من و عشقم رضا

اسمم آرزو.من یه دختر 20 سالم دوساله با یه پسر که یه سال از خودم بزرگتر دوستم که اسمش رضاست.تپلم و سفید.تواین دو سال یه عالمه عشق بازی داشتیم اما هیچ وقت به سکس نرسیدیم چون رضا نمیخواست.تا چند ماهه پیش که مثه همیشه رفتم خونه دانشجوییش زنگ در زدم
- کیه؟
-باز کن رضا آرزوام
-بیا بالا
از پله ها رفتم بالا.من هر چن روز یه بار میرفتم پیشش براش غذا درست میکردم و یه چن ساعتی میشستم بر میگشتم خونه ی خودم.

 
درو که بازکردم رفتم تو سلام نگفته لباشو گذاشت رو لبم شروع کرد خوردن.سرشو کشیدم عقب از کارش خندم گرفته بود
-آقا رضا اولا سلام دوما بزار لباس در بیارم بعد شروع کن نفسم
-مگه نگفتم رژ قرمز نزن.دوس داری دیوونم کنی.اون لبا با رژ قرمز یعنی بیا منو بخور
اولین دختره زندگی رضا نبودم اما شک نداشتم که اولین عشقشم.آوازه ی عشقمون توی شهر کوچیک خودمون پیچیده بود.اگه از رضا جونشم میخواستم نه نمیگفت.رفتم سمته اتاق که مانتو و شالمو دربیارم که اومد تو اتاق
-خانومه من؟
-جونم؟
شالمو از رو سرم برداشت
-آرزو؟
-جونه دلم؟
لپم بوسید.تو چشاش نگاه میکردم و تو چشام نگاه میکرد داشت دکمه هایه مانتوم باز میکرد.با تمام احساسم داشتم نگاش میکردم.گفت:
-اونطوری نگام نکن قلبم وای میسه
بازم لباش گذاشت رو لبام مانتوم درآورد.به بازو های سردم دست میکشید تا گرم شه یه لحظه لبشو از لبم جدا نمیکرد.دستمو تو موهاش میکشیدم عاشقه این کار بود میدونستم.سرشو کشیدم عقب تو چشاش نگاه کردم و گفتم رضا عاشقتم بعده مثه وحشیا لباش میخوردم.دستش از زیره لباس رفت رو سگک سوتینم.بازش کرد.بغلم کرد و گذاشتم رو مبله سه نفره تو حال.لباسمو درآورد.

 
-آرزو؟
-جانه آرزو؟
خندید و گفت جرت میدم تنهام بزاری
به سینه هام نگاه میکرد.فک میکردم میخواد بخورتشون اما تمام بدنشو گذاشت رو بدنم.کیرش رو بدنم حس میکردم.شروع کرد دمه گوشم حرف زدن.آرزویه من؟تنها آرزویه من؟دو ساله پبش تو همین روز دلم زدم دریا بهت زنگ زدم.گفتم میخوامت گفتم ماله من شو.دنیام شدی زندگیم شدی.عمر من؟نفسه رضا؟فدایه اون نجابتت بشم من که اولین بار بوسیدمت لپات قرمز شد و از خجالت تا چند دقیقه حرف نمیزدی؟خاتون؟دنیا رو به پات میریزم.خوشبختت میکنم به عشقمون قسم.تو ماله من ماله خودخودم.همه کسم تنها کسم.
دستم رو کمرش بود و نازش میکردم چه امنیتی داشتم زیره سنگینی تنش.چه تکیه گاه محکمی واسم.چقد دوسش دارم.
لاله ی گوشم بوسه بارون شد رضا میدونست لبش به گردنم بخوره دیگه حالم دسته خودم نیست.گردنم و میخورد و میبوسید.مثه همیشه دوتا سینه هام به هم چسبوند و بوسش کرد وبو میکرد تنمو.نوک سینم زبون میزد وای که چه حالی داشتم میخورد میک میزد گاز میگرفت تا بگم آآآآآه ه ه اونم بگه جوووونم.خیسه خیس بودم.پر از خواستن.از رو سینه هام با بوسه به شلوارم رسید.دکمه شلوارم باز کرد.هر دو وایسادیم اما تا اون بخواد شلوارم در بیاره رکابیشو از تنش درآوردم.نشست رو زمین.میخواستم ببوسمش هی میرفت عقب تر تا کاملا رویه زمین دراز کشید.نشستم رو شکمش نازش میکردم از از رو بازوهاش تا نزدیک شرتش میخواست بلند شه که اون بیاد روم نمیزاشتم.همون طور که دراز کشیده بود وسط پاش نشستم.شلوارکشو درآوردم.دستمو میکشیدم رو کیرش شق بود و داغ.دیگه طاقت نیاورد گذاشتم رو مبل خودشم رو زمین شرت و شلوارم با هم درآورد کسم خیس بود.پاهامو جفت کرده بود که با یه عالمه بوس پاهامو واکرد.کسم که دید یه جون گفت و یه لیس زد من یه آآه گفتم میخورد زبون میزد بازی میکرد دیگه آه و نالم داشت تا آسمون میرفت هر چی بیشتر آه میکشیدم اونم تند تر میخوردسرشو به کسم فشار میدادم.سرشو کشید کنار گفت ای کس ماله منه میفهمی
-آره عشقم جرش بده بخورش جووون

 
نشست رو مبل.نشستم رو زمین .کیرش میخوردم صدایه نفس و آهش دوست داشتم.
-بخورش جوون تند تر بخورش
انداختم رو زمین کیرش گذاشت رو سوراخ کونم گفت
-آرزو راضی نیستی بگو
-بکن فدات شم تنه من ماله تو
واقعا درد داشتم اما نه جیغ میزدم نه آخ میگفتم.وقتی یکم بیشتر کرد تو گفتم آآآآخخخ رضااااااااا
-ببخش نفسم
-آآآآآخخخ
-ببخش زندگیم
تلمبه میزد تند تند داشتم از درد میمردم کیرشو درآورد باز شروع کرد کسم خوردن تا اینکه ارضا شدم بعد از چند دقیق که تو بغلش بودم بازم کیرشو گذاشت توکونم و تلمبه میزد تا این که آبش اومد و ریخت تو کون مبعد از یه ربع بوس و بغل دوتایی رفتیم حموم.تمامه تنمو شست زیر دوش بغلم میکرد و قربون صدقم میرفت.دعا کنید منو رضام به هم برسیم.واقعا همدیگرو دوست داریم

 

 

نوشته: آرزو

2 thoughts on “من و عشقم رضا

  1. عزییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییزم چقد شما دو تا عشقین از ته دلم امیدوارم بهم برسین و خوش بخت بشین

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>