همه چی دارم و ساپورتش میکنم حسابی
    زنگ بزن 09144390571

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>