اون روز سه‌ بار گاییده شدم

سلام.این ماجرا کاملا واقعیه…

حدودا 13 سالم بود اون موقع ما تو خونه مون حموم نداشتیم و برای شستن خودمون باید به حموم عمومی میرفتیم معمولا من با پدرم میرفتم ولی یه بار یادم نیست به چه علت تنها رفتم! (اینم بگم من به خاطر کون خوش فرمم خیلیا دوست داشتند منو بکنند که متاسفانه بعضیها موفق شدند مثل همین مورد ) تو حموم رفتم زیر دوش حموم تا خودمو بشورم غافل از اینکه یکی منو هدف قرار داده تا وقتی رفتم زیر دوش دنبالم بیاد تا بتونه کونمو بکنه!

 
داشتم زیر دوش خودم میشستم که دیدم در باز شد و یه مرد تقریبا 30 ساله وارد اتاقک دوش شد منم اینقدر کمرو بودم روم نمیشد بهش بگم برو بیرون یا خودم برم بیرون!به بهانه شستن من بدنمو میمالید و در نهایت شرتمو از پام درآورد و من لخت لخت شدم پشتم سمتش بود وقتی برگشتم کیر کلفت و شق شدشو زیر شرتش دیدم باز چیزی نگفتم!ازم خواست دستمو بذارم رو در اتاقک دوش و کونمو بدم عقب تا بتونه خوب منو بشوره !منم اینکارو کردم که باعث شد سوراخ کونم کامل معلوم و دم دست بشه اونم دید من مخالفتی ندارم اول کیرو خایه هامو شست بعد رفت سراغ کونمو و سوراخ کونم !انگشتشو رو سوراخ کونم میکشید و آروم آروم سعی میکرد انگشتشو تو کونم فرو کنه انگشتشو تا آخر تو سوراخ کونم فرو میکرد میگفت بذار خوب تمیز بشه دیگه سوراخم واسه یه انگشت کلفت جا باز کرده بود وقتی که کارشو تموم کرد گفت بریم لیف بزنیم دوباره بیاییم !وقتی دراومدیم من رفتم ازش به فاصله دوری نشستم که شرش از سرم کم شه به شدت ترسیده بودم!

 
بعد از لیف زدن سعی کردم یواشکی برم زیر دوش تا منو نبینه ولی وقتی زیر دوش بودم دوباره اومد تو و همون اول شرتمو درآورد اینار ازم خواست کیر بزرگ و کلفتشو واسش باصابون بشورم چون اون مال منو شسته بود منم اینکارو واسش کردم بعدش گفت برگرد بذار با این(کیرش)لای پاتو بشورم تا کفیه!کونمو کشید عقب و کیرشو داد لای پام شروع کرد تلمبه زدن من احمقم از ترس آبروم خفه خون گرفته بودم کمی که لاپایی کرد سعی کرد کیر کلفتشو تو سوراخ کون تنگ من جا کنه ولی هر کاری کرد تو نرفت آخرش با همون لاپایی آبشو لای پام خالی کرد خودشو شست رفت بیرون به منم گفت خودتو بشور بیا بیرون!

 

از حموم که اومدم بیرون اومد دنبال و گفت خونه من همین نزدیکیاس و چون با هم دوست شدیم دل‌ش میخواد یه دوربین عکاسی بهم هدیه بده.من با اونکه احساس خوبی‌ نداشتم تا اسم دوربین اومد بلافاصله گفتم باشه و دنبالش راه افتادم. خونش تو یه مجتمع بود و گفت در و باز میذارم بیا تو من گفتم باشه. خونش همون تبقی اوّل بود تا رفتم تو گفتم دوربین کوش اونم یه دوربین کودک کوچیک بهم نشون داد و گفت اینه . دوربین و داد دستم و رفت آشپز خونه بدش گفت بیا تو اتاق چند تا عکس لکه ببا این دووربین گرفتم نشونت بدم. رفتیم تو طاقش و خودش دمر دراز کشید رو تخت و منو هم برد رو تخت کنار خودش . یه مجله باز کرد و گذاشت جلو من. پر از عکسای سکسی و گی‌. من مات و مبهوت داشتم عکسا رو نگاه می‌کردم که اونم دستشو رو کونم حرکت میداد و نوازش می‌کرد .

 

تا بیام بفهمم چی‌ شده شلوار و شورتمو در اورد گفتم چیکار میکنی‌ گفت هیچی‌ چون با صابون خودمونو شستیم به بدنمون میخوام کرم مرطوب کننده بزنم. منم  مقاومتی نکردم و اونم کارشو شروع کرد. به دو دقیقه نرسید که اولین انگشتش توی کونم بود. اومدم خودمو سفت کنم که منو نگه داشت و گفت‌ عکسارو ببین همه از این کارا می‌کنن. منو ده دقیقه با انگشتاش گشاد کرد و بد شروع کردن به خوردن لبام و سینه هام و کیر کوچولوم و لیسیدن سوراخ کونم . خیلی‌ حال خوبی‌ بود. کونم داشت مثل قلب نبض میزد. بعد منو به بقل خوابوند و با دستاش سینه‌ها مو گرفت و همون‌جور که پشتم بهش بود کیرشو رو سوراخ کونم تنظیم کرد و آروم سرشو داد تو. کلفت بود ولی تقریبا هیچ دردی حس نکردم. واقعا کارشو بلد بود. بعد به آرومی تلمبه میزد و منم یواش ناله می‌کردم. آروم آروم سرعت تلمبه‌ها رو زیاد کرد و یهو آب داغش کونم و پر کرد .کیرش لیز تر شده بود و تند تر میزد تا اینکه کیرش تو کونم شل شد و کشید بیرون. منو چرخوند و اینقدر لبامو خورد و زبون تو دهنم کرد تا دوباره کیرش سفت شد…

 

اون روز سه‌ بار  گاییده شدم…

 

نوشته: مهدی . آ . ز

7 thoughts on “اون روز سه‌ بار گاییده شدم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>