قمار سکس

شبی سرد و پاییزی بود. چند دقیقه ای می شد که شوهرم ماشین رو خاموش کرده بود. ولی هیچ کدوم از جامون تکون نمیخوردیم. بالاخره خودم پا پیش گذاشتم و دستگیره ی در رو کشیدم که با ناله ای باز ادامه مطلب

ازت فرار نمی‌کنم

بادبان پاره،عرشه بی سکان…قایقم رفت و قبلِ ساحل مُرد پیکرش داشت وقتِ جان کندن…روی گِل ها تلو تلو می خورد دستم از هر چه هست کوتاه است…از جهان قایقی به گِل دارم بشنو اِی شاهِ گوش ماهی ها…دل اگر نیست،درد ادامه مطلب

گا

زد و تو بیست سالگیِ ما بابابزرگم ،پدر مامانم ، یکی از زمین های مسخره‌ی گهیش رو فروخت و حسابی پولدار شد.داییم سریع یکی از زمین های خالی تک افتاده و در انتظار ویلا شدن، وسط ردیف ویلاهای اطراف کرج ادامه مطلب