لز زوری معلم خصوصیم با مامانم

چند سال پیش که من ۱۷ سالم بود و یه معلم خصوصی گرفتم که درس زبانم تقویت بشه و بعد از کلی جستجو مادرم یه معلم با سابقه پیدا کرد کارشم خیلی درست بود . چند جلسه ای اومد خونه . ۴۸ ساله بود وخوش هیکل بود و من ازش خوشم میامد . همیشه با تاپ و شلوار رو تخت مینشستیم و درس یادم میداد و مادرمم همیشه از ما پذیرایی میکرد و بعد از درس هم با مادرم صحبت میکردن …

 
یه روز که اومده بود واسه درس یه رکابی تنش بود و سوتین هم نداشت نوک سینه هاش زده بود بیرون منم هی نگاه میکردم . یقه باز که چاک سینه ها هم بیرون بود . با خودم گفتم اگه پسر بودم حتما میخوردمشون . بعد از درس گفتم دستت درد نکنه و محکم بغلش کردم و دستم به سینه هاشم خورد . ولی چیزی نگفت .
مادرم اومد و گفت چه کار میکنید گفتم دارم معلمم رو اذیت میکنم .( مادرم ۴۰ سالشه ) وقتی اومد تو اتاق گفت بچه خانم معلم رو ول کن . منم ول کردم .بعد رفت از کمد یه تاپ بیرون آورد و به خانم معلم داد و گفت این هدیه شماست بپوشین ببینمش . وبه من گفت برو چایی بیار . من به سمت آشپزخونه رفتم که مادرم شروع کرد رکابی خانم معلم رو در بیاره . خانم معلم هم چیزی نگفت و دستاشو بالا داد تا مامان لباسشو در بیاره .تا من از اتاق بیرون برم مامان لباس خانم معلم رو از تنش در آورد و سر من داد زد برو چای رو بیار دیگه . منم سری رفتم بیرون جلو در اتاق یه لحظه برگشتم که سینه های گنده خانم معلم رو دیدم . با داد مادرم سریع رفتم بیرون موقعی که برگشتم تاپ تن معلم بود و مادرم داشت سینه هاشو بالا میداد که درست وایسته سینه های خانم معلم تو دستای مادرم بود و خانم هم چیزی نمیگفت و مثل اینکه راضی بود.

 
مادرم تا منو دید دستشو بیرون آورد و خودشو زد به اون راه که کاری نکرده .
من گفتم خانم خیلی بهتون میاد خوشگل شدین . ازم تشکر کرد و بعد مارم گفت من یه لباس پروو دارم میخوایی اونو ببینید خانم معلم گفت بله حتما و مادرم رفت تا لباسشو بیاره و منو خانم تنها شدیم . تو ناباوری دیدم خانم معلم تاپی رو که مادرم بهش داده بو در اورد تا رکابی خودشو بپوشه . پستونای گندش افتاده بود بیرون . من چشم ازش ور نمیداشتم نوک خیلی بزرگی داشت و آماده خوردن من داشتم حال میکردم . خانم معلم اصلا خجالت نمیکشید . رکابی رو پوشید و سینه هاشو جابجا کرد من پرسیدم خانم چرا سوتین نزدی . گفت هوا گرمه . منم که رام نزدیکه زود به زود هم حمام میرم . راحتم دیگه . مادرم اومد تو اتاق و به من گفت برو تو پذیرایی و در رو بست .

 

منم کنجکاوی کردم و از بالای درب نگاه کردم . مادرم جلو خانم معلمم لباسشو در آورد و خانم معلم همه جاشو ورانداز میکرد مادرم فقط لباس زیر تنش بود و به معلمم گفت اینها رو هم در بیارم یا خوبه خانم معلم گفت خوبه . ولی مادرم گفت نه و سوتین رو در آورد و شورت رو هم پایین کشید و به خانم معلم گفت خوبه . خانم معلم خنده ای کرد و گفت لباس نو رو بپوش ببینم بهت میاد یا نه . و مادرم لباس رو تن کرد و هی قر میداد . کونش رو به خانم معلم نزدیک میکرد و میگفت قشنگه . اونم هی میخندید .
مامان نشست و پستونای خانم معلم رو گرفت . خانم معلم دست مادرم رو پس زد و گفت چه کار میکنی . مادرم گفت حالا تو این لباس رو بپوش . خانم معلم گفت نه و پس از اصرار مادر راضی شد و یه شرط گذاشت و گفت باید دستاتو ببندم تا من لباستو بپوشم و بعد عضش کنم . مادرم بعد از کمی تامل قبول کرد .

 
مادرم لباسشو در آورد و لخت وایستاد تا خانم معلم دست مامان رو بست و خانم معلم لباسشو در آورد تا پروو کنه . مادرم کلی اصرار کرد که شرتشم در بیاره ولی در نیاورد . خانم معلم لباس رو پوشید و شروع به مانور داد تا به مادرم رسید . دستای مادرم بسته بود . کمر مادرم رو گرفت و محکم فشار داد یه لب گرفت و دستاشو گذاشت رو سینه هاش و محکم فشار داد تا داد مادرم رفت بالا و خانم معلم یه سیلی محکم زد به مادرم و گفت داد بزنی جرت میدم . کس مادرم رو گرفت با دست مالید . مادرم داشت حال میکرد منم با کسم بازی میکردم . یه دفعه دیدم مادرم رو با دستای بسته انداخت رو تخت و خودشم افتاد رو مامان . مادرم هی میخواست داد بزنه ولی خانم معلم نمیزاشت . کس مامان رو مالید تا حسابی خیس شد . بعد دستشو کامل انداخت تو کس مادرم مامانم طاقت نیاورد و داد زد و خانم معلم هم بدون معطلی چند تا سیلی زد به مامان و مادر ساکت شد ولی داشت جر میخورد و خانم معلم حرکت دستش رو سریعتر کرد وتا مامان کامل ارضا شد و خانم معلم از رو مامان بلند شد و لباسشو عوض کرد و از اتاق بیرون اومد و منو بالا در دید ولی هیچ چی نگفت و دگمه های مانتو رو بست رو موقعی که داشت از خونه بیرون میرفت گفت برو دستای مادرتو باز کن .

 
بعد از رفتن خانم معلم رفتم تو اتاق با خجالت به طرف مامان که کسش باز بود و قرمز شده بود . هم من خجالت کشیدم هم مامان پستوتاش قرمز بود کسش خیس بود . یه دفعه داد زد و گفت دختر بیا دستامو باز کن و من رفتم و مامان رو دمر کردم و رو باسنش نشستم خیلی داغ بود و شروع کردم به باز کردن دستای مامان . تا دستاش باز شد منو پرت کرد کنار و بلند شد و رفت اتاق خودش …

15 thoughts on “لز زوری معلم خصوصیم با مامانم

 1. منم کوس میخام لی س بزنم ازخودم عکس میدمsaranazgol98@yahoo.com
  بیا ازخودت و مادرتبگو منم پستونام بزرگه
  شوهرم هم هست چت سکسی میکنه وب کیرهم میده yashar2795@yahoo.com

 2. اخ اخ که وقتی هر چیزی که راجع به لز باشه میخونم کسم مثل دهن ماهی باز و بسته میشه… همین الانم دارم حاااال میکنم, دمت گرم… یه خانم باحال و سوپر هات واسه چت لز میخوام… یه جوری بهش حال میدم که کسش خشک نشه از حشر

 3. امیر علی 20از ساوه
  بدنسازی کار میکنم با بدن فوق العاده سکسی باکیر20سانتی قابل توجه خانم ها
  09301185512

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>