ملت اختیار کوس و کیرشون رو هم ندارن

خب این داستان که برای دوسال پیش که من اون موقع 22 سالم بود برام اتفاق افتاد . اول از همه از خودم میگم من یه پسر حشری با قدی بلند و هیکلی نسبتا خوب با قیافه ی معمولی به اسم علی هستم.خالمم اسمش مژگان بود و اون موقع 28 سالش بود سینه هاش خیلی برجسته‌ای داشت کونشم خوش فرم بود این خاله ی ما ازدواج نکرده بود به دلیل کار و…

 

یه روز قرار بود من برای کاری برم کرج واسه ی کاری برای همین قرار شد برم خونه ی مادر بزرگم ناهار بخورم و وسایلم اونجا باشه تاکارامو انجام بدم . خلاصه رسیدم کرج زنگ زدم به مادر بزرگم گفت کسی خونه نیست منم کار دارم دو سه ساعت دیگه میام خالتم نیست بیا کلیدو بگیر تا من بیام. منم رفتم کلید و گرفتم رفتم یه جای این که از در وردی بر م از در حیات رفتم تا شیر آبو باز کنم گلا آب بخورن شیر که باز کردم رفتم در اتاقو (یه اتاق به سمت حیاط در داشت)باز کنم که دیدم صدا میاد . درو یواشکی باز کردم رفتم تو دیدم صدا از اتاق خالمه .بعد یه چیز دیدم جا خوردم کاپشن مردونه با بسته سیگار رو مبل بود. فهمیدم بله خاله ی جندی ما زیدشو آورده تو خونه جرعت نکردم برم مچشونو بگریم اما یه راه به ذهنم رسید اول گوشیمو گذاشتم رو حالت ضبط فیلم یواشکی نزدیک شدم دیدم خاوبیدن رو هم دیگه پس مطمئن شدم منو نمی بینن یه سی ثانیه فیلم گرفتم بعد رفتم بیرو از خونه نیم ساعت بعد زنگ زدم گفتم خاله من دارم میام اونجا تو خونه ای تعجب کرد من من کرد گفت ار بیا من تو کوچه کمین کرده بودم دیدم زیدشو انداخت برون سریع خودشم رفت تو رو جمع جور کنه. زنگ زدم درو باز کرد رفتم تو بعد سلام احوال پرسی شروع کردم به رسوندن منظورم بعد گفتم میخوام یه چیزو به بالا بزگ نشون بدم شاید بخوای ببینی گفت چی؟ منم فیلم بهش نشون دادم داد صحنه اول دید گوشی از دستش افتا و شروع کرد به گریه و زاری .

 

گفتم گه نخور جنده بازیت واسه یکی دیگس مگه من مردم؟ گریه می کرد. من گفتم فقط یه راه داره اونم اینه که به من بدی. شروع کرد به این حرفا که من خالتم و… .خلاصه راضی شد به من کث بده ولی یدفعه مادر بزرگم اومد تو قرار شد فردا یا یا روز دیگع من بکنمش و فیلمارو پاک کنم.
دوسه روز بعد زنگ زد گفت فردا مامان بزگ اینا نیستن .منم یع عالمه به خودم رسیدم فرداش رفتم .وارد شدم دیدم اونم به خودش رسیده ‌. رفتم جلو همون جلوی در بغلش کردم شروع کردم به ماچ و بوس درو با پام بستم همون جوری رفتیم تو نشستیم رو مبل مشغول لب گرفت شدیم خیلی کیف میداد لبامو از لباش جدا گردم شروع کردم به در آوردن لباساش بایه شرت و سوتین مشکی جلوم وایستاد بود من عین وحشی ها لباسامو در آوردم انخداتمش رو دُشک(خودش انداخته بود قبلا) شروع کردم به خودن بدنش اون ناله میکردم کث خیس شده بود از رو شرت من همون جوری از رو شرت کثشو میخوردم اونم سرمو فشار میداد رو کثش همون جوری اومدم بالا تا رسیدم به سینه های گندش سینه هاشو میخوردم میمالید رو سرو صورتم داشتم میمورد عین وحشیا به ممه هاش چنگ میزدم کیرم که داشت شرتو پاره میکرد از شرت در آوردمش خالم بدون اینکه من چیز به گم شرو ع کرد به ساک زدن منم تقریبا نیم خیز شدم تا کونشو انگشت کنم کیرمو عین آبنبات میخورد معلوم بود حرفه ای تخمامم گزاشتم تو دهنش یه ذره ساک زد بعد به کمر خوابوندمش و پاهشو هفتی داد بالا منم رفتم کیر گذاشتم سر کثش میمالیدم به چوچلش اونم داشت داد میزد بعد یواش یواش یواش کردم توش

 

بعد آروم تلمبه میزدم بعد سرعتو بردم بالا داشت حال میکرد دیگه خسته شدم از این پوزشین داگی نشوندمش گفتم میخوام آنال بکنمت گفت نه درد داره گفتم کونت غار شده انقد کون دادی خفه شو میترسیدم کثیف کاری شه ولی دلو زدم به دریا . شروع کردم به لیس زدن کونش خیلی کم بو میداد برای همین دیگه لیس نزدم یه تف زدم رو کیرم سر کیرمو گذاشتم رو سوراخش آروم فشار دادم رفت تو داشت آی اه میکرد ولی من بی تو جه با تمام قدرت تلمبه میزدم که آحساس کردم آبم داره میاد کیر درآوردم چرخوندمش گفتم جق بزن میترسید چیزی بگه اول یه ذره ساک زد بعدش یه ذره جق زد و آبم با تمام سرعت پاشید رو صورتش و روسینه هاش کیرممو می مالیدم رو آب کیرا بعد به زور میزاشتم تو دهنش بعد از اون دوش گرفتم و رفتم ‌. از اون به بعد دوبار دیگه کردمش

 

نوشته: یا علی

 

ادمین: کیر تو اسلام با این مملکتی که درست کرده ملت اختیار کوس و کیرشون رو هم ندارن یه بارم اگه سکس کنن و یه کونی مثل نویسنده ی این کوستان فیلم بگیره ازشون باید باج بدن حالا کوس یا پول گرچه این کونی خان  خودش هم محصول محرومیت و گرسنگی جنسی ناشی از برکات دین کیری اسلام هستش. شما هم اگر به اندازه ی گاو مغز داشته باشید اولین کاری که می‌کنید قران رو می‌کنید تو کون اولین آخوندی که دیدید وگرنه تا هزار سال دیگه هم باید به این زندگی کیری ادامه بدید. شاشیدم به روان پیغمبر اسلام و همه ی پیروان بچه بازش مثل استاد! سعید طوسی که خود خامنه‌ای شخصا کیرشو مکیده.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *