اولین سکس با سپیده

سلام .اسمم محمد 26 سالمه .یه کم از خودم میگم .تو کار تزیینات ساختمانم.قدم 180 وزنم 60چهرم بد نیست هیکلم ورزشیه و سکسی .خلاصه نمیخوام حوصلتون سر بره. با یه دختر تو چت اشنا شدم به اسم سپیده 21 ساله دانشجوی رشته حقوق. چهره خوشگلو تو دل برو داشت.صورت کشیده ابروهای کشیده پیوسته هیکلش که هیچی …سکسیه سکسی…سینه های درشت کمر باریکو کون قلمبه که هنوز تو کف کونشم که یبار بگامش… . چندروزی تلفنی رابطه داشتیم تا یه روز قرار گذاشتیم همو ببینیم البته سپیده منو دیده بود براش عکس دادم ولی اون نداد تا از نزدیک ببینمش.یک هفته ای باهم بیرون میرفتیم .خلاصه باهم جور شده بودیم کمتر خجالت میکشید.دختر شوخ طبعیه.یروز باهم قرار گذاشتیم بریم پارک هوا سرد بود بهش گفتم بریم خونه کسی نیست اولش ترش کرد.

 

 

بعد که براش توضیح دادم به چه منظور و فقط برای اینکه سرما نخوریم بریم .نرم شدو قبول کرد.قبلش اگه جایی خلوت بود از لبای درشتش ماچای ابدار میگرفتم .بهم اعتماد داشت منم نمیخواستم اعتمادش سلب بشه .سرتونو درد نیارم حاشیه نمیرم. رفتیم خونه اولش روش نمیشد مانتوروسریشو دربیاره .بهد کم کم یخش باز شد .اومد کنارم نشست .ده دقیقه ای حرف زدیمو چای خوردیم.چشماشو که نگاه میکردم دلم میلرزید.دلم یه حالی میشد .رفتم جلو لباشو اروم بوسیدم اونم همراهیم کرد.لبای همو با حرارت میخوردیم.لب بالاییشو گاز کوچیک گرفتم که یه اهی کشید که کیرم شق تر شد.دستمو بردم سمت دکمه های مانتوش اروم باز کردم همینطورم داشتم لباشو میخوردم اونم مخالفتی نکرد.زیرش یه بلوز سفید دکمه دار پوشیده بود بوی عطرش حشرمو زیاد کرده بود . نشوندمش رو پاهام جوری که یه پاش اینور اونپاشم اونطرفم باشه .دقیقا نشسته بودم رو کیرم.نرمیه کون گندشو میتونستم از رو شلوارم حس کنم.شروع کردم گردنشو خوردم از بالا تا پایین لیس میزدم رسیدم به گوشش تا گوششو لیس زدم اااااهش دراومد فهمیدم رو لاله گوشش حساسه

 

 

بازم خوردم انقد خوردم که دیدم صدای اهش به ناله تبدیل شد.دکمه های بلوزشو باز کردم سوتین بنفش پوشیده بود سینه های درشتو سفیدش مثل توپ گرد بود سوتنشو کشیدم پایین نوک سینشو لیس زدم کردم دهنم میک زدم سرمو میچسبوند به سینش .از چشاش حشر میبارید تند تند نفس میزد.خوابوندمش رو مبل خواستم شلوارشو دربیارم نذاشت.از رو شلوار کوسشو مالیدم چشاش خماره خمار بود اروم دکمه شلوارشو باز کردم دستمو کردم تو شرتش کوسش داغ داغ بود .کشسو مالیدم همش ااااه میکشید شلوارشو دراوردم اعتراضی نکرد.شرت صورتی پاش بود..شرتشم دراوردم اوووووووف چه کسی داشت یه مو هم بهش نبود تمیز تمیز.تپلو سفید.تا کوسشو دیدم کیرم درد گرفت داشت شلوارمو پاره میکرد.بیشتر صبحا دوش میگرفت .نمیذاشت بدنش بو عرق بگیره واسه همین همیشه میومد بیرون پیشم تمیزو خوشبو بود.بگذریم . پاهاشو اولش جمع کرد زبونمو فشار دادم رو کوسش پاهاش شل شد پاهاشو تا ته باز کردم زبونمو انداختم تو کوسش

 

 

دختر بود.کسشو لیس میزدم همش اااااه اااااوخ میکرد .میگفت جووووون محمد ..جون محمد ؟بخورش .پارش کن بکن توش چشاش قرمز شده بود .انقد کوسشو خوردم تا ابش اومد بدنش لرزید .شونمو چنگ زد کمرشو میکوبید رو مبل .گفت نوبت تو. شلوارمو دراوردم بهش گفتم تاحالا کیر خوردی گفت نه.دوست پسر داشته و تاحالا باکسی سکس نداشت .شرتمو کشید پایین تا کیرمو دید رنگش مثل گچ سفید شد بیچاره . گفتم نترس بابا قرار نیست فعلا جاییت فرو کنم.یه کم خیالش راحت شد. کیرمو گرفت دستش. گفت تو فیلم دیدم چجوری میخورن.گفتم هرجور بلدی بخور تا حالا مزه نکرده بود کیر چه مزه ایه.سر کیرمو کرد دهنش خورد بعد کیرمو تا نصفه کرد دهنش میک زد . فکر کنم از مزش خوشش اومده بود.!!

 

 

محکم ساک زد جوری احساس کردم مویرگای سرم داشت میترکید ابم داشت میومد گفتم بریز دهنت گفت بریز رو سینه هام .ریختم رو سینه های درشتش .اخرشم یه لب ابدار گرفتیم . بهم گفت تاحالا سکس نداشتم خیلی بهم حال داد.

نوشته: محمد

One Reply to “اولین سکس با سپیده”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*