یه عالمه تجربه خوب

سلام اسم من امید هست 22 سال قد 185 وزن 65 و کیری حدود 18 سانت…

***

داستان از اونجایی شروع میشه که من از دوستم ی شماره خاله گیر میارم بعد زنگ زدم به خاله با هزار تا کسکشی اخر سر قبول کرد بریم گفت یکی هست 18 ساله کلله ای 150تومن ما هم گفتیم باشه و رفتیم.بلاخره به ادرس رسیدم به موبایله خاله زنگ زدم ادرس دقیق رو داد البته قبلش اسپری تاخیری زده بودم.رفتم تو ساختمون(خونشون تو ی مجتمع 50 واحدی بود)اسانسور رو زدم در رو نیمه باز گذاشته بود رفتم تو ی زنه حدودا 35 ساله بود با یه هلو خاله گفت من تو رو قبلا ندیدم (اخه گفته بودم قبلش رفتم پیشش)گفتم خوب حالا که دیدی (biggrin) گفت حساب کن برو تو اون جنده هم داشت سیگار میکشید حساب کردم اونم سیگارش تموم شد (ی زنه خوشگل سینه هاش کوچیک بودن ولی خیلی خوشگل و خوردنی بود قدش هم حدودا 170 بود)

 
رفتیم تو ی تاب پوشیده بود تا نافش بعد پشت کمرش هم ی خالکوبی قشنگ بود.رفتیم تو اتاق در رو بست داشتیم لباسامون رو در میاوردیم پرسیدم ازش اسمش چیه گفت پری لخت شدم گفت دراز بکش رو تخت دراز کشیدم کاندم گذاشت رو کیرم بعد شروع کرد ساک زدن یه چند تا ساک زد بهش گفتم نخور گفت زود ارضایی داری گفتم اره. خوابید رو تخت پاهاشو باز کرد وای خدا چی میبینم ی کس خوشگل که داشت با هات حرف میزد سرم رو بردم جلو و داشتم لیس میزدم اون اه و او
هش رفت به بود هوا بعد از 3_4دیقه گفت برو پایین تخت رفتم پایین و کسش رو اورد لبه ی تخت داشتم کوسش رو لیس میزدم با دستام هم با سینش ور میرفتم بعد از چند دیقی وایستاد و اون ایستاده بود و من نشسته بودم و کوسش رو میخوردم و با دستام با لپای کونش ور میرفتم میخواستم انگشتش کونم که نزاشت

 

ی چند دیقه هم اونجوری لیس زدم اونم اه و اوهش رفت بود هوا.بعد گفت بخواب رو تخت رفتم دراز کشیدم اونم کسش رو اورد جلوی صورتم(ی لحضه احساس خفگی بهم دست داد اخه کسش رو کرده بود تو دهنم)از نزدیکی سوراخ کونش تا بالای کسش رو لیس زدم البته دستام هم بیکار نبود و داشت با کون نازش بازی میکرد بعدش حالت سگی نشست و من از پشت تلمبه میزدم و با دستام سینش رو میمالیدم بعد گفتم بزار سینت رو هم بخورم بر گشت و خوابید و داشتم سینش رو میخوردم بهش گفتم سینت هم مثل کست خوشمزه اس اونم خندش گرفته بود.بعد در همون حالت رفتم تلبه زدن ی 2_3دیقه ای تلبه زدم بعد ابم اومد.خیلی جالب بود اخرش ازت نظرت رو میپرسید ازم پرسید چه طور بود؟گفتم عالی پرسیدم برا تو چه طور بود؟گفت اگه برا تو عالی بود برا من هم عالی بودش.لباسم رو پوشیدم اومدم بیرون با یه عالمه تجربه خوب …

 
نوشته: امید سکسی

دیدگاه بسته شده است