اولین سکس سایه

سلام من سایه هستم 15 سالمه و میخوام داستان اولین سکسم و واستون تعریف کنم ….
همه چی از اونجایی شرع شد که منو ارشام عاشق هم شدیم ارشام ی پسر 18 ساله با قد بلند و پوستی سفید..منم سایه قدم متوسط پوست سفید هیکلمم خوبه..

 
ی روز که از خواب بیدار شدم متوجه شدم کسی خونه نیست و به ارشام زنگ زدم که بیاد پیشم سریع حمام رفتم و ی لباس سفید صورتی ناز پوشیدم و ی ارایش ملیح دخترونه هم کردم و منتظر عشقم شدم …
وقتی ارشام اومد منو بغل کرد و اوردم تو سالن خودشم نشست رو مبل و منو نشوند روی پاش دستشو میکرد توی موهامو باهام حرف میزد منم دستمو انداخته بودم دوره گردنشو میخندیدم ….
چشماش خیره با لب من بود و من خندیدم و لبش و گذاشت رو لبام 5 مین لب گرفتیم تا اینکه ارشام گفت بریم رو تخت؟؟؟؟؟؟؟؟

 
دوباره بغلم کردو رفتیم تو اتاق من و گذاشت رو زمین نشستم رو تخت خودشم جلوم وایساد و تی شرتشو دراورد اوووووووووووووومممممم ی هیکل ورزشکاری با 6بگش عاشقش بودم به عضله هاش زل زده بودم گفت به چی نگاه میکنی شیطوووووووووون …..هلم داد و خوابوندم افتاد روم و شروع کرد لبامو خوردن و همین جوری لباسمو در میاورد ….
مثل دیوونه ها لب میدادیم سوتینم و در اورد و شروع کرد به خوردن سینم یکیشو میخورد و اون یکیو فشار میداد ….دیگه اه واوهم در اومده بوود …
کم کم داشت میومد پایین که نذاشتم و اول شلوارشو در اوردم واییییییییی کیرش از رو شرتش پیدا بود بزرگ شده بود با شیطنت دستم و کردم تو شرتش و کیرشو گرفتم خندیییید گفت نکککککن شیطووون ولی من از خود بیخود شده بودم ….
داشتم با کیرش بازی میکردم که شرتمو در اورد و شروع کرد کسمو خوردن واااییی خیییسسس خییسس بودم خیلی حال میداد ون اه و اوه میکردم و اون بیشتر حشری میشد…
بلند شدم کیرشو گرفتم تو دستم و شروع کردم به ساک زدن واییییییییییی کیرش خیلی داغ بووووووووووووود…
بهم گفت بخواب میخوام بزارم تو کونت …

 
میدونستم خیلی درد داره اولین بارمم بود سوراخم خیلی تنگ بود …
یکم کیرشو خیس کردو گذاشت توش هنوز سرش توش بود داشتم میسوختمممممممم ولی دوست داشتم این حسو اه و اوه میکردم و گفتم که تا اخر بکن ولی دلش نمیومد من درد بکشم ولی راضی شد و تا ته کرد توش اروم اروم عقب جلو میکرد که داد زدممممم تند تند ایییییییی تند تند میکرد داشتم جر میخوردم ….بعد 5 مین تلمبه زدن ارضا شدیم جفتمون و بیحال تو بغلش ولو شدم و کلی قربون صدقم رفت …و 1 ساعتی تو بغلش خوابیدم ….این بود اولین سکس من امید وارم خوشتون اومده باشههههه

 

 

سایه

 

2 thoughts on “اولین سکس سایه

  1. سلام سایه جون . سال نو مبارک . یه جوون خوش اخلاق مهربون و باحال و گرم و هاتم با امکانات عالی تنها و مستقل زندگی میکنم لطفا بهم زنگ بزن عزیز 09140630298 منتظرتم عزیز . بای

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>