مامان دوستمو کردم

با سلام محسن هستم ۱۹ساله و این داستان برمیگرده به سه سال پیش… *** اسباب کشی کرده بودیم به یه محله دیگه ولی خب ادمای اونجارو از قبل کم و بیش میشناختیم یه همسایه داشتیم دیوار به دیوارمون بود سه ادامه مطلب