لذتی که از کون میبرم ازکیر نمیبرم

من شانزده سالمه بدنم اینقدر سفید وتوپراست مثل دخترا هستم رونای خودمو توآینه می بینم باخودم میگم کاش میتونستم خودمو بکنم انگاررونای یک دختر شانزده ساله هستند.گاهی رونامو آنقدمالش میدم تاقطره قطره خون قرمز زیرلطافت وسفیدی گوشت نرم وگرمشون جمع میشه.مدتهابود دوستم للی به بدن من نگاه میکردگاهی لپهایم رو میگرفت گاهی نرمی بازوان سفیدم را بادست مالش میداد وبااینکه لذت میبردم اما روم نمیشد بهش بگم ولی یواش یواش او به من نزدیک شد تا بالاخره یک شب تنها بودم اومدخونمون وپیش من خوابید شب دیدم باپاهاش ساق پای منو مالش میده من بااینکه پسرهستم اماگفتم بدنم مثل برف سفیدولطیف وتوپراست وخلاصه اوبادستش یواش شکم مراگرفت وشروع کردبه مالش دادن من لذت میبردم بالاخره دستشو کرد زیرشلوارم و رونای پرگوشت ولطیفم را مالش میداد بدنم مثل بیدمیلرزید ازشدت ترس ولذت داشتم دیوونه میدم گفت چرا رونای خوشگلت اینقدر میلرزه گفتم لذت میبرم گفت هنوز کجاشو دیدی خلاصه اوحدود یکساعت تمام بدن مرا سرتاپا مالش داد من دیگه ازلذت ببحال وتسلیم شده بودم باسنمو تکون میداد سوراخ کونم راباانگشت مالش میداد باورکنید از سوراخ کون به ارگاسم رسیدم ولی وقتی که تف زد به کونم وسرکیرشو گذاشت دم سوراخم ویواش واردکونم کردش اونقدر لذت بردم که باصدای آرام ازته دل گفتم آخییییش چقدرلذتبخشه اونم منو محکم گرفته بود چنان منو قعل کرده بود توبغلش وکیرکلفتشو تا ته کرده بود توکونم وشروع کرد به تلمبه زدن

 

تلمبه بیستم آبش اومد ولی منو ول نمیکرد میگفت سه بارهم آبم بیادازاین کون خوشگل سیرنمیشم منم ازخدام بود گفتم بکن هرجه دلت میخوادبکن .بایک دستش رونامو مالش نیداد وباکیرکلفتش سرعت تلمبه زدن رازیاد کرد حدود بیست دقیقه تلمبه زد گفت آبم داره میاد گفتم بریز تو …دوباره آبشوریخت توکونم احساس کردم آب داغی ریخت توکونم ازشدت لذت قلبم هردقیقه دویست بار می تپید.منو انداخت اونطرف وبادهان ودست وزبان ودندان به جون رونام افتاداونقدر رونای سفیدنو خورد ومالید ومکید وبوسیدکه دیگه داشتم دیوونه میشدم دوباره کیرشو خیس کردوتاته کردش توکونم اینبار خودم براش تلمبه میزدم خلاصه چهل دقیقه دیگه طول کشید تاآبش اومد لامصب منو چنان تو بغلش قفل نیکرد انگار زنش بودم اوهم مجردبود ودوسال ازمن بزرگتره یواش گفت تودیگه مال منی .بعدکیرشو میخواست دربیاره گفتم بذار منم آبم بیاد بادستم چتدبارکیرمو مالش دادم آنقدر لذت ارگاسمم طولانی وجانانه بود چون کیرش هنوزداخل کونم بود.بعدش به آرامی کیرشو بیرون کشیدم ازکونم.کمی خجالت کشیدم گفتم تراخدا له دوستان نگی .گفت خیالت راحت باسه.خوشم ازمرامش اومد هرگزبه روی خودم هم نیاوردوبه کسی نگفت ومدت یکساله که او هفته ای سه بار منو میکنه بهم میگه تودیگه مال منی ومنم میگم باشه فقط به کسی نگو .هربارمنو میکنه بهترازقبل میکنه هیچ ازکردنم سیرنمیشه وقتی کیرش توکونمه بادستاش دورکمرم چنان متو قفل میکنه که انگار من بهترین عشق اوهستم.گاهی صورتمو نیمساعت میخوره .سرشو میذاره وسط رونای نرم وسفیدم ومیگه میخوام اینجا بخوابم ومنم میگم بخواب ونیمساعت میخوابه وبعدش یک مرتبه من حشری میشم باسرعت زیاد کیرشو میکنم توکونم وچنان کونمو بهش فشارمیدم که ازلدت میخوادمنو بخوره.واقعآ تجربه کون دادن برام لدت بخسه درسن شانزده تاالان که هیجده سالمه حدود دویست بار منو کرده قبلا آب کیرش کم بود وشل الان غلیظ شده وزیاد اگه من دختربودم تاالان سه بچه آورده بودم .اونقدر منوکرده وهنوزهم میگه تو مال منی ومن عشق یگانه ای جزتوندارم ومن توبغلش لدت میبرم.

 

گاهی میگم چقدراحمق بودم که سن پانزده سالگی جلوی آینه خیارتوکونم میکروم وغرورم اجازه نمیداد بااین پسر کیرکلفت سکس بکنم ولی الان وقتی خوابش میبره یواشکی کیرشو مالش میدم اوهم هیچوقت نمیگه نمیتونم وبه محض اینکه بیدارمیشه کمتراز پنج دقیقه کیرش تاته میره توکونم وقتی سرکیرش میره تو اونقدر لدت داره ومن خودمو شل میکنم بایک فشار تا ته میره ودستمو میگیره میبره میداره بیخ کیرش ومیگه ببین تا ته رفته تو نگی چراخوب نمیکنی ومن گاهی براش نازمیونم مثلا کیرشو درمیارم قهرمیکنم ودوباره خودم باسرعت میام کیرشو میگرم وبافشاروتند تاته ته میکنمش توکون سفیدونرمم اولذت میبره شکمم رومالش میده وسرشومیذاره رونافم ومیگه چقدر شکمت صاف ونرم وگرمه.اما نمیدونم چرادوست دارم دائمآ کیرکلفت وداغش توکونم باشه وهربار ارگاسمش دوهزارتلمبه میزنه من ازکون به ارگاسم نیرسم باورکنید لذتی ازکون میبرم ازکیرنمیبرم خودش میگه کونت وقتی به ارگاسم میریه کیرمنو چنان میفشاره و بازوبسته میشه که میگم کیرم شکست ولی لدت میبرم ازاینکه باکیرم کون خوشگلت رابه لدت میرسونم.باورکنید آب کونم میادگاهی آب سفیدی ازکونم بیرون میاد که حدود پنجاه ثانیه لدت ارگاسم کونم طول میکشه.الان دنبال یک پسر برای نفرسوم هستم که کیرش حداقل دوبرابرکیراوباشه.دوست دارم کونم یک کیربسیار کلفت ودراز راتجربه کنه که سرکیر رازیرنافم حس کنم وقتی تلمبه میزنه.اصلا ازکیر سیرنمیشم .باورکنید لذتی که درکون دادن است درهیچی نیست وقتی سرکیر میره داخل سوراخ کونم خودم بافشار زیاد تا ته میکنمش تو وکونموچنان فشارمیدم بهش که بیزه هاش دوست دارم بره داخل کونم..اگه کسی هست منو خوب بکنه پیام بذاره ممنون ازکیرکلفتتون.

 

فرشاد هستم از کرج.

3 دیدگاه دربارهٔ «لذتی که از کون میبرم ازکیر نمیبرم»

  1. درکت میکنم.چون منم همین احساسو دارم. دفع اول که کون دادم وقتی تمام شد تا ده دقیقه سو راخم بشدت منقبض ومنبسط میشد.نمیتونستم جلوشو بگیرم.وتعجب کرده بودم. بعد ها فهمیدم کیر موقع تلمبه زدن پروستات رو مالش میده که باعث ایجاد لذت میشه .ومردا به علت داشتن پروستات از کون دادن بیشتر از زنها لذت میبرن. وبا یکی دوبار دادن شدید به این کار معتاد میشن.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *