خواهرم و شوخی‌‌های سکسیش

خوب من پسری 18 ساله بودمو و بعد از تمام شدن این تابستون وارد دانشگاه میشدم و خیلی خوشحال بودم چون کنکورو داده بودمو این تابستون اولین تابسوني بود که من بدون مشغله ی درسی بودم ی خواهر دارم اون 20 سالشه و اصولا روابط خوبی باهم داشتیم .خیلی باهم شوخی میکردیم مخصوصا امسال که من از هفت دولت آزاد بودم شوخيامون اصولا معمولی بود تا امسال که خواهرم شروع کرده بود به گفتن شوخياي راجع به دانشگاه مثلا اولین تيکش این بود : با تعنه بهم گفت نري دانشگاه مختو بزنن عاشق شيو این جور تیکه ها.

خوب من رفته بودم حموم و مثل همیشه لباسامو ميذاشتم پشت در و آخر سر مامانم بهم میداد اما اون روز مامانم این کارو به خواهرم سپرد چون خودش رفت پاتختی یکی از فاميلاش خلاصه داشتم از حموم میومد و در زدم گفتم : مامان شورت! که گفت مامان نیست گفتم خوب لباسمو بده، آمد گفت صبر کن بعد گفت بیا دستمو آوردم بیرون و گذاشت رو دستم که وقتی آوردم تو حموم دیدم ی شورت زنانسو از قضا  شورت خودشه! گفتم این چیه گفت شورت!
منم گفتم خوب مشکلی نیست فقط یک جام توش جا نمیشه! که بعد چند لحظه در زدو یک قيطچي بهم داد منم از کمد داخل حموم ی شامپو از که شبیه کیر بود دادم بهش بعد گفتم بغيشو چیکار کنم گفت مگه بازم هست گفتم آره گفت به سنت نمیخوره تا چند وقت پیش که یک چوب کبریت بود! بعد آمد جلو درو منم سرم آوردم بیرون با دستش به سمت کسش اشاره کردو گفت باقيشو بزار این تو بعد باهم دیگه خنديديمو گذشت!
گذشت و گذشت تا یک ماه بعد تو این یک ماه هم اتفاقاتی افتاد اما نه خیلی خاص که بعد از یک ماه خاله ی پنجم مرد . من زیاد ناراحت نشدم چون تا حالا یک بار دیده بودمش چون که وقتی ازدواج کرد رفت تو خونه شوهرش در کرمان.
مامان و بابام قرار شد تا یک هفته خونمون نيايان مامانم هم مثل همیشه شروع کرد به گفتن موارد ایمنی: نمیدونم شیر گاز باز نمونه ، نهار  بريد خونه عمتون، شام رو از بیرون بگیرید و هر روز دوبار زنگ ميزنمو دعواتون نشه و و و و و و و …..
خلاصه مخمونو خورد شب اول نو دوم عجب شبی بود ساعت 8 شب منو حديثه شام خورده بودیم اونم چی پیتزا پپروني با سس تند هردوتامون داغ کرده بودیم من هم چون خیلی داغ و شهوتيم رفتم پای کامپیوتر تو سايتاي سکسی که کیرم داشت ميپخت یک دفعه خواهر آز غص آمد تو اتاقمو منم کامپيوترمو ريستارت کردم اما رنگ صورتمو سیخ شدن کیرمو کاریش نتونستم بکنم برای همین از جام بلند نشدم چون که ی 18 سانتی کلفت داشت بگامون میداد اونم ی ذره شک کرد گفتش فیلم قشنگ دانلود کردم بیا اتاقم ببینیم منم مونده بودم چیکار کنم که هی گفت بیا آخر سر بلندم کرد کیرمو ديدو حسابی خندید ..گفتم پسر نیستی که بفهمی اون ی دس کشيد بکيرمو گفت شلوارت پاره شد و ی لبخند سکسی!

 

رفتم تو اتاقش ی فیلم زبون اصلی گذاشته بودو از شانس پره صحنه خودش هم تحریک شده بود منم دستم و گذاشتم رو کمرش و مالوندمش صدای نفساش بلند و تند شد دمای بدنمون رفته بود بالا. بعد 40 دقیقه من دستمو گذاشتم زیر سرم و دراز کشیدم اونم آمد سرشو گذاشت رو شکمم گفتم دلم درد ميگره گفت اذیت نکن بزار فیلمو ببینم منم هیچی نگفتم یک دفعه کنترولمو از دست دادم و کیرم سیخ سیخ شد اون خوابش گرفته بود و سرش چرخید بطرف پاهام که لبش خورد به کیرم بعد دستشو گذاشت روش گفت این چیه گفتم آقا تقیه از خواب بلند شده اونم از غص دستشو روی کیرم کشيد گفت بخواب عزیزم بخواب اما من هی بیشتر تحریک شدم و منم دستمو گذاشتم رو کسش که گفتم خوبه یکی برا تو بمالونه بعد بگه بخواب! دیدم شلوارش مرطوبه فهمیدم اونم تحریک شده گفت نه میخوای چیکار کنم به شوخی گفت بخورمش گفتم من چیکار کنم گفت به ليسش اون شوخی کردو من نفهمیدم از رو شلوارش شروع کردم به لیسیدن کسش بعد گفت نکن دیونه شوخی کردم…

 

منم خوابوندمش حسابی کسشو خوردم که اونم شروع کرد به آه آه کردن از رو شلوار داشت باکيرم بازی میکرد و دل زدم به دریا سریع لباس و سوتينشو درآوردم ی دفعه گفت نکن احمق اما وقتی یکی از پستوناش رفت تو دهنم نظرش عوض شد بعد همدیگرو لخت کردیم شروع کردم به خوردن کسش که گفتم ا پردش کو؟ گفت بچه های دانشگاه ترتيبشو دادن رفت کیرمو حسابی ساک زد عجب ساکی واقعا خوب میخورد منم آخر سر گذاشتم تو کسش که تازه معنای تنگيو احساس کردم این اولین سکسم و بهترینش بود بعد تلمبه های آخر کیرمو در اوردم و گذاشتم دهنش هرچی بود و خالی کردم اونم ارضا شده بود تا دو ساعت روهم افتادیم بعد از اون روز تو هر فرصتی ی حالی بهم میدیم ولی هیچکدوم مثل اولین بار نميشه.

25 thoughts on “خواهرم و شوخی‌‌های سکسیش

  1. زن سن بالا دختر۱۴سال به بالا که ساکن قزوین باشنن نیست من مجردم خونه مجردی همه چی اماده هستش پیداشدزنگبزنه به این شماره۰۹۳۸۵۴۳۴۰۵۶بهنام هستم قزوینی اصیل

    • وحشی٬ من مجردم کیرم 25 سانته ببین زنه جندت میخواد جرش بدم زودتر جوابمو بده منتظرم میخوام جلوی خودت زنتو پاره کنم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>